arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή 29 Απριλίου 2018 .
~

 
 
 
29 Απριλίου: Εορτή των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου των Αποστόλων
~ Τη μνήμη των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου των Αποστόλων τιμά σήμερα, 29 Απεριλίου, η Εκκλησία μας.
*  Οι Άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος ανήκουν στη χορεία των Αποστόλων του Κυρίου και κατάγονταν ο μεν Ιάσων από την Ταρσό ή τη Θεσσαλονίκη, κατά το παλαιό χειρόγραφο, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο δε Σωσίπατρος από την Αχαΐα.
Το όνομα του Ιάσων απαντά σε δύο από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στις Πράξεις των Αποστόλων και στην προς Ρωμαίους Επιστολή του Παύλου.
Ο Απόστολος Παύλος, μετά τους Φιλίππους, ήλθε στην Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξε επί τρεις εβδομάδες. Η διδασκαλία του επέσυρε το μίσος των Ιουδαίων, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του, παρακινώντας και τους αγοραίους της πόλεως. Επειδή φιλοξενούνταν στο σπίτι του Ιάσονος, οι Ιουδαίοι τον αναζήτησαν εκεί. Δεν τον βρήκαν όμως, γι’ αυτό έσυραν τον Ιάσονα και τους άλλους αδελφούς στους πολιτάρχες, δηλαδή στους δημοτικούς άρχοντες. Στην αφήγηση αυτή των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα του Ιάσονα. Στην προς Ρωμαίους Επιστολή ο Παύλος αναφέρει τον Ιάσονα με εκείνους που απηύθυναν χαιρετισμούς στους παραλήπτες της Επιστολής.
Από την Αγία Γραφή, από την οποία έχουμε τις πρώτες πληροφορίες και συγκεκριμένα στην προς Ρωμαίους Επιστολή, ο Ιάσων και ο Σωσίπατρος χαρακτηρίζονται «συγγενείς» του Αποστόλου Παύλου. Ο χαρακτηρισμός αυτός δημιούργησε ορισμένα ερωτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει ότι ο Παύλος και ο Ιάσων ήταν ομότεχνοι, πάντως όχι συγγενείς εξ αίματος. Εν τούτοις, όπως δέχονται οι ερευνητές, ο αναφερόμενος στις Πράξεις των Αποστόλων και στην Επιστολή είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.
«Τούτου τού Ιάσονος», λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, «καί Λουκάς μέμνηται. Ου γάρ απλώς συγγενήν μέμνηται, ει μή καί τήν ευσέβειαν είεν εοικότως αυτώ». Με το ίδιο πνεύμα ομιλεί και ο Θεοφύλακτος: «Ει μή γάρ τοιούτοι ήσαν, ουκ άν αυτών εμνήσθη». Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν ο Θεοδώρητος Κύρου, ο Οικουμένιος και όλοι οι νεότεροι ερμηνευτές. Δέχονται δηλαδή ταυτισμό του Ιάσονος των Πράξεων και της Επιστολής.
Ο Ιάσων φαίνεται ότι διατηρούσε μικρό εργαστήριο υφαντουργίας, στο οποίο ο Παύλος βρήκε εργασία. Αυτό σημαίνει ότι ο συνεργάτης του Αποστόλου ήταν εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη και ίσως μονίμως. Το Μηναίον της Εκκλησίας φέρει τον Ιάσονα Ταρσέα ως προς την καταγωγή. «Τούτων ο μέν Ιάσων Ταρσεύς ήν, ός καί πρώτος εκείθεν ζωγρείται πρός τήν ευσέβειαν».
Ίσως η άποψη αυτή σχηματίσθηκε από την φράση του Παύλου «οι συγγενείς μου» και κυρίως από παρερμηνεία σχετικής φράσεως των λεγομένων «Πράξεων τών Αγίων», έργο κατά πάσα πιθανότητα του 9ου αιώνα μ.Χ. Οι «Πράξεις τών Αγίων» αναφέρουν ότι ο Ιάσων καταστάθηκε από τον Παύλο, Επίσκοπος Ταρσού. «Εξ αρχής», λέγει το κείμενο των «Πράξεων τών Αγίων», «ομού Ιάσων τής Ταρσού μητρόπολιν κυβερνών εμπεπίστευτο παρά Παύλου ως οικείαν πατρίδα». Αλλά το «οικείαν πατρίδα» δεν αναφέρεται στον Ιάσονα, αλλά στον Ταρσέα Παύλο, που εμπιστεύθηκε την πατρίδα του στον Ιάσονα. Αλλά και αν ακόμη ο Ιάσων καταγόταν από την Ταρσό, δεν θα ήταν Χριστιανός πριν από την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη.
Τούτο είναι εύκολο να το ισχυρισθούμε, διότι εάν είχε γνωρίσει την χριστιανική πίστη στην Ταρσό, βρισκόμενος στην Θεσσαλονίκη έπρεπε τουλάχιστον να είχε προλειάνει το έδαφος. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Ιάσων ζούσε στην Θεσσαλονίκη και ότι έγινε μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
Η γνώμη του Holzner ότι ο Απόστολος Παύλος ήλθε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη κομίζοντας Επιστολές προς τον Ιάσονα, συνηγορεί υπέρ της απόψεως εκείνης ότι ο Παύλος δεν γνώριζε τον Ιάσονα και ότι ο Ιάσων γνώρισε τον Χριστιανισμό από τον Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος στα πρώτα χρόνια της ιεραποστολικής δράσεώς του, επισκεπτόταν καταρχήν τους Ιουδαίους και έπειτα απευθυνόταν στους Εθνικούς.
Έτσι και στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι γνωστό, πρώτα επισκέφθηκε τη συναγωγή, όπου και μίλησε. Πολλοί από τους ερμηνευτές ισχυρίζονται ότι ο Ιάσων ήταν Ιουδαίος. Το όνομα Ιάσων ήταν συνηθισμένο στους Έλληνες, το έπαιρναν όμως και πολλοί Ελληνιστές Ιουδαίοι. Η πληροφορία του Δωροθέου Τύρου, ότι ο Ιάσων ήταν ένας από τους Εβδομήκοντα Μαθητές του Κυρίου έχει αποκρουσθεί.
Η δράση του Ιάσονος, αρχίζει αμέσως μετά την μεταστροφή του στον Χριστό. Φιλοξενεί τον Παύλο στο σπίτι του, προσφέρει στον δάσκαλο και στους πρώτους Χριστιανούς τη βοήθειά του, διαθέτει το ίδιο του το σπίτι για τις συνάξεις και υφίσταται διώξεις χάρη του Ευαγγελίου. Η αναζήτηση του Παύλου από τους Ιουδαίους και η σύλληψη του Ιάσονος στη Θεσσαλονίκη ήταν πράξη ανεύθυνη.
Αν πράγματι οι κατηγορίες ότι ενεργούσε κατά του Καίσαρος ήταν επιβεβαιωμένες, τότε έπρεπε να γίνει έρευνα όχι από τον όχλο, αλλά από τις αρχές. Οι πολιτάρχες, ύστερα από εξέταση στην οποία υπέβαλαν τον Ιάσονα και τους αδελφούς, τους άφησαν ελεύθερους και τους διαβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο να ενοχληθούν. Παρόλα αυτά, η θέση του Ιάσονος δεν έπαυσε να είναι επισφαλής.
Όλα αυτά αποτελούν προοίμιο άλλων διώξεων που επρόκειτο να υποστεί ο Ιάσων. Ο ιερός Χρυσόστομος, επαινώντας τον Απόστολο Ιάσονα, τον χαρακτηρίζει θαυμαστό: «Θαυμαστός ο ανήρ εις κινδύνους εαυτόν εκδούς καί εκπέμψας αυτούς».
Μετά τα συμβάντα στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος αναχωρεί γρήγορα για την Βέροια. «Οι δέ αδελφοί διά νυκτός εξέπεμψαν τόν τε Παύλον καί Σίλαν εις Βέροιαν». Πρωτοστάτης για τη φυγάδευση του διδασκάλου τους ήταν ο Ιάσων, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη διοργανώνοντας την πρώτη Εκκλησία.
Όταν οι Απόστολοι Τιμόθεος και Σίλας πήγαν στην Κόρινθο, ο Ιάσων τους έδωσε χρήματα για τον Παύλο. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε την προς Ρωμαίους Επιστολή, ο Ιάσων ήταν στην Κόρινθο και απηύθυνε χαιρετισμούς στους Χριστιανούς της κοινότητος της Ρώμης.
Μια παράδοση φέρει τον Απόστολο Ιάσονα Επίσκοπο της γενέτειρας του διδασκάλου του, τον δε Απόστολο Σωσίπατρο Επίσκοπο Ικονίου. Άλλη πάλι παράδοση, την οποία όμως αποκρούουν οι ερμηνευτές, θέλει τον Ιάσονα Επίσκοπο Ικονίου. Τόσο ο Ιάσων όσο και ο Σωσίπατρος ήλθαν στην Κέρκυρα, όπου ανέπτυξαν πλούσια δράση.
Και οι δύο συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, εξαιτίας της ιεραποστολικής τους δραστηριότητας, συκοφαντήθηκαν, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στη φυλακή από τον ηγεμόνα Κερκυλλίνο. Στην φυλακή μετέστρεψαν επτά ληστές στον Χριστό, οι οποίοι αργότερα μαρτύρησαν για την πίστη τους και το δεσμοφύλακα Αντώνιο. Οι δύο Απόστολοι παραδόθηκαν από τον ηγεμόνα στον έπαρχο Καπριανό, ο οποίος μην μπορώντας να τους μεταπείσει, τους έριξε στην φυλακή.
Τα βασανιστήρια που υπέστησαν από τον έπαρχο οι δύο Απόστολοι, συγκίνησαν την θυγατέρα του ηγεμόνος, Κέρκυρα, η οποία ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό. Οι δύο Απόστολοι ρίχθηκαν σε ένα σιδερένιο καζάνι, όπου υπήρχε πίσσα και ρητίνη. Ο Ιάσων εξήλθε αβλαβής, ενώ ο Σωσίπατρος πέθανε. Από τη δοκιμασία αυτή των δύο Αποστόλων, ο ηγεμόνας μετανόησε, κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε και μετονομάσθηκε Σεβαστιανός.
Ο Απόστολος Ιάσων, όπως αναφέρουν οι «Πράξεις τών Αγίων», έζησε μέχρι τα βαθειά γεράματα, διακονώντας την Εκκλησία της Κέρκυρας και χτίζοντας ναούς. Οι Κερκυραίοι για την προσφορά των δύο Αποστόλων, τους ευλαβούνται και προς τιμήν τους υπάρχει περικαλλής ναός, που θεωρείται ο αρχαιότερος στην πόλη.
Οι τίμιες κάρες των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου φυλάσσονται με ευλάβεια στην ιερά μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.Δυάς η ομότροπος, των Αποστόλων Χριστού, Ιάσων ο ένδοξος, Σωσίπατρος ο κλεινός, συμφώνως τιμάσθωσαν ούτοι γαρ δεδειγμένοι, τον της χάριτος λόγον, ηύγασαν εν Κερκύρα, ευσεβείας το φέγγος, πρεσβεύοντες τω Κυρίω, υπέρ των ψυχών ημών.
~*  Απολυτίκιο Αγ. Ιάσων και Σωσιπάτρου - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :  https://youtu.be/oAQm7txv3PA  .-

~** Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Ποια είναι η γνήσια Αγάπη;»
~* Έρχεται ο προφητευόμενος πόλεμος Ελλάδας – Τουρκίας ? : https://youtu.be/ZmJbVhnGAbY  .-
~  Αγάπη προς τον Θεό!
Κατ’ εμέ η αγάπη είναι τριών ειδών: η σαρκική αγάπη, η οποία είναι γεμάτη πνευματικά μικρόβια, η κοσμική αγάπη, η οποία είναι φαινομενική, τυπική, υποκριτική, δίχως βάθος, και η πνευματική αγάπη, η οποία είναι αληθινή, η αγνή, η ακριβή αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι αθάνατη!
* Να έχετε το νου σας συνέχεια στο Θεό. Να λέτε την ευχή, να μιλάτε με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτήν την εργασία, κατ’ αρχάς νιώθει λίγο την αγάπη του Θεού και αργότερα, όσο προχωράει, την νιώθει όλο και πιο πολύ. Ο νους του βρίσκεται μόνιμα πλέον στον Θεό, και δεν τον συγκινεί τίποτα πλέον το γήινο και το μάταιο. Στην καρδιά του φουντώνει η αγάπη προς το Θεό, γεμίζει και δε θέλει πια να σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό. Αδιαφορεί για όλα τα του κόσμου και σκέφτεται συνέχεια τον Ουράνιο Πατέρα. Βλέπεις, όσοι ασχολούνται με εφευρέσεις, απορροφούνται από την επιστήμη. Πού είναι όμως η δική μας απορρόφηση από τον Χριστό;
Όταν ανάψει η πνευματική αγάπη, φλογίζεται όλο το στήθος. Όλο το στήθος γίνεται μια φλόγα. Καίγεται ο άνθρωπος από τη μεγάλη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Θεού, πετάει, αγαπάει με αγάπη πραγματική, μητρική. Αυτή η εσωτερική φλόγα, την οποία ανάβει ο ίδιος ο Χριστός με την αγάπη Του, θερμαίνει το σώμα πολύ περισσότερο από την αισθητή φωτιά και έχει τη δύναμη να καίει κάθε σκουπίδι, κάθε κακό λογισμό καθώς και κάθε κακή επιθυμία και άσχημη εικόνα. Τότε η ψυχή αισθάνεται και τις θείες ηδονές που δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη ηδονή!
Τι μεγάλο κακό κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι να μη θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας στον Χριστό, αλλά να την χαραμίζουμε σε γήινα, φθηνά και μάταια πράγματα! Μια ζωή ακόμη και χιλίων ετών, και χιλιάδες καρδιές να έχει κανείς, δεν φθάνουν για να τις δώσει στον Χριστό για την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και που μας δείχνει συνέχεια: μας συγχωρεί, μας ανέχεται και καθαρίζει τις βρώμικες ψυχές μας με το θεϊκό του αίμα.
Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο! Η αγάπη Του δεν συγκρίνεται με τίποτε! Δεν έχει όρια! Είναι τόσο μεγάλη που, κάτι ελάχιστο αν αισθανθεί ο άνθρωπος από την αγάπη αυτήν, η πήλινη καρδιά του δεν μπορεί να την αντέξει∙ διαλύεται, γιατί είναι πηλός.
Όταν δώσει κανείς την καδιά του στον Θεό, όλα τα αγαπάει∙ όχι μόνο όλους τους ανθρώπους. Αλλά και τα πουλιά και τα δένδρα, ακόμη και τα φίδια.
Αν μεθύσει ο άνθρωπος πνευματικά με το ουράνιο κρασί, η ζωή του εδώ στη γη γίνεται μαρτυρική, με την καλή όμως έννοια. Αχρηστεύεται για τον κόσμο, αδιαφορεί για καθετί γήινο και όλα τα θεωρεί «σκύβαλα». Η ουράνια μέθη είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατέλειωτο βαρέλι, το ουράνιο. Εύχομαι να βρείτε την παραδεισένια θεία κάνουλα και να πίνετε και να μεθάτε συνέχεια από το παραδεισένιο κρασί!
Αγάπη προς τον πλησίον!
«Μηδείς το εαυτού ζητείτω αλλά το του ετέρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι: να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλο, να συμμετέχω στον πόνο, στην δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλο, πώς να τον αναπαύσω.
Όσοι έχουν κοσμική αγάπη μαλώνουν ποιος να αρπάξει περισσότερη αγάπη για τον εαυτό του. Όσοι όμως έχουν την πνευματική, την ακριβή αγάπη μαλώνουν ποιος να δώσει περισσότερη αγάπη στον άλλο. Αγαπούν χωρίς να σκέφτονται αν τους αγαπούν ή δεν τους αγαπούν οι άλλοι, ούτε ζητούν από τους άλλους να τους αγαπούν. Θέλουν όλο να δίνουν και δίνονται, χωρίς να θέλουν να τους δίνουν και να τους δίνονται. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται απ’ όλους, αλλά πιο πολύ απ’ τον Θεό, με τον Οποίο και συγγενεύουν.
~  Μέσα στον πόνο κρύβεται περισσότερη αγάπη από την κανονική. Γιατί, όταν πονάς τον άλλο, τον αγαπάς λίγο παραπάνω. Αγάπη με πόνο είναι να σφίξεις στην αγκαλιά σου έναν αδελφό σου που έχει δαιμόνιο και το δαιμόνιο να φύγει. Γιατί η «σφιχτή» αγάπη, η πνευματική αγάπη με πόνο, δίνει παρηγοριά θεϊκή στα πλάσματα του Θεού, πνίγει δαίμονες, ελευθερώνει ψυχές και θεραπεύει τραύματα με το βάλσαμο της αγάπης του Χριστού που χύνει. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όλος ένας πόνος. Λειώνει από τον πόνο για τους άλλους, εύχεται, παρηγορεί. Και ενώ παίρνει τον πόνο των άλλων, είναι πάντα χαρούμενος, γιατί ο Χριστός του παίρνει τον πόνο και τον παρηγορεί πνευματικά.
Για να χαίρεται κανείς αληθινά, πνευματικά, πρέπει να αγαπάει, και για να αγαπάει, πρέπει να πιστεύει. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι και γι’ αυτό δεν αγαπούν, δεν θυσιάζονται και δεν χαίρονται. Αν πίστευαν θα αγαπούσαν, θα θυσιάζονταν και θα χαίρονταν. Από τη θυσία βγαίνει η μεγαλύτερη χαρά!
Όταν αγαπάς, χαίρεσαι. Και όταν αυξηθεί η αγάπη, τότε ο άνθρωπος δεν ζητάει την χαρά για τον εαυτό του, αλλά θέλει να χαίρονται οι άλλοι. Η θεϊκή χαρά έρχεται με το δόσιμο!
Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πως είναι ο Παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα, να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σ’ ένα δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα∙ έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι’ αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν… Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον Παράδεισο».
Βρέθηκε τότε σ’ ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι όμοιο με το προηγούμενο και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλο. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν την ζωή τον Παράδεισο;
Αποσπάσματα από το βιβλίο «Πάθη και Αρετές», του γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου

***  Η μάχης της Καλαμάτας 
Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου, στις 11.00 το πρωί, για την επέτειο της μάχης της Καλαμάτας, η οποία διεξήχθη στις 28 Απριλίου 1941. Την τελετή για την 77η επέτειο διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Καλαμάτας και η Αδελφότης Απομάχων της Ελληνικής Εκστρατείας 1940- 1941.
Η τελετή θα διεξαχθεί στο μνημείο των πεσόντων συμμάχων (Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών, Κυπρίων και Ελλήνων) κατά τη Μάχη της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (Κρήτης και Ψαρών). 

*** «Η Καλαμάτα είναι ένα διαμάντι που χρειάζεται επεξεργασία» 
Ολοκληρώθηκε, προχθές το μεσημέρι, το Φόρουμ Αρχιτεκτονικής στο οποίο συμμετείχαν, κυρίως, Γερμανοί, αλλά και Έλληνες αρχιτέκτονες. Η αλήθεια είναι ότι οι τελικές προτάσεις, που κατατέθηκαν, διαφέρουν από τη μέχρι σήμερα αντίληψη που κυριαρχεί στην πόλη.
 Χαρακτήρισαν την πόλη ως "διαμάντι που χρειάζεται επεξεργασία" και πρότειναν συγκεκριμένες λύσεις τόσο για τη Μικρή Μαντίνεια και το Νέδοντα όσο και για τη Μαρίνα και το Λιμάνι της Καλαμάτας. Βέβαια, από τις προτάσεις μέχρι την υλοποίηση μέρους αυτών ή και στο σύνολό τους είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τη Δημοτική Αρχή. Η φιλοσοφία τους είναι μια γενική…ανατροπή των ειωθότων στην πόλη, περισσότερο ποδήλατο, αλλά, είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι θα προχωρήσουν άμεσα, από τη στιγμή που οσονούπω μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας σημαντικός…μπούσουλας σκέψης για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τους δημόσιους χώρους της Καλαμάτας.
Από κει και πέρα, στο δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής αναφέρεται ότι "η φιλοδοξία μιας νέας αρχιτεκτονικής ματιάς επιδιώκεται με την κοινή προσπάθεια Γερμανών αρχιτεκτόνων από τη Βάδη – Βυρτεμβέργη και Ελλήνων αρχιτεκτόνων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που αφορά σε κρίσιμες περιοχές της Καλαμάτας, ιδιαίτερα για την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους. Συγκεκριμένα – και κατά το διάστημα μιας εβδομάδας - μελετήθηκαν και έγιναν προτάσεις για τη Δυτική και την Ανατολική Παραλία της πόλης, καθώς και για την είσοδό της από την κάθοδο της Αγιάννας προς την οδό Αρτέμιδος. Αργά, προχθές το μεσημέρι, γράφηκε ο επίλογος αυτής της κοινής προσπάθειας, στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Α στο Δημαρχείο.
Εκεί παρευρέθη ο Δήμαρχος, ο οποίος ευχαρίστησε τους Έλληνες και Γερμανούς αρχιτέκτονες για τις προσπάθειές τους, σχετικά με τις οποίες ενημερωνόταν καθημερινά.
Ο Π. Νίκας τόνισε πως «προσπαθούμε να ανοιχτούμε στην Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι η Καλαμάτα μέχρι το 1940 ήταν εξαιρετικά εξωστρεφής, με δέκα προξενεία, αλλά μετά τον πόλεμο οι εξελίξεις οδήγησαν την πόλη και την περιοχή σε απομόνωση. Ο Δήμαρχος επεσήμανε προς τους αρχιτέκτονες τα εξής: «Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί θα δούμε και τη δική σας ματιά γι' αυτήν την πόλη, η οποία καταστράφηκε στους σεισμούς του ΄86. Η τότε Δημοτική Αρχή κράτησε με μεγάλο αγώνα το Ιστορικό Κέντρο και έτσι έχουμε πολλά στοιχεία από το παρελθόν».
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους και ιδιαίτερα προς τον Frank Edelmann, πρώην Δήμαρχο του Steinach im Kinzigtal Γερμανίας και συντονιστή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καθώς και προς τους αρχιτέκτονες από τη Γερμανία, τονίζοντας ότι η χώρα αυτή διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην Ευρώπη και επισημαίνοντας ότι τυγχάνουν εκτιμήσεως οι προσπάθειες του Γερμανικού λαού, ενώ υπογράμμισε το γεγονός ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός βρήκε εκεί το καλύτερο έδαφος για να ριζώσει.
«Μεγαλώσαμε με τις εκδόσεις Λειψίας των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων», τόνισε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι χιλιάδες Γερμανοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή μας, ενώ υπάρχει σημαντική παροικία Γερμανών και Αυστριακών στην Καλαμάτα και τη Μάνη.
Ο Π. Νίκας υποσχέθηκε ότι τις προσπάθειες των αρχιτεκτόνων ο Δήμος Καλαμάτας θα προσπαθήσει να τις αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επεσήμανε δε πως ο Δήμος επιδιώκει να έχει στη διάθεσή του αρχιτεκτονικές απόψεις από διάφορες χώρες για την αναβάθμιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης και θα επιδιώξει να αποτυπώσει τη συνεισφορά αυτή σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο.
O κ. Edelmann ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση στην Kαλαμάτα, θυμίζοντας ότι πριν δύο χρόνια επισκέφθηκε το Δήμαρχο Π. Νίκα και έγινε η πρώτη συνεννόηση για το τι μπορεί να κάνει η Ελληνογερμανική Συνέλευση για την ανάδειξη της πόλης.
Τόνισε δε ότι η Καλαμάτα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτόν, δεδομένου ότι την επισκέπτεται επί 20 χρόνια, καθώς η γυναίκα του κατάγεται από εδώ και συγκεκριμένα από τη Μάνη. Ο ίδιος βλέπει την εξέλιξη της πόλης και έχει την περιέργεια για το τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια.
 Ο κ. Edelmann ευχαρίστησε, τέλος, το Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο της Bάδης-Bυρτεμβέργης, που είχε την πρωτοβουλία να συγκροτήσει ομάδα αρχιτεκτόνων, η οποία ήλθε στην Καλαμάτα για να εργασθεί αφιλοκερδώς και να παρουσιάσει τις ιδέες των μελών της.

***  Με ευρωπαϊκό ένταλμα συνελήφθη 29χρονος Ρουμάνος στου Κυνηγού Πυλίας
 
Ένας 29χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής, στου Κυνηγού του Δήμου Πύλου- Νέστορος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Συγκεκριμένα, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ρουμανικές Αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, πράξεις που έγιναν το έτος 2015 στη Ρουμανία.
Ο 29χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

***  Άρση της μετακίνησης των 9 πυροσβεστών από το αεροδρόμιο Καλαμάτας
Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
   Θέμα εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, της μονάδας σε αεροπορικά ατυχήματα
 Το πρόβλημα με την μετακίνηση των εννέα (9) πυροσβεστών από την δύναμη της πυρασφάλειας του αεροδρομίου της Καλαμάτας ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες σε ανώτατο υπηρεσιακό επίπεδο. Κανείς, όμως, δεν έπαιρνε την απόφαση να προχωρήσει στα δέοντα. Στην άρση, δηλαδή, των προειλημμένων τετελεσμένων μέχρι το τέλος του μήνα.
Χρειάστηκε και η παρέμβαση του "Θάρρους", πέρα από τις προσπάθειες υπαλλήλων του Σώματος στην Καλαμάτα, του αερολιμενάρχη Δημήτρη Μανδηλάρη, αλλά και επιφανών οικονομικών παραγόντων του Νομού, βουλευτών και υπουργείου, ώστε, έστω και την τελευταία στιγμή, να σβήσει…η φωτιά που ήταν έτοιμη να ανάψει.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, χθες το μεσημέρι υπήρξε διαταγή για άρση της μετακίνησης των εννέα (9) πυροσβεστών μέχρι νεωτέρας, όπως σημείωνε η απόφαση.
Έτσι, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν πέφτει κατηγορία ασφάλειας, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμο, πλέον, να δεχτεί και φέτος το μεγάλο όγκο των τουριστών που προγραμματίζουν τις διακοπές τους στη Μεσσηνία.
Όμως το θέμα δεν θα πρέπει να τελειώσει εδώ. Το κρίσιμο ερώτημα στην προκειμένη κατάσταση είναι κατά πόσο ο αριθμός των πυροσβεστών που απαρτίζουν τη μονάδα πυρασφάλειας του αεροδρομίου της Καλαμάτας, είναι κατάλληλο επαρκώς τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική εκπαίδευση, σε θέματα που αφορούν την πυρόσβεση, την διάσωση και την επέμβαση σε αεροπορικά ατυχήματα.
Υπάρχει ένα Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων. Μπορεί να μας πληροφορήσει ο διοικητής του Σώματος στην Καλαμάτα, αν όλοι οι πυροσβέστες του αεροδρομίου έχουν παρακολουθήσει ανάλογα μαθήματα; Για έναν αριθμό από αυτούς γνωρίζουμε ότι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" και εκπαιδεύτηκαν στη βάση αυτών που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ενός απευκταίου ατυχήματος. Το ζήτημα, όμως, είναι να υπάρξει μια συνολική εκπαίδευση και η μονάδα να μη χρησιμοποιείται και για ψηφοθηρικούς λόγους. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε…

*** ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: Όλοι και όλες στη συγκέντρωση των συνδικάτων την Τρίτη 1η Μαΐου
 
Εκατόν τριάντα δύο  χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, οι αγώνες της εργατικής τάξης για εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη παραμένουν πάντα επίκαιροι.
Σήμερα, που η κυριαρχία των αγορών και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιτίθενται με σφοδρότητα στα εργασιακά δικαιώματα, ακυρώνοντας στην πράξη κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα, η Εργατική Πρωτομαγιά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
Η κυβέρνηση έδωσε μια τεράστια μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων, για την ύπαρξη και τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου στην Ελλάδα. Μάχη που στην περίπτωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει θετική έκβαση, με τη νομοθέτηση της ουσιαστικής επαναφοράς τους από τον Αύγουστο του 2018, μάχη που συνεχίζεται.
Όμως, οι μάχες δεν κερδίζονται μόνο από τις κυβερνήσεις, ειδικά στους σημερινούς συσχετισμούς δύναμης. Όπως μας υπενθυμίζει η Εργατική Πρωτομαγιά, οι μάχες κερδίζονται από τους λαϊκούς αγώνες.
Οι εργαζόμενοι, με την μαζική συμμετοχή τους στα συνδικάτα, παίρνουν τον αγώνα στα χέρια τους, αφήνουν στην άκρη απαξιωμένες συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες και παλεύουν με μαχητικότητα και αλληλεγγύη, έχοντας οδηγό τους μεγάλους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες για εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία.
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων για την Εργατική Πρωτομαγιά και δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας για τη συνέχιση των αγώνων του κόσμου της εργασίας.
Όλοι και όλες στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, την Τρίτη, στις 10.30 το πρωί, μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

*** Απλή αναλογική και εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 – Οι αλλαγές που φέρνει στην αυτοδιοίκηση ο «Κλεισθένης»
 
Με αιχμή την θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»), δόθηκε, προχθές, σε δημόσια διαβούλευση, ενώ απεστάλη στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους ΟΤΑ.
Με βάση το νέο εκλογικό σύστημα που εισάγει, το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο. Εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (α' γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή.
«Θεσπίζεται το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διενεργηθούν στις 13 και 20 Οκτωβρίου 2019, αντί για τον Μάιο του ίδιου έτους και ως εκ τούτου αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές. Η διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου επανέρχεται στα τέσσερα έτη, αντί για την πενταετία που ισχύει με τον «Καλλικράτη».
Οι δήμοι διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
α) Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. .
β) Μεγάλοι ηπειρωτικοί δήμοι και πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.
γ) Μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων.
δ) Μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
ε) Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων.
στ) Μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπου υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους.
Επιπλέον, αποσυνδέεται η εποπτεία των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενισχύονται οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος.
Το ίδιο νομοσχέδιο που διαρθρώνεται σε 237 άρθρα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση.
Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου στις 15:00.  ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

***  Απ’ τους καταυλισμούς σε σπίτια – Πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Ρομά σε οργανωμένους οικισμούς
 
Εξελίξεις που είναι πολύ πιθανό, να βοηθήσουν να ξετυλιχτεί το κουβάρι της εγκατάστασης των Ρομά της Μεσσηνίας σε ανθρώπινους χώρους, έτσι ώστε, να βοηθηθούν τόσο οι ίδιοι, όσο και η υπόλοιπη κοινωνία που υποφέρει από τις διάφορες…δραστηριότητές τους, υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Αισιοδοξούμε ότι η προσπάθεια δεν θα μείνει στη μέση και θα υπάρξει, επιτέλους, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τύχη της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, της οποίας, όπως πρείπαμε, θα δώσουν πολύτιμες…ανάσες και στους υπόλοιπους πολίτες.
Έτσι, λοιπό, σύμφωνα με την "Εφημερίδα των Συντακτών", από την Αμφισσα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα μετεγκατάστασης πληθυσμών Ρομά που διαβιούν σε ακραία υποβαθμισμένους οικισμούς.
Οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται αφορούν από μετεγκαταστάσεις πληθυσμών και βελτιωτικές παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντες οικισμούς μέχρι την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απασχόλησης και υγείας με προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ολιστικής πολιτικής για τη σταδιακή αλλά πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά όλης της χώρας.
Η ειδική γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προχωρήσει στη χαρτογράφηση των καταυλισμών (371 καταυλισμοί με συνολικό πληθυσμό 110.007 άτομα) και στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών.
Συγκεκριμένα, για τους 74 καταυλισμούς τύπου 1 (καταυλισμοί με μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης) η ειδική γραμματεία Ρομά του υπουργείου Εργασίας θα δρομολογήσει προσωρινές μετεγκαταστάσεις σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις απορρέουν από τον νόμο 4483/2017 και την ΚΥΑ η οποία υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018, που ορίζουν τη διαδικασία έγκρισης χωροθέτησης και ανέγερσης των εγκαταστάσεων της προσωρινής μετεγκατάστασης. Αρχικά κατατίθεται πρόταση από τον εκάστοτε δήμο, αφού έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των οικογενειών και έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος μεταστέγασης.
Στη συνέχεια, η ειδική γραμματεία Ρομά εκπονεί τον σχεδιασμό του οικισμού με την υποστήριξη τεχνικής ομάδας που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους δήμους.
Οι δήμοι υλοποιούν μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας, μεριμνούν για την εγκατάσταση οικίσκων και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οργανώνουν και εποπτεύουν τη λειτουργία των χώρων μετεγκατάστασης, ενώ σε συνεργασία με την ειδική γραμματεία οργανώνουν τις προδιαγραφές για τον διαγωνισμό προμήθειας των οικίσκων.
Επιπλέον οι δήμοι παρέχουν υπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.
Όπως τόνισε η ειδική γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, Κατερίνα Γιάντσιου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, οι οικισμοί προσωρινής μετεγκατάστασης οργανώνονται βάσει εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος μεταξύ άλλων περιγράφει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων.
Οι τελευταίοι υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό ένταξης στο πρόγραμμα, αποδεχόμενοι το σύνολο των όρων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εξοφλούν τους εκδιδόμενους λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καταβάλλουν τα επιβαλλόμενα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τον οικείο δήμο και συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του δήμου για τον έλεγχο της κατάστασης των οικίσκων.
Στον Δήμο Δελφών, στη θέση Κάμινος, το προσεχές διάστημα θα δημιουργηθεί οργανωμένος χώρος προσωρινής μετεγκατάστασης για 45 οικογένειες, συνολικού πληθυσμού περίπου 250 ατόμων.
Μέσα στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει το καινοτόμο πολύκεντρο αλλά και κέντρα κοινότητας, με χώρους υγιεινής, πλυντήρια, ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής για ενήλικες.
  Παρεμβάσεις 30 εκατ. ευρώ
 Το ποσό των παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω οριζόντιων παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, συνολικού κόστους 53 εκατομμυρίων, οι περιφέρειες θα οργανώσουν δράσεις απασχόλησης, επιδότησης ενοικίου και περιβαλλοντικής υγιεινής.
Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, τόνισε ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα συνδεθεί σύντομα με την υποχρέωση των παιδιών Ρομά να παρακολουθούν μαθήματα στο δημόσιο σχολείο, αλλά και οι ενήλικες να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης

*** Γαργαλιάνοι – Ρωμανού: Προσωρινός ανάδοχος με 51% για αντιπλημμυρικά και παράδρομους
 
Νίκος Σινάνης : "Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις στα υπομνήματα και τα ερωτήματά μας"
  Προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 51% για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία και συμπληρωματικά έργα αγροτικής οδοποιίας στη νέα εθνική οδό Γαργαλιάνοι-Ρωμανός» αναδείχθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Τρίτη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 245.000 ευρώ και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενο ποσό 96.822,12 ευρώ (71.253,01 € για εργασίες, 12.825,54 € για Γ.Ε.& Ο.Ε., 12.611,78 € για απρόβλεπτα, 131,79 € για αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 23.237,31 €), δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 120.059,43 € (με Φ.Π.Α.), με μέση έκπτωση Εμ=51,00%! Σημειώνεται ότι στο Απόσπασμα της Πράξεως 17/2018, Αριθμός Απόφασης: 881, για το 61ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστηματικό κωδικό 64788: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ-ΡΩΜΑΝΟΣ” π/υ: 245.000,00€, αρ.έργου Π.Δ.Ε. : 2014ΕΠ5260024 (41ο Υποέργο)(απ:90064/21341)», Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΡΠΡ7Λ1-1ΔΔ, αναφέρεται ότι η πρόεδρος της Ο.Ε. έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με Α.Π. 90064/21341/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία στο από 21-11ου-2017 Πρακτικό Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη της Ε.Δ. του έργου, ο διαγωνισμός αποσφραγίσθηκε ηλεκτρονικά την 08η-11ου- 2017 και ώρα 10:30 πμ και συμμετείχαν σ’ αυτόν δέκα εννέα (19) εργοληπτικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων αποδεκτές ήταν έντεκα (11) προσφορές και η χαμηλότερη αποδεκτή προσφορά ήταν εκείνη της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» με α/α μειοδοσίας 2 και αρ. προσφοράς 50111 με ποσό 89.033,57 ευρώ (εργασίες και ΓΕ+ΟΕ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,11%. Ωστόσο, με το με αρ. πρωτ.: 299366/68536/24-11-2017 αίτημα της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την Οικονομική Επιτροπή ζητήθηκε η παροχή νομικής συνδρομής για το από 21-11- 2017 1ο Πρακτικό. Με την υπ’ αρ. 2344/2017 (απόσπασμα της πράξης 49/2017, ΑΔΑ: 64Δ27Λ1-ΔΙΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η δικηγόρος Μαρία Φακιολά για το ανωτέρω θέμα. Στη με αρ. πρωτ. π.ε. 331679/2494/15-02-2018 γνωμοδότηση της κ. Φακιολά, αναφέρεται ότι «….. αν μία εγγυητική επιστολή φέρει τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1.2 του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/569/2017, η μη προσκόμισή της, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς, σύμφωνα με τις παραπάνω παρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 91 και 92 ν. 4412/2016.». Στην ίδια εισήγηση αναφέρονται επίσης: Η υπ’ αρ. 407/01-03ου-2018 (απόσπασμα της πράξης 09/2018, ΑΔΑ: Ω56Ρ 7Λ1-Υ1Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αναβολή λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να παρευρεθεί ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελ/σου και η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η υπ’ αρ. 475/08-03ου-2018 (απόσπασμα της πράξης 10/2018, ΑΔΑ: ΨΚΟΕ7Λ1-ΧΣ6) εξ αναβολής απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας σχετικά με το από 21-11ου-2017 πρακτικό σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να επανέλθει με νέα εισήγηση επί του θέματος, ενημερώνοντας και την επιτροπή διαγωνισμού του έργου και οι από 03-04ου-2018 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ Περ. Πελ/σου: 90064/21341) απόψεις της επιτροπής διαγωνισμού και ότι, «Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Την ανάδειξη της εταιρείας “ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.”, με α/α μειοδοσίας 1 και αρ. προσφοράς 49194, ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (συστημικός κωδικός 64788) του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ-ΡΩΜΑΝΟΣ”, με προσφερόμενο ποσό 96.822,12 ευρώ (71.253,01 € για εργασίες, 12.825,54 € για Γ.Ε.& Ο.Ε., 12.611,78 € για απρόβλεπτα, 131,79 € για αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 23.237,31 €), δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 120.059,43 € (με Φ.Π.Α.), με μέση έκπτωση Εμ=51,00%, καθότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της κ. Φακιολά: “αν μία εγγυητική επιστολή φέρει τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1.2 του άρθρου 15 της ΥΑ 56902/569/2017, η μη προσκόμισή της, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς, σύμφωνα με τις παραπάνω παρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 91 και 92 ν. 4412/2016.”». Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ., Νίκου Γόντικα, και ανέδειξε την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε.», ως προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ-ΡΩΜΑΝΟΣ”, με συνολικό ποσό σύμβασης 120.059,43 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με μέση έκπτωση Εμ=51,00%! Δηλαδή, το έργο που η Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου μελέτησε και κοστολόγησε με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ, θα γίνει με 120.059,43. Για τον πολύπαθο δρόμο Γαργαλιάνοι-Ρωμανού πολλά είναι τα δημοσιεύματα καθώς, όπως έχει επισημανθεί, κατάντησε σύγχρονο «γιοφύρι της Άρτας». Με το προαναφερθέν έργο θα λυθούν τα προβλήματα που πολλάκις έχει αναδείξει και για τα οποία έχει κάνει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων; Και, βεβαίως, είναι γνωστές οι διαμαρτυρίες και αντιδράσεις του Συλλόγου και ιδιοκτητών περιουσιών της περιοχής. Ακόμα, πάντως, στους Γαργαλιάνους, ο Αγροτικός Σύλλογος, οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες περιουσιών που σε κάθε βροχή «πνίγονται» από τα νερά του δρόμου και καταστρέφονται οι περιουσίες τους, περιμένουν να τους δοθεί η υδραυλική μελέτη του έργου του δρόμου Γαργαλιάνοι-Ρωμανού! Όπως είπε στο «Θ» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, Νίκος Σινάνης, «τέσσερα υπομνήματα έχουμε καταθέσει στην Περιφέρεια, έχουμε κάνει αναφορά στην Εισαγγελία, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε κάνει συγκεντρώσεις, τους έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα, τους έχουμε δείξει τα προβλήματα που τα έχουμε αναδείξει και με στοιχεία με τον τεχνικό μας σύμβουλο, τον κ. Νίκο Αναστασόπουλο, από την Περιφέρεια δεν έχουμε καμία απάντηση και καμία ενημέρωση. Το ίδιο και από το Δήμο Τριφυλίας. Ούτε η Περιφέρεια, ούτε και ο Δήμος Τριφυλίας έχουν κάνει κάτι γι’ αυτά. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Λύνονται με το έργο που “θα” κάνουν και το οποίο περιμένουμε δύο χρόνια; Πως θα λυθούνε όταν από 245.000 ευρώ, το έργο “θα” γίνει με 120.000 ευρώ; Ούτε οι 245.000 ευρώ έφταναν. Με τον τεχνικό μας σύμβουλο, που έχει κάνει επιστημονική δουλειά, τους έχουμε επισημάνει τα προβλήματα με τους παράδρομους και τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα. Το ίδιο έχουμε κάνει και για τα νερά του δρόμου. Ακόμα περιμένουμε την υδραυλική μελέτη του δρόμου, που τη ζητήσαμε απ' την αρχή.  Πάμε και στα άλλα. Φωτισμός. Μαύρο σκοτάδι και σε πολύ επικίνδυνα σημεία. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ηλεκτροφωτισμός στους κόμβους, σε όλους τους κόμβους που κάθε λίγο γίνονται ατυχήματα. Στη γέφυρα του Μάραθου, σε ένα τμήμα δεν έχει μπάρες – κιγκλιδώματα κι αποκάτω είναι γκρεμός. Οι παράδρομοι που λένε ότι έχουνε στα ρέματα και κάτω από γεφύρια, είναι γεμάτοι λάσπη σαν βούρκοι και είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Εμείς, σαν Σύλλογος, μπήκαμε μπροστά, κάνουμε τον αγώνα μας, αναδείξαμε τα προβλήματα και περιμένουμε απαντήσεις. Δεν το αφήνουμε έτσι».  Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Και έγκαιρα και αρκετοί οι δολωματικοί ψεκασμοί φέτος
 
Σημαντικά νωρίτερα, έχουν ξεκινήσει φέτος οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών βάση των οποίων θα υλοποιηθεί το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας στη Μεσσηνία. Επίσης, μετά από αρκετά χρόνια, έχει διατεθεί ικανοποιητική χρηματοδότηση μαζί με τις αδιάθετες πιστώσεις από πέρυσι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν 3-4 ψεκασμοί στις ελαιοκομικές περιοχές της Μεσσηνίας.
Ήδη έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες για την  παγιδοθεσία και τους ψεκασμούς, ενώ ελάχιστες περιοχές για τους ψεκασμούς, δεν έχουν μειοδότη και θα πάνε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
  Διαγωνισμοί
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου, την προηγούμενη εβδομάδα, για τους διαγωνισμούς παγιδοθεσίας και για τους διαγωνισμούς ψεκασμών, έγινε αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από τις οποίες προέκυψαν προσωρινοί μειοδότες.
Για την παγιδοθεσία αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες για το σύνολο των τμημάτων, ενώ για τους ψεκασμούς προέκυψαν προσωρινοί μειοδότες στην συντριπτική πλειοψηφία, εκτός ορισμένων χωριών της Πυλίας.
Συγκεκριμένα, για τα τους ψεκασμούς σε Πύλο, Πύλα, Καλλιθέα, Ευαγγελισμός, Μεθώνης, Φοινικούντα, Λαχανάδα και Ίκλαινα, οι προσφορές που κατατέθηακν κρίθηκαν άγονες ή μη κανονικές και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά από έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
  Ψεκασμοί
Το επόμενο στάδιο που θα ακολουθηθεί, για τους προσωρινούς μειοδότες, είναι να κληθούν να υποβάλλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνουν οριστικοί ανάδοχοι και να ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεών τους.
Σε σχέση με πέρυσι οι διαδικασίες φέτος ξεκίνησαν ένα μήνα νωρίτερα και οι πιστώσεις που διατέθηκαν φέτος επαρκούν για 3-4 ψεκασμούς, κάτι που είχε να γίνει για πολλά χρόνια.
Η έναρξη των δολοματικών ψεκασμών, στις πρώιμες ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει κανονικά μετά τις 25 Ιουνίου, ώστε να ολοκληρωθεί τέλος Ιουλίου.  Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Αυτοκίνητο «ντελαπάρισε» στην οδό Φιλελλήνων! (Φωτογραφίες)
 
 
 
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Φιλελλήνων στην Καλαμάτα. Αυτοκίνητο ΙΧ διερχόμενο από την οδό Κρήτης και με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης, προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα , έχασε τον έλεγχο και «ντελαπάρισε» στη μέση της οδού Φιλελλήνων στο ρεύμα ανόδου. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου η νεαρή οδηγός του βγήκε σώα και διακομίσθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό     νοσοκομείο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της από ξαφνικό πόνο στον αυχένα όταν έστριψε στην Φιλελλήνων.

***  «Υποβιβασμός» του αεροδρομίου Καλαμάτας ελλείψει πυρασφάλειας 
«Άναψε φωτιές» στο αεροδρόμιο Καλαμάτας
 Κινητοποίηση φορέων και παραγόντων για άρση της εντολής
 Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας φαίνεται να δημιουργούνται στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη στιγμή που τα στοιχεία για το 2018 δείχνουν ότι ο αριθμός των αφίξεων σε αυτό από το εξωτερικό θα είναι αυξημένος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Θ», υπάρχει απόφαση από το Πυροσβεστικό Σώμα για μετακίνηση εννέα (9) ατόμων από την πυρασφάλεια του αεροδρομίου, μειώνοντας έτσι δραματικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος.
Εφόσον εφαρμοσθεί, τελικά, η απόφαση μετακίνησης, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί μέχρι το τέλος του μήνα, μένουν 21 ενεργά άτομα για πυροσβεστικά καθήκοντα στο αεροδρόμιο, όπερ σημαίνει πως δεν καλύπτει τους διεθνείς όρους που ισχύουν.
Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, που σε περίπτωση που η απόφαση δεν ανακληθεί, το πολιτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας μένει επί της ουσίας χωρίς πυρασφάλεια, ενώ πέφτει και κατηγορία υποδοχής όλων των τύπων των αεροσκαφών. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις προγραμματισμένες πτήσεις πρόκειται να ακυρωθούν, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον τουρισμό της Μεσσηνίας.
Μάλιστα, το όλο πρόβλημα ανάγκασε τον αερολιμενάρχη Δημήτρη Μανδηλάρη να επικοινωνήσει με επιφανείς οικονομικούς παράγοντες του νομού, ζητώντας τη δική τους συνδρομή στην αντιμετώπισή του.
Προχθές, δε, το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο των πυροσβεστών συζήτησε το θέμα και προτίθεται να μεταφέρει το πρόβλημα σε όλες τις βαθμίδες του Σώματος. Μάλιστα, την προηγούμενη ημέρα, μετά και το θόρυβο που ξέσπασε, επισκέφθηκε την Καλαμάτα ο υπεύθυνος συντονιστής της Πυροσβεστικής Νοτίου Ελλάδος, ο οποίος και συζήτησε το θέμα. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από την Καλαμάτα.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι και σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Θάρρους» για το ίδιο θέμα είχαμε επισημάνει ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών στην οργανωτική δομή και λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο Νομό Μεσσηνίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί το Σώμα στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Είχαμε, δε, σχολιάσει ότι απαιτείται σύσταση επιτροπής με κατάλληλο προσωπικό για την αξιολόγηση της πυρασφάλειας στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  Του Αντώνη Πετρόγιαννη

*** Άστατος ο καιρός  σήμερα  Κυριακή στην Καλαμάτα 
 O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα  Κυριακή 29/4/2018 προβλέπεται αρχικά άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 25-60%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Α-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 μποφόρ και από τις πρώτες απογευματινές ώρες και μετά θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μέτριες ποσότητες, με αποτέλεσμα να επικρατεί κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για λασποψιχάλες.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχής της Βέργας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Μάνης, στην περιοχή της Βέργας, στη διασταύρωση της με την οδό Νικηταρά. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, ο οποίος και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

 *** Συνδικαλιστής για Μεγαλόπολη: «Θα το κάνουμε Κούγκι» 
Μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα κάνουν τη Μεγαλόπολη «Κούγκι» έστειλε ο Ευάγγελος Τσιουμπλέκας. «Η Μεγαλόπολη στέλνει μήνυμα στον Τσίπρα ότι το σχέδιο (ιδιωτικοποίησης) θα μείνει στα χαρτιά» ανέφερε ο πρόεδρος Σωματείου Χειριστών ΔΕΗ Μεγαλόπολης, υπενθυμίζοντας ότι οι κάτοικοι της Κερατέας έδωσαν το δικό τους αγώνα κατά του ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, τον οποίο και κέρδισαν.
«13.000 κάτοικοι δεν έκλεισαν μάτι για ένα εξάμηνο» ανέφερε σε δήλωσή του στο ρ/σ «Θέμα 104,6».
 «Είμαστε αντίθετοι γιατί έχουμε δώσει τις περιουσίες, τα κτήματα και τα χωριά μας για τη ΔΕΗ. Για εμάς το ρεύμα είναι αγαθό, ο ιδιώτης θέλει να το κάνει εμπόρευμα» πρόσθεσε, εξηγώντας πως «η ΔΕΗ έχει κέρδος αλλά το κέρδος της το εξανεμίζει γιατί κάνει κοινωνική πολιτική στα νησιά, τους αγρότες και τους άπορους».
«Μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ ήταν χάδι» κατέληξε.

***  Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 22χρονη που πέταξε το μωρό στη Νέα Σμύρνη 
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η 22χρονη που πέταξε το μωρό της στη Νέα Σμύρνη.
Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί επισκέφθηκαν την 22χρονη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα όπου νοσηλεύεται.
«Ποτέ δεν ήθελα να κάνω κακό στο παιδί μου. Ευελπιστούσα ότι θα μπορέσω να το μεγαλώσω» είπε στην απολογία της ανακρίτρια η 22χρονη από τη Νέα Σμύρνη.
Όπως ανέφερε η νεαρή φοιτήτρια η οποία κατηγορείται για παιδοκτονία μετά την αποκάλυψη ότι πέταξε το νεογέννητο βρέφος της στο ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, είχε αποφασίσει να δώσει το παιδί της για υιοθεσία πριν το γεννήσει αλλά δεν πρόλαβε: «Λόγω όμως των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζα και επειδή δεν μπορούσα να βρω δουλειά όταν ήρθε η ώρα της γέννας αποφάσισα να το δώσω για υιοθεσία σε κάποιο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα» φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά.
Μετά την απολογία της η 22χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της και εγγύηση 5.000 ευρώ.
«Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο για όλους μας» δηλώνει ο δικηγόρος της
Ικανοποίηση για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας ο συνήγορος της 22χρονης, Αλέξανδρος Αλεξιάδης.
«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόφαση της Δικαιοσύνης. Εκ του αποτελέσματος θεωρούμε ότι η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθήσαμε έγινε αποδεκτή τόσο από τους δικαστικούς λειτουργούς όσο και από τους ειδικούς ιατρούς που ζήτησαν η 22χρονη να μεταφερθεί σε ειδική κλινική για ψυχολογική υποστήριξη», ανέφερε.
«Κατέρρευσε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της απολογίας»
Ο κ. Αλεξιάδης αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η 22χρονη πολλές φορές κατέρρευσε. «Τελικώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο για όλους μας», σχολίασε.
Μάλιστα, ο συνήγορος της κοπέλας για άλλη μια φορά τόνισε ότι η κοπέλα χρειάζεται στήριξη από ειδικό ψυχίατρο.
«Θεωρώ ότι η αρχική της κατάθεση ήταν τόσο πραγματική και τόσο αληθινή γι' αυτό και είχαμε αυτό το δίκαιο αποτέλεσμα. Χρειάζεται επειγόντως ψυχολογική βοήθεια από ειδικό ψυχίατρο», επισήμανε.
Σύμφωνα με πληρφορίες οι γιατροί που την παρακολουθούν εισηγήθηκαν να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική. protothema.gr

***  Συναυλία του Θοδωρή Τζοβανάκη με έργα Χατζιδάκι  σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας και το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με τη σημαντική χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και τη στήριξη του Συλλόγου «Τέρψις», διοργανώνει και φέτος τον κύκλο «Άνοιξη των Πλήκτρων», που είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός πιανιστικών ρεσιτάλ και συναυλιών με πληκτροφόρα όργανα.
Στόχος είναι να παρουσιαστεί το ρεπερτόριο του πιάνου αλλά και άλλων πληκτροφόρων οργάνων σε όλο το χρονικό του πλαίσιο, ενώ γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν πάντα έργα του 20ού και 21ου αιώνα και ιδιαίτερα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών.
Ο φετινός κύκλος αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, καθώς είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος σε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες πιανίστριες, τη Νέλλη Σεμιτέκολο, που αποτελεί εδώ και 33 χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο της τάξης πιάνου του Ωδείου.
Η παρουσία της, η προσωπικότητά της και η ακούραστη προσφορά της, όλα αυτά τα χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα η τάξη Πιάνου του Ωδείου να έχει προσφέρει πλήθος σημαντικών πιανιστών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Αύριο στις 9.00 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, ο Θοδωρής Τζοβανάκης - που απολαύσαμε πρόσφατα σε ένα κονσέρτο του W.A.Mozart - θα φιλοξενηθεί και πάλι, στο πλαίσιο της «Άνοιξης των Πλήκτρων» και θα γνωρίσει στο κοινό έργα του Μάνου Χατζιδάκι, όχι τόσο γνωστά, που κρύβουν όμως όλη την τέχνη και την ευαισθησία αυτού του σημαντικού συνθέτη.
Η «Ιονική σουίτα», η «Ρυθμολογία» και η σουίτα «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» αποτελούν τρία έργα για πιάνο του Μάνου Χατζιδάκι, που το ευρύ κοινό δεν έχει συχνά τη δυνατότητα ν’ ακούσει ζωντανά, ιδίως σε μορφή αφιερώματος σε μία συναυλία.
Τα πρωτότυπα αυτά έργα παρουσιάζονται εδώ στον απόηχο των συναυλιών που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Τζοβανάκης στο πλαίσιο του αφιερώματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πιανιστικό έργο του συνθέτη. Το ρεσιτάλ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς φωτίζει μια ιδιαίτερη, σχετικά άγνωστη συνθετική πλευρά του μεγάλου τραγουδοποιού, εισάγοντας τον ακροατή στο μοναδικό ηχητικό και αισθητικό κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

*** ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ! ΣΥΡΙΖΑίοι βουλευτές ΓΛΕΝΤΑΝΕ με τουρκικά τραγούδια… (ΒΙΝΤΕΟ)
Δύο μήνες και συγκεκριμένα ακριβώς 60 ημέρες, συμπληρώνουν αιχμάλωτοι από τους Τούρκους στις φυλακές…
υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί.
Η αγωνία των οικογενειών τους αλλά και όλης της Ελλάδας έχει… χτυπήσει κόκκινο, όμως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διασκέδαζαν, το βράδυ του Σαββάτου,  ακούγοντας… τούρκικα τραγούδια.
* Δείτε το βίντεο του Evros-news.gr σας από το γλέντι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Έβρου και Ροδόπης, καθώς και φωτογραφίες με την κ.Γκαρά παρέα με τον μουσουλμάνο συνάδερφο της, τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ.
~* Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διασκεδάζουν με τουρκικά τραγούδια   : https://youtu.be/SbHxWUajsxo .-
~ Αυτός μάλιστα είναι που τραγουδάει ένα γνωστό τούρκικο τραγούδι και παίζει το παραδοσιακό τουρκικό μουσικό όργανο Σάζι, ενώ όλη η παρέα δείχνει να διασκεδάζει με την ψυχή της, πιθανόν στο χωριό της Ροδόπης Αμάραντα, απ’ όπου κατάγεται ο κ.Καραγιουσούφ.
parapolitika.gr  ΝΤΡΟΠΗ τους !

***  Πάλι έβγαλε την ΕΙΔΗΣΗ ο Γ. Αυτιάς! Γι’ αυτό είναι ΠΡΩΤΟΣ με διαφορά… (ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Γιώργος Αυτιάς έχει αποδείξει πολλάκις ότι είναι εξαιρετικός στο να βγάζει ειδήσεις.
Αυτό συνέβη και σήμερα στην πρωινή εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, όπου είχε καλεσμένους την Ελένη Αυλωνίτου του ΣΥΡΙΖΑ και τον Δημήτρη Καμμένο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
* Οι δύο βουλευτές αποτύπωσαν με τον καλύτερο τρόπο τον εμφύλιο που μαίνεται στην κυβέρνηση με εκατέρωθεν απειλές.
Πρόκειται για μια ένταση που έδειξε το πραγματικό πρόσωπο της συγκυβέρνησης, και η αποκάλυψη αυτή πιστώνεται (για άλλη μια φορά) στον Γιώργο Αυτιά και την εκπομπή του:
~* https://www.dailymotion.com/cdn/H264-176x144-2/video/x6im03h.mp4?auth=1525041198-2562-kcgosskq-6b28b4fadb47f8c795f4deefc10acc5b  .-

***  «Αστακός» ο Κυριάκος Βελόπουλος – Αυξημένοι φόβοι για ενδεχόμενο χτύπημα
Αυξημένα μέτρα προστασίας λαμβάνει πλέον ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα επιθέσεων εις βάρος του από ομάδες οι οποίες προέρχονται από διάφορες εξτρεμιστικές οργανώσεις.
Το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δεχθεί ευθεία επίθεση από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, μέλη του οποίου πριν από λίγο καιρό είχαν εισβάλει σε αίθουσα που πραγματοποιούσε ομιλία του ο πρώην Βουλευτής, προσπαθώντας να τον λιντσάρουν και εκτοξεύοντας εναντίον του πέτρες, καδρόνια, αυγά και μπογιές. Δημιουργήθηκε πανικός στην αίθουσα κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα τα 200 και πλέον άτομα που είχαν σπεύσει για να ακούσουν την ομιλία του, να αντιδράσουν έντονα αποδοκιμάζοντας την επίθεση. Σε μια άλλη ομιλία του και συγκεκριμένα στο Ναύπλιο, ομάδα 15 περίπου ατόμων, οπαδοί του φυγόδικου Αρτέμη Σώρα, επιχείρησαν να διακόψουν την ομιλία και στη συνέχεια να επιτεθούν στον πρόεδρο της «Ελληνική Λύσης», κάτι το οποίο τελικά δεν κατάφεραν. Ίδιες περιπτώσεις συνέβησαν και σε άλλες τρεις ομιλίες σε Κάλυμνο, Κω και Ηλιούπολη! Οι απειλές όμως δεν περιορίστηκαν στις προγραμματισμένες ομιλίες του Κ. Βελόπουλου, καθώς αυτοί που επιδιώκουν την εξόντωσή του τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές και τις οικίες του έγκριτου δημοσιογράφου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γράφοντας στις εισόδους των κτιρίων απειλητικά συνθήματα κατά της ζωής του. Τα περιστατικά αυτά όλα έχουν καταγραφεί και έχουν σταλεί, συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό, στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
*  Μάλιστα ο κ. Βελόπουλος κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσα από την οποία ζητάει την ενίσχυση των μέτρων προστασίας στις πολιτικές του συγκεντρώσεις, για να προστατευθούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι χιλιάδες φίλοι της «Ελληνικής Λύσης». Ωστόσο ο ίδιος έχει φροντίσει να αυξήσει τα μέτρα προστασίας για την προσωπική του ασφάλεια, ζητώντας από συγκεκριμένη εταιρεία να θωρακίσει τα δυο αυτοκίνητα τύπου τζιπ που διαθέτει, καθώς επίσης και να απλώσει ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω του από άνδρες, άρτια εκπαιδευμένους στο εξωτερικό σε ειδικές σχολές, που έχουν αναλάβει την ασφάλεια του σε 24ωρη βάση.
Πάντως, αξιόπιστες πηγές από το περιβάλλον του προέδρου της «Ελληνικής Λύσης» αναφέρουν, πως φοβούνται για χτύπημα σε βάρος του πολιτικού και γι αυτό βρίσκονται σε μια διαρκή εγρήγορση για την αποφυγή τυχόν επίθεσης.  anatropionline.gr

***  Άλλη μια ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ δήλωση του Στ. Θεοδωράκη! Στηρίζει την ΥΙΟΘΕΣΙΑ από ΟΜΟΦΥΛΑ ζευγάρια

«Ξαναχτύπησε» ο πρόεδρος του (στερεμένου) Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, γνωστός για τις αντεθνικές, αντιχριστιανικές και πολυπολιτισμικές του απόψεις.
Αυτή τη φορά έκανε παρέμβαση υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, στηριζόμενος σε μια ανακοίνωση 55 ψυχολόγων υπέρ της κινήσεως αυτής.
Δεν μας κάνει καμία εντύπωση, στο παρελθόν ο εν λόγω κύριος είχε κάνει εκπομπή που μιλούσαν οι Σκοπιανοί ψευτο-μακεδόνες και παρουσίαζαν χωρίς αντίλογο την Ελλάδα ως φασιστικό κράτος που τους καταπιέζει, και γενικότερα έχει υποστηρίξει κάθε τι που στρέφεται κατά της παραδόσεώς μας.
~ Δείτε τα όσα εξοργιστικά έγραψε στην παρακάτω ανάρτηση στο Facebook:  https://www.facebook.com/TheodorakisStavros/posts/1884251388306326
 ~
Ελπίζω μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση των 55 ψυχολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, να σταματήσει η παραφιλολογία επί του θέματος. Αυτές οι υποθέσεις δεν είναι της αρμοδιότητας ούτε των κομματικών, ούτε των θρησκευτικών οργανώσεων. Προφανώς όλοι μπορούμε να έχουμε γνώμη αλλά οι αποφάσεις της πολιτείας – και της Βουλής – θα πρέπει να λαμβάνονται, αφού σταθμιστούν οι γνώμες των επαϊόντων.
Τι λένε λοιπόν οι 55 ακαδημαϊκοί;
- ...Ο ισχυρισμός ότι τα παιδιά ομοφυλόφιλων δεν αναπτύσσονται το ίδιο καλά σε σχέση με τα παιδιά ετεροφυλόφιλων, ΔΕΝ ευσταθεί.
- Η αυτοεκτίμηση, το άγχος, η κατάθλιψη, τα προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΕΝ εξαρτώνται από τις σεξουαλικές επιλογές των γονέων.
- Η ανατροφή από ομοφυλόφιλους γονείς ΔΕΝ επηρεάζει μονοδιάστατα την ταυτότητα φύλου του παιδιού.

Οι επιστήμονες δηλαδή συμφωνούν ότι ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να είναι κατάλληλος και ικανός γονέας όσο και ένας ετεροφυλόφιλος. Λένε δηλαδή αυτό που εμπειρικά γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν καλοί και κακοί γονείς. Αλλά δεν είναι οι καλοί ετερόφυλοι και οι κακοί ομοφυλόφιλοι.
Ας αλλάξουμε λοιπόν συζήτηση.
Το θέμα ΔΕΝ είναι αν οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα στην υιοθεσία.
Το θέμα είναι αν τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ένα σπίτι και να μην αραχνιάζουν στα ιδρύματα.
Και αυτό το σπίτι η πολιτεία θα πρέπει να το επιλέγει με αυστηρά κριτήρια. Να εξασφαλίζει δηλαδή οτι το παιδί θα αναθραφεί σωστά, σωματικά και πνευματικά.
Δείτε το κείμενο των καθηγητών:
http://www.kathimerini.gr/…/paremvash-55-akadhmaikwn-gia-th…
Και όσοι έχετε όρεξη για μεγάλη έρευνα δείτε την πλήρη βιβλιογραφία: goo.gl/YeyPxm.
Η φωτογραφία είναι του 2009.
Τότε που οι Πρωταγωνιστές (official) αποκάλυψαν ότι και στον αιώνα μας υπάρχουν παιδιά που εγκαταλείπονται από τους γονείς τους στα μαιευτήρια.
Δείτε εδώ την εκπομπή: http://www.protagonistes.gr/ekpompes/ta-pedia-tou-mitera/
Mehr anzeigen

***  Έρευνα ΚΟΛΑΦΟΣ για τους ΔΥΤΙΚΟΔΟΥΛΟΥΣ: Οι Έλληνες ΔΕΝ θέλουν το ΝΑΤΟ – Αρνητική άποψη κατά 62%
Αποκαλυπτική για τη γνώμη των Ελλήνων απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νέα έρευνα της Public issue.
Η γνωστή δημοσκοπική εταιρία ρώτησε τους Έλληνες σχετικά με την στρατιωτική ισχύ της χώρας αλλά και τη θέση της στη Βορειοατλαντική συμμαχία. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά.
Όπως θα δείτε στο παρακάτω γράφημα, οι Έλληνες κατά 82% θεωρούν ότι κάθε χρόνο η ισχύς της χώρας μας μειώνεται ή στην καλύτερη παραμένει στάσιμη, τη στιγμή που η Τουρκία συνεχώς αυξάνει την στρατιωτική της δύναμη.

Στη συνέχεια η δημοσκόπηση στρέφεται στην άποψη των Ελλήνων σχετικά με την θέση της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και το κατά πόσο ωφελεί τη χώρα μας.
~  Για άλλη μια φορά η απάντηση είναι κόλαφος σε όλους τους Δυτικόδουλους που προσπαθούν να μας πείσουν για το ανύπαρκτο.
Το 62% έχει αρνητική άποψη για τη συμμαχία, ενώ το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα μας δεν ωφελείται από τη συμμετοχή μας στην συμμαχία των Αμερικανικών.
***

***  Αθλητική ενημέρωση :

***  Στο Ελληνικό ποδόσφαιρο   29η  αγωνιστική Super League :
Κυριακή 29-04-2018 :
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   1-2 .- ^
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α.  0-1 .- ^
ΞΑΝΘΗ - ΛΑΡΙΣΣΑ   1-0  .- ^
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  4-0  .-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ  0-3 .- ^
ΛΑΜΙΑ 1964 - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  2-1  .- ^
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ  0-0  .- ^
ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης - ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης  2-1 .- ^

*** Στο ποδόσφαιρο   U20 Super League  29η  αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σμύρνης  1-1 .- ^
Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών  2-2 .- ^
ΑΟΚ Κέρκυρα - ΑΕΚ Αθηνών 0-3 .- ^
Πλατανιάς Χανίων - Πανιώνιος  1-2 .- ^
Λαμία 1964 - ΠΑΣ Γιάννινα  0-4 .- ^
Ξάνθη - ΑΛ Λάρισσα  3-1 .- ^
Κυριακή 29-04-2018 :
Ολυμπιακός Πειραιώς - Παναιτωλικός  3-0 .- ^
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης     0-0 .- ^

*** Στο Ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο  Super League  19η  αγωνιστική :
Κυριακή  29-04-2018 :
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Γλυφάδας - ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης   0-0 .- ^
ΟΦΗ - Ελπίδες Καρδίτσας 94 1-3 .- ^
Μεσσολόγγι - Τρίκαλα 2011
Άρης Θεσσαλονίκης - Βόλος 2004
Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕ. Λάρισσα   0-2 .- ^
Φαίδων Άργους - Αμαζώνες Δράμας

*** Στο  Ελληνικό μπάσκετ για την Α1  στην 24η αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
ΑΕΚ Αθηνών - Πρωμυθέας Πάτρας 75-76 ,(35-37) .- ^
Τα δεκάλεπτα :  20-20  , 15-17 , 21-23 , 19-16 .-^
  Σάββατο 05-05-2018 :
ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΚΥΜΗ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΛΑΡΙΣΣΑ
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ

*** Για την Α2  στο Ελληνικό μπάσκετ για την 29η  αγωνιστική :
Σάββατο 28-04-2018 :
Α.Σ. Παπάγου - Εθνικός Πειραιώς  68-75 .- ^
Περιστέρι - Μαρούσι  96- 78 .-^
Απόλλων Πάτρας - Ψυχικό  72-69 .-^
ΑΕ. Λάρισσα - Ηρακλής Θεσσαλονίκης 89- 110 .-^
Γ.Σ. Ερμής Αγιάς - ΑΣΕ . Δούκας  92-81 .-^
Αρκαδικός - Χολαργός  67-82 .-^
ΑΣ. Καρδίτσας  - Δόξα Λευκάδας  66-57 .-^
Α.Σ. Καστοριάς - Αμύντας  83-88 .-^

*** Στο ποδόσφαιρο Β΄ Εθνική για την 29η  αγωνιστική  Football League :
Σάββατο 28-04-2018
Καλλιθέα - Σπάρτη  0-0 .-^
Κυριακή 29-04-2018
Εργοτέλης Βέροια  3-0  α.α. .- ^
Παναχαϊκη - Αχαρναϊκός  3-0 α.α. .-^
ΑΕ. Καραϊσκάκη - Άρης Θεσσαλονίκης  0-2 .- ^
Απόλλων Πόντου - ΟΦΗ    0-1 .- ^
Απόλλων Λάρισσας - Δόξα Δράμας   1-3 .- ^
Αιγινιακός - Αναγεννηση Καρδίτσας   1-1  .- ^
Τρίκαλα 1963 - Πανσερραϊκός   2-1 .- ^
Χανιά /Κισσαμικός - Παναιγιάλειος  30-04-2018

***  «Φα-ντα-στι-κός» 18ος Γύρος Καλαμάτας με 2.000 δρομείς και πλατιά χαμόγελα! (φωτογραφίες)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γύρος Καλαμάτας πέρασε στην ιστορία ως πολυπληθέστερος της 18ης ιστορίας του …μέχρι τον επόμενο, αφού η εμπειρία και το μεράκι των διοργανωτών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, το αγκάλιασμα από εθελοντές, υποστηρικτικούς φορείς και χορηγούς συνέθεσαν μια άψογη αθλητική γιορτή με πλατιά χαμόγελα. Σχεδόν 2.000 μεγάλοι και μικροί φίλοι του αθλητισμού πλημμύρισαν την πόλη από την πλατεία μέχρι την παραλία. Στα 10 χλμ. τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα τερμάτισαν 1.280 άτομα, συντρίβοντας το περυσινό «στατιστικό» των 985 συμμετοχών, ενώ στον μικρό αγώνα των 2.000 χλμ. υπολογίζεται ότι 700 παιδιά και γονείς, ακόμα και με μωρά στα καροτσάκια, στήθηκαν μετά τις 6.30 το απόγευμα στην αφετηρία. Στα αξιοσημείωτα και η συμμετοχή του γιού του Καλαματιανού Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, Βασίλης, ο οποίος έλαβε μέρος στα 10 χλμ. Μετά το τέλος του αγωνιστικού μέρους έγιναν οι απονομές στους 6 πρώτους νικητές και νικήτριες, ενώ βραβεύθηκαν ακόμη σύλλογοι με την πολυπληθέστερη αποστολή (από Πάτρα, Φιλιατρά και Αργολίδα), οι βασικοί χορηγοί, το Σώμα Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού που υποστήριξε για μια ακόμη φορά τον αγώνα και στα μέλη του οποίου ήταν αφιερωμένος ο φετινός αγώνας, η εντυπωσιακή ομάδα των εθελοντών, καθώς επίσης τα μέλη του ΣΔΥΜ, Βασίλης Κουμανάκος και Μαρκ Τοντ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν πρόσφατα τον άθλο του τερματισμού στον «Μαραθώνιο της Άμμου» στο Μαρόκο με 260 χλμ. σε 6 μέρες. Οι νικητές στα 10 χλμ. Άνδρες 1ος Ηλίας Νικολόπουλος (ΣΔΥΜ) 35’18’’, 2ος Εμιλιάνο Κάνο (ΣΔΥΜ) 35’34’’, 3ος Θοδωρής Δημητρακάκης (ΑΟ Φιλιατρών) 36’06’’, 4ος Παναγιώτης Κάβδας (Καλαμάτα Running Project) 36’18’’, 5ος Μάριος Τσερεντζούλιας (Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς) 37’03’’, 6ος Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος (ΓΑΣ Ιλισός). Γυναίκες 1η Κατερίνα Μπερδούση (Αθήνα) 40’38’’, 2η Ελένη Εξερζόγλου (ΣΔΥΜ) 43’31’’, 3η Αγγελική Ζερβή (Μεσσηνιακός) 44’13’’, 4η Σταυρούλα Μπάκα (ΣΔΥΜ) 44’51’’, 5η Αθηνά Δασκαλάκη (Marathon Club) 45’02’’, 6η Κατερίνα Πρισακάρου (Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας) 45’35’.
της Χριστίνας Ελευθεράκη
Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 


ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 :
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης
Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 . ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ  για όλους μας  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2018/03/news-01-2018.html .-  
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  25 Μαρτίου  2018
  :  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και Εορτασμός επανάστασης κατά Τούρκων  του 1821 ..!  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/news_25.html .-  
 ~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζει της ενημέρωσης .
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_26.html .-  
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 27  Μαρτίου 2018
   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_27.html .-   ~

** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 28  Μαρτίου  2018
:  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_28.html .- 
~**Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 29  Μαρτίου  2017
  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/03/news.html .- 
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 30  Μαρτίου  2018
   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/03/news_30.html .- 

~ **
 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2018 : 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  01  Απριλίου  2018 : ~ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ! ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε  ΟΛΟΥΣ μας  !  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
 ~**  ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
~ Δευτέρα 26-02-2018 
με  23  Ιατρικά θέματα ,
 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τρίτη 06 Μαρτίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/blog-post_6.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ . Δευτέρα  02 Απριλίου 2018
  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τρίτη  03  Απριλίου 2018
: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Τετάρτη 04 Απριλίου 2018
: http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. ΠΕΜΠΤΗ  05 Απριλίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Παρασκευή 06 Απριλίου 2018
:  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 

~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Μ. Σάββατο  07  Απριλίου 2018
:  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .- 
~*Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή 08 Απριλίου 2018 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-  Κυριακή ΠΑΣΧΑ -Αγίας Ανάστασης του Κυρίου μας !  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ  ! 
 ~**STAMOS-DYNAMI , http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/.../6-2018.html = ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ περιοχής Αρφαρών - Μεσσηνίας και Πελοποννήσου 2018 s.n.s. stamos01 Arfara ...

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 09 Απριλίου 2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html  .-  
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.
Τρίτη 10 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .-

~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 11 Απριλίου 2018
:  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/04/arfara-news.html .- 
** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
: http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_13.html .- 
 

~ **Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 14   Απριλίου 2018 
  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~ * Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή  15 -04-2018 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_14.html .-  

~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Δευτέρα 16  Απριλίου 2018 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Τρίτη 17 Απριλίου 2018 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/04/news_17.html .- 

~ **Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/news.html .-
~* ΑΓΙΟΣ -ΟΣΙΟΣ Αγιορείτης μοναχός -Παναγούδας ΠΑΪΣΙΟΣ . Πέμπτη  19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/04/blog-post.html .-
~**  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη  19  Απριλίου 2018  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_18.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_19.html .- 
~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 21 Απριλίου 2018 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/   .-
~**
Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή των Μυροφόρων  22 Απριλίου 2018
:  http://snsstamoskal.blogspot.gr/   .-  

~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 23 Απριλίου  2018
 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/news.html .- 
 ~ **Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 24  Απριλίου 2018
:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_23.html .-        

~** ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ μας   ..υγεία από το Α-Ω .
 Τρίτη 24 Απριλίου 2018
   :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/04/blog-post.html  .-

 ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 26  Απριλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_26.html  .-
~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης.Παρασκευή 27 Απριλίου 2018  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/04/news.html .-  
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Σάββατο 28 Απριλίου 2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/04/news.html  .-  
~ ** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή 29 Απριλίου 2018  :   http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/04/news.html .-  .-
~**                                                                            
*** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6339   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3923  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.195   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-        https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebookhttps://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas           1947stamos011947                                          https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών.                                                                Stamos011947                 stamosarfara01  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/groups/460785290757729/?multi_permalinks=955567821279471%2C955462251290028%2C955460191290234%2C955141891322064%2C955141491322104&notif_id=1517939363820293&notif_t=group_activity  + = ΟΡΔΟΔΟΞΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-
https://beneas13.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html  .- ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     https://wikifarmer.com/el/  =  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako .-
http://www.arfara1964athens.gr/   ARFARA ATHENS .. www.arfara1964athens.grhttps://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ