arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας 

 Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Τετάρτη 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 .-

 

 ~Ο Αγιος Παϊσιος με αδερφή του νέος 

 Ο Ιερός βράχος Ακρόπολης χιονισμένος 

#Χιονιας στην Αθήνα του '60. Οταν οι δημοσιογράφοι δεν το παρουσίαζαν σαν την συντέλεια του κόσμου.:  https://twitter.com/i/status/1361705437222088705 .-


Εν μέσω χιονιά θαλασσινό μπάνιο σε παραλία Αττικής 

** Αττική χιόνια ακόμα και στο Σύνταγμα 16-02-2021: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220553774047815/  .- 

** Ακρόπολη Αθήνα από Ντρόουν μέσα στα χιόνια  16-02-2021: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220553475200344/   .-

** Αθήνα Ακρόπολη 16-02-2021 χιονισμένος  ο  Ιερός  βράχος : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220553459799959/  .- 

  ~ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΙΟΝΙΑ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 16/02/2021 :  https://youtu.be/m7xrJh57V40  .-

~    ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΧΙΟΝΙΑΣ 16/02/2021 : https://youtu.be/uCBYkyaAWZo  .-  

 ~  ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ  16/02/2021: https://youtu.be/5JML4L4xKDs  .-              

~**  Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων – Γιορτή σήμερα 17 Φεβρουαρίου


Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος τιμά σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας. Ο Αγιος Θεόδωρος ο Τήρων καταγόταν από το χωριό Αμάσεια στη Μαύρη Θάλασσα, που ονομαζόταν Χουμιαλά, και έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.), Γαλερίου (305 – 311 μ.Χ.) και Μαξιμίνου (305 – 312 μ.Χ.).  Ονομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στο στράτευμα των Τηρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων, διοικούμενο υπό του πραιπόσιτου Βρίγκα. Διαβλήθηκε στον πραιπόσιτο ως Χριστιανός και εκλήθηκε σε εξέταση. Εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό χωρίς δισταγμό. Ο διοικητής Βρίγκας δεν θέλησε να προχωρήσει στην σύλληψη και τιμωρία του Αγίου Θεοδώρου, αλλά τον άφησε να σκεφτεί και να του απαντήσει λίγο αργότερα. Πίστευε ότι ο Θεόδωρος θα άλλαζε και θα θυσίαζε στα είδωλα. Ο Μεγαλομάρτυς όχι μόνο παρέμεινε αδιάσειστος στην πίστη του, αλλά έκαψε και το ναό της μητέρας των θεών Ρέας μετά του ειδώλου αυτής. Αμέσως τότε συνελήφθη και ρίχτηκε από τους ειδωλολάτρες σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου και ετελειώθηκε μαρτυρικά. Η Σύναξη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος ετελείτο στο αγιότατο Μαρτύριό του, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Φωρακίου ή Σφωρακίου, το Σάββατο της Α’ εβδομάδος των Νηστειών, δηλαδή την ημέρα που ο Άγιος έκανε το θαύμα των κολλύβων σώζοντας τον ορθόδοξο λαό από τα μιασμένα ειδωλόθυτα, τα οποία επρόκειτο από άγνοια να φάει. Στην Αγιογραφία, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίζεται σε τεσσάρων ειδών μορφές. Είτε μόνος με στρατιωτική στολή, είτε αντιμετωπίζοντας ένα φίδι-δράκο και μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη όρθιοι ή πάνω σε άλογα. Πάντα φέρει στρατιωτική στολή. Εορτολόγιο: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη. Ἀπολυτίκιον Ἦχος β’. Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν. Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’. Αὐτόμελον. Πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακα, ἔνδον λαβών ἐν καρδίᾳ σου, τάς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, καί στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος.  https://youtu.be/MjJFsK4chcA  .-  

~** Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου 2021 – Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

~    ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 28 – 38 – 28 Καί προσελθών είς τών γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούντων, ιδών ότι καλώς αυτοίς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν Ποία εστί πρώτη πάντων εντολή; 29 ο δέ Ιησούς απεκρίθη αυτώ ότι Πρώτη πάντων εντολή άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είς εστι 30 καί αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου εξ όλης τής καρδίας σου καί εξ όλης τής ψυχής σου καί εξ όλης τής διανοίας σου καί εξ όλης τής ισχύος σου. αύτη πρώτη εντολή 31 καί δευτέρα ομοία, αύτη αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν. μείζων τούτων άλλη εντολή ουκ έστι.  32 καί είπεν αυτώ ο γραμματεύς Καλώς, διδάσκαλε, επ αληθείας είπας ότι είς εστι καί ουκ έστιν άλλος πλήν αυτού 33 καί τό αγαπάν αυτόν εξ όλης τής καρδίας καί εξ όλης τής συνέσεως καί εξ όλης τής ψυχής καί εξ όλης τής ισχύος, καί τό αγαπάν τόν πλησίον ως εαυτόν πλείόν εστι πάντων τών ολοκαυτωμάτων καί θυσιών. 34 καί ο Ιησούς ιδών ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτώ Ου μακράν εί από τής βασιλείας τού Θεού. καί ουδείς ουκέτι ετόλμα αυτόν επερωτήσαι. 35 Καί αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκων εν τώ ιερώ Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός υιός Δαυίδ εστι;  36 αυτός γάρ Δαυίδ είπεν εν Πνεύματι αγίω λέγει ο Κύριος τώ Κυρίω μου, κάθου εκ δεξιών μου έως άν θώ τούς εχθρούς σου υποπόδιον τών ποδών σου. 37 αυτός ούν Δαυίδ λέγει αυτόν Κύριον καί πόθεν υιός αυτού εστι; καί ο πολύς όχλος ήκουεν αυτού ηδέως. 38 Καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού Βλέπετε από τών γραμματέων τών θελόντων εν στολαίς περιπατείν καί ασπασμούς εν ταίς αγοραίς  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 28 – 38  28 Επλησίασε τότε ένας από τους γραμματείς, ο οποίος όταν τους ήκουσε να συζητούν και είδεν ότι ορθώς απήντησεν εις αυτούς ο Χριστός, τον ερώτησε με ειλικρινές ενδιαφέρον· ποία είναι η μεγαλυτέρα από όλας τας εντολάς; 29 Ο δε Ιησούς του απήντησεν, ότι η πρώτη από όλας τας εντολάς είναι αυτή· άκουε λαέ Ισραήλ, ο Κυριος ο Θεός ημών ένας και μόνος Κυριος είναι. 30 Και οφείλεις να αγαπάς Κυριον τον Θεόν σου με όλην σου την καρδίαν και με όλην σου την ψυχήν και με όλην την διάνοιάν σου και με όλην σου την δύναμιν, με ολόκληρον δηλαδή την ύπαρξίν σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. 31 Και δευτέρα εντολή ομοία προς την πρώτην είναι αυτή· Οφείλεις να αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου. Αλλη μεγαλυτέρα εντολή από τας δύο αυτάς δεν υπάρχει. 32 Και είπεν εις αυτόν ο γραμματεύς· πολύ καλά, διδάσκαλε, σύμφωνα προς την αλήθειαν απήντησες, ότι ένας είναι ο Κυριος και Θεός και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος. 33 Και το να αγαπά κανείς αυτόν με όλην του την καρδιά και με όλην του την διάνοιαν και με όλην του την ψυχήν και με όλην την δύναμιν της θελήσεώς του και το να αγαπά τον πλησίον του σαν τον ευατόν του, είναι πολύ ανώτερον από όλα τα σφάγια, που καίονται ολόκληρα ως θυσία επάνω στο θυσιαστήριον και από όλας τας άλλας θυσίας. 34 Οταν είδε ο Ιησούς, ότι τόσον συνετά και έξυπνα απήντησε, του είπεν· δεν είσαι μακρυά από την βασιλείαν του Θεού, όπως είναι οι άλλοι γραμματείς και Φαρισαίοι. Και κανείς πλέον δεν ετολμούσε να τον ερωτήση. 35 Ελαβε τότε τον λόγον ο Ιησούς και εδίδασκε εις τας αυλάς του ναού· πως ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι απλούς απόγονος του Δαυΐδ;  36 Διότι ο ίδιος ο Δαυΐδ, εμπνεόμενος από το Αγιον Πνεύμα, διεκήρυξε· Είπεν ο Κυριος στον Κυριον μου, κάθισε εκ δεξιών μου ένδοξος όπως εγώ, έως ότου συντρίψω τους εχθρούς σου και τους θέσω υποπόδιον των ποδών σου.  37 Ο ίδιος, λοιπόν, ο Δαυίδ ονομάζει τον Μεσσίαν Κυριον· και πως λοιπόν είναι δυνατόν ο Μεσσίας να είναι μόνον απλούς απόγονός του; Και ο πολύς λαός ήκουεν τον Ιησούν με μεγάλην ευχαρίστησιν. 38 Και τους έλεγε εις την διδασκαλίαν του· προσέχετε από τους γραμματείς, οι οποίοι θέλουν να εμφανίζωνται και να περιπατούν με επισήμους και ειδικάς δι’ αυτούς στολάς και επιδιώκουν τους τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς 

~** Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου 2021 – Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 38 – 44 –
 38 Καί έλεγεν αυτοίς εν τή διδαχή αυτού Βλέπετε από τών γραμματέων τών θελόντων εν στολαίς περιπατείν καί ασπασμούς εν ταίς αγοραίς… 39 καί πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς καί πρωτοκλισίας εν τοίς δείπνοις. 40 οι κατεσθίοντες τάς οικίας τών χηρών καί προφάσει μακρά προσευχόμενοι! ούτοι λήψονται περισσότερον κρίμα. 41 Καί καθίσας ο Ιησούς κατέναντι τού γαζοφυλακίου εθεώρει πώς ο όχλος βάλλει χαλκόν εις τό γαζοφυλάκιον.  42 καί πολλοί πλούσιοι έβαλλον πολλά καί ελθούσα μία χήρα πτωχή έβαλε λεπτά δύο, ό εστι κοδράντης. 43 καί προσκαλεσάμενος τούς μαθητάς αυτού είπεν αυτοίς Αμήν λέγω υμίν ότι η χήρα η πτωχή αύτη πλείον πάντων έβαλε τών βαλλόντων εις τό γαζοφυλάκιον 44 πάντες γάρ εκ τού περισσεύοντος αυτοίς έβαλον αύτη δέ εκ τής υστερήσεως αυτής πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλον τόν βίον αυτής. Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 38 – 44 38 Και τους έλεγε εις την διδασκαλίαν του· προσέχετε από τους γραμματείς, οι οποίοι θέλουν να εμφανίζωνται και να περιπατούν με επισήμους και ειδικάς δι’ αυτούς στολάς και επιδιώκουν τους τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς 39 και τα πρώτα καθίσματα εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα. 40 Αυτοί είναι, που καταπατούν το δίκαιον και κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσίαν των χήρων και κατόπιν με υποκρισίαν πολλήν και με το πρόσχημα της ευσεβοίας κάνουν μακράς προσευχάς, δια να εξαπατούν τους άλλους. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην, από οποιονδήποτε άλλον άρπαγα και κλέπτην. (Και τούτο, διότι αυτοί εν επιγνώσει αμαρτάνουν, και, το ακόμη χειρότερον, καπηλεύονται την ευσέβειαν). 41 Και τότε εκάθισεν ο Ιησούς απέναντι από τα κουτιά των ελεημοσυνών και έβλεπε πως ο λαός έρριπτε χάλκινα νομίσματα εις αυτό. 42 Και πολλοί πλούσιοι έρριπταν πολλά· Ηλθε όμως μία πτωχή χήρα και έριξε δύο λεπτά, δηλαδή ένα κοδράντην. 43 Και αφού επροσκάλεσε ο Κυριος τους μαθητάς του τους είπε· σας διαβεβαιώνω, ότι αυτή η πτωχή χήρα έρριξε στο κουτί πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους. 44 Διότι όλοι οι άλλοι έρριψαν από το περίσευμά των, αυτή δε από την πλήρη στέρησίν της· όλα όσα είχεν τα έρριψεν, όλο το βιο της.

~**  Ποιά είναι η μετάνοια;

 Μερικά πνευματικά «μαργαριτάρια» από το βιβλίο του γέροντος Σεργίου θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Απλά γραμμένα αλλά με τόσο βάθος.  Ποιά είναι η Μετάνοια;  Ο γέροντας Σέργιος διακρίνει: Α) τη μετάνοια που νιώθει κανείς για την κάθε αμαρτία που διαπράττει και Β) τη μετάνοια που νιώθει γενικώς για την αμαρτωλή του κατάσταση.  
Α) Η πρώτη μορφή μετανοίας είναι ζωτικής σημασίας όταν δεν μετανοούμε, παραμένουμε στην αμαρτία αποκόπτοντας τον εαυτό μας από την Εκκλησία, με αποτέλεσμα να στερούμαστε της θείας Χάριτος.  Η μετάνοια μας αυτή πραγματοποιείται σε τρία στάδια:  1. Μετανοούμε για την αμαρτία αμέσως μετά τη διάπραξη της.  2. Φέρνουμε στη μνήμη μας την αμαρτία στο τέλος της ημέρας και ζητούμε ξανά τη συγχώρεση από τον Θεό.  3. Εξομολογούμαστε την αμαρτία και μετανοούμε γι’ αυτήν όταν λαμβάνουμε την άφεση κατά τη διάρκεια του μυστηρίου της Εξομολογήσεως.  Ο στάρετς Σέργιος συμβουλεύει με λεπτομέρεια για κάθε ένα από τα τρία αυτά στάδια.  Το τρίτο στάδιο μας επιτρέπει να λάβουμε την ολοκληρωτική και οριστική άφεση της αμαρτίας, την οποία εν μετάνοια εξομολογηθήκαμε. Στο εξής να θεωρούμε ότι η αμαρτία μας έχει εξαλειφθεί, να μην τη σκεφτόμαστε πλέον και να θεωρούμε τη συγχώρεση που λάβαμε από τον Θεό ως απαρχή νέας ζωής.  Άφεση από τον Θεό λαμβάνουμε ήδη και από το πρώτο στάδιο, αλλά για αμαρτίες όχι τόσο σοβαρές, και κυρίως για κακούς λογισμούς: «Όταν μετανοούμε για κάποιον κακό λογισμό μας επιθυμώντας ειλικρινά να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε διαφορετικά, τότε εξαλείφεται αμέσως η αμαρτία μας».  Ο γέροντας Σέργιος επιμένει ιδιαίτερα στο δεύτερο στάδιο της μετανοίας: στο τέλος κάθε ημέρας να βιώνουμε μια «βαθιά εμπειρία» μετανοίας. Ακόμη και αν δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεση μας ή αισθανόμαστε κουρασμένοι, να της αφιερώνουμε τουλάχιστον κάποιες στιγμές. Η μετάνοια, στο στάδιο αυτό, συνίσταται καταρχήν σε μια λεπτομερή εξέταση της συνειδήσεως μας, να υποβάλλουμε δηλαδή σε μια πνευματική κριτική όλα όσα κάναμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι κακό κάναμε αλλά και ό,τι καλό δεν κάναμε, καθώς και καθετί που πράξαμε με γνώμονα το κακό (δηλαδή καθετί που κάναμε με εμπαθή λογισμό), και να ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό, με αίσθημα ειλικρινούς συντριβής για ό,τι πράξαμε ενάντια στο θέλημα Του. Η μετάνοια σε σχέση με το παρελθόν, φέρνει λύπη, σε σχέση όμως με το παρόν και το μέλλον, φέρνει την επιθυμία να μην κάνουμε πλέον το κακό αλλά το καλό.  Η δεύτερη αυτή έκφραση της μετανοίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική και μας επιτρέπει να αποφύγουμε να παραμένουμε ψυχολογικά και πνευματικά δέσμιοι και εξαρτημένοι από τις αμαρτίες που διαπράξαμε. Για τον ίδιο λόγο, η μετάνοια δεν πρέπει ποτέ να μας θυμίζει λεπτομερώς τις αμαρτίες που διαπράξαμε, ούτε να αποτελεί μια νοσηρή στάση θεώρησης του παρελθόντος: ο γέροντας Σέργιος επιμένει ότι είναι αναγκαίο να αποσπαστούμε από το κακό μας παρελθόν, ζώντας την κάθε μέρα σαν να είναι καινούρια .  Επιμένει επίσης και στο να μην επηρεαζόμαστε από την αμαρτία, αλλά να τη θεωρούμε σαν κάτι βαθιά ξένο προς την αληθινή ανθρώπινη φύση μας. Ο διάβολος θέλει να ταυτιστούμε με την αμαρτία μας, ώστε να μας οδηγήσει στην απελπισία για τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι μια παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε.  Ως μόνιμη, η μετάνοια είναι μια εσωτερική κατάσταση φόβου Θεού, μνήμης θανάτου και κυρίως ταπεινώσεως την οποία ο άνθρωπος αναγνωρίζει με θλίψη την αναπηρία του, την αδυναμία και τη μηδαμινότητά του μπροστά στον Θεό.  Ο γέροντας Σέργιος διαβλέπει στη συμπεριφορά του ληστή πάνω στον σταυρό ένα πρότυπο μετανοίας, που περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες μορφές μετανοίας. Το γεγονός ότι ο καθένας από μας θα μπορούσε να πεθάνει την επόμενη στιγμή, δίνει στη μετάνοια επείγοντα χαρακτήρα: μόνο η μετάνοια επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι έτοιμος τη στιγμή του θανάτου του και να εισέλθει με τον Χριστό στη Βασιλεία των Ουρανών.  Για τον γέροντα Σέργιο η μετάνοια είναι «το κλειδί της πνευματικής ζωής». Είναι στα μάτια του το φάρμακο για όλες τις συμφορές, και η λύση για όλες τις πνευματικές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουμε.  Η μετάνοια μας επιτρέπει να λάβουμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών που έχουμε διαπράξει, όσο σοβαρές και αν είναι (ασυγχώρητη αμαρτία είναι μόνο η αμετανόητη). Η μετάνοια μας επιτρέπει να καθαρθούμε από τους κακούς λογισμούς και να ελευθερωθούμε σταδιακά από τα πάθη. Είναι αυτή που, όταν βρισκόμαστε σε άσχημη πνευματική κατάσταση -κυρίως σε κατάσταση λύπης, ατονίας, ραθυμίας, λήθαργου ή πνευματικής ψυχρότητας-, μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε γρήγορα απ’ αυτήν.  Επίσης είναι αυτή που μας επιτρέπει να προσευχηθούμε ακόμη και όταν δεν έχουμε διάθεση. Είναι αυτή που μας εισάγει σε μια κατάσταση εσωτερικής καθαρότητας απαραίτητης για την προσευχή. είναι αυτή που μας επιτρέπει να παραμείνουμε στην προσευχή όταν αποφασίσουμε να τη σταματήσουμε. είναι αυτή που μας επιτρέπει να προσευχόμαστε καλύτερα όταν δεν προσευχόμαστε σωστά, κυρίως να προσευχόμαστε βαθύτερα και όχι επιφανειακά. Το τελευταίο επιτυγχάνεται, γιατί η μετάνοια είναι κυρίως αυτή που συμβάλλει μαζί με την ταπείνωση, με την οποία συνδέεται άρρηκτα, στο να ενωθεί ο νους με την καρδιά.  Μόλις κάτι μέσα μας «δεν πάει καλά», όποιος και αν είναι ο λόγος, να επιδιώξουμε αμέσως μετάνοια.  Δια της μετανοίας όχι μόνο λαμβάνουμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών που διαπράξαμε στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα προφυλαγόμαστε από τις αμαρτίες του παρόντος και του μέλλοντος, εμποδίζοντας να εισέλθουν μέσα μας οι κακοί λογισμοί. Είναι αυτή που διαφυλάσσει τον νου μέσα στην καρδιά, διότι, «όταν είμαστε καλά οχυρωμένοι μέσα στην καρδιά, δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο».  Για τον στάρετς Σέργιο η απουσία της μετανοίας -όχι μόνο της στιγμιαίας, σε σχέση δηλαδή με ένα αμάρτημα, αλλά της συνεχούς-είναι αμαρτία. Η μετάνοια είναι αντικείμενο συνεχούς προσπάθειας και πειθαρχίας (μια και σπάνια είναι αυθόρμητη). Ο Γέροντας δεν σταματά να επαναλαμβάνει -και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αυθεντικά σημεία της διδασκαλίας του-ότι οφείλουμε να μετανοήσουμε που δεν μετανοούμε, να ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό που δεν Του ζητούμε να μας συγχωρήσει. Ακόμη και όταν δεν μπορούμε να μετανοήσουμε, να μετανοούμε και πάλι για την αδυναμία μας. Με άλλα λόγια, η μετάνοια πρέπει πάντα τελικά να κυριαρχεί. Είναι ένας καλός τρόπος για να συνηθίσουμε να κάνουμε μετάνοια, ώστε να μετατραπεί σε συνεχή διάθεση, σε διαρκή κατάσταση.  Από το βιβλίο «Στάρετς Σέργιος”, Jean-Claude Larchet, εκδόσεις Ακρίτας, Β’ έκδοση Μάιος 2008.

***  Εμβόλιο κορονοϊού: Pfizer/BioNTech θα δώσουν άλλα 200.000.000 εμβόλια στην ΕΕ

Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια άλλων 200 εκατ. δόσεων.  Η νέα συμφωνία είναι επιπλέον των 300 εκατ. δόσεων που έχουν ήδη δεσμευτεί από την ΕΕ για το 2021, στο πλαίσιο της πρώτης συμφωνίας. 

*** Μίσος κατά του χριστιανισμού με προσβολές, διώξεις και βανδαλισμούς

~   ΄Οσον αφορά τη χριστιανική μας πίστη, συμβαίνουν γεγονότα που δεν πρέπει να ανησυχούν μόνο εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς αλλά και τα άλλα χριστιανικά δόγματα.   ΄Αρθρο από Γεώργιο Βλάχο (ερευνητής)  ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ  Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει πολλές προσβολές κατά της χριστιανικής μας θρησκείας. Οι προσβολές αυτές που δεν γίνονται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χριστιανικές χώρες, στοχοποιούν τον Ιησού Χριστό, τους Μαθητές Του, τον Σταυρό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους μας. Εκδηλώνονται δε με διάφορους τρόπους : 1) Μέσω βιβλίων (όπως το αντιχριστιανικό ‘’Κώδικας Ντα Βίντσι’’), 2) Μέσω κινηματογραφικών προβολών, όπως η κινηματογραφική ταινία ‘’Jesus Christ Superstar’’ κ.α., 3) Μέσω θεατρικών προβολών, όπως το θεατρικό έργο ‘’Corpus Christi’’ κ.α., 4) Μέσω εικαστικών τεχνών (με πίνακες και γλυπτά) και 5) Μέσω αλλοίωσης του μαθήματος θρησκευτικών.  Yπάρχουν και άλλες προσβολές κατά της χριστιανικής μας πίστης, όπως : απαίτηση να μην προσεύχονται οι μαθητές στα σχολεία, απαγόρευση ανάρτησης ιερών εικόνων σε δημόσιους χώρους, προσπάθεια αφαίρεσης του σταυρού από τη σημαία μας, αφαίρεση του θρησκεύματος από τις ταυ-τότητές μας κλπ.  Αντίστοιχο πρόβλημα προσβολών δεν αντιμετωπίζουν οι άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, διότι το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός είναι πολύ αυστηρές. Οι πιστοί τους δεν ανέχονται καμία προσβολή και δρουν πολύ αποτελεσματικά. ΄Οσον αφορά το Ισλάμ: όσες φορές οι ‘’πολιτισμένοι δυτικοί’’ προσπάθησαν να προσβάλλουν το Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι ξεσηκώθηκαν, αντέδρασαν έντονα και με οργή προκάλεσαν ζημίες σ’ αυτούς που τους προσέβαλλαν. ΄Οσον αφορά τον Ιουδαϊσμό : oποιοσδήποτε τολμήσει να τον προσβάλλει, θα διωχθεί ανελέητα. Θα τον ξευτελίσουν με τον χαρακτηρισμό ‘’αντισημίτη’’, θα πέσει πάνω του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο να τον κατασπαράξει και το θέμα θα πάρει έντονη παγκόσμια προβολή. Οι παγκόσμιες οργανώσεις τους που επιλαμβάνονται τέτοια θέμα-τα, είναι τόσο ισχυρές και αποτελεσματικές, που δεν θα τολμήσει να το ξανακάνει.  Το εξοργιστικό είναι ότι, ενώ οι μουσουλμάνοι και οι ιουδαίοι αντιδρούν δυναμικά και προστατεύουν τις θρησκείες τους, εμείς ως χριστιανοί είμαστε υπερβολικά ανεκτικοί, καθόμαστε παθητικά και δεν αντιδρούμε όπως πρέπει. Οι αρχιερείς μας (πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι), δεν αντιδρούν δυναμικά και αρκούνται μόνο σε καταδικαστικές δηλώσεις. ΄Όμως οι απλές καταδικαστικές δηλώσεις, όπως συνήθως κάνουν, δεν είναι αρκετές για να επιλυθεί το πρόβλημα. ΔΙΩΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  α) Οι Χριστιανοί είναι οι πιο διωκόμενη από οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα και αντιμετωπίζουν σχεδόν γενοκτονικά επίπεδα καταπίεσης σε ορισμένα μέρη του κόσμου, λέει μια έκθεση που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον αιδεσιμότατο Φίλιπ Μάουντστεφεν, επίσκοπο του Tρούρο και έναν Αγγλικανό ιεραπόστολο, εκτιμά ότι ένας στους τρεις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει κάποια μορφή θρησκευτικής καταπί-εσης, βρίσκοντας τους χριστιανούς ως την πιο ευρέως στοχευμένη ομάδα.  β) Σε μία άλλη έκθεση με τίτλο ‘’Διωκόμενοι και ξεχασμένοι’’ της οργάνωσης Aid to the Church in Need, αναφέρεται στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το 2017 έως το 2019 και τα συμπεράσματά της είναι συγκλονιστικά. Ενώ η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχία για τις πρωτοφανείς διώξεις των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, η έκθεση επισημαίνει ότι ‘’οι κυβερνήσεις στη Δύση και ο ΟΗΕ απέτυχαν να προσφέρουν στους χριστιανούς σε χώρες όπως το Ιράκ και η Συρία την βοήθεια έκτακτης ανάγκης που χρειάστηκε, ώστε να αποτραπεί αυτή η γενοκτονία που είναι σε εξέλιξη’’. Στο Ιράκ, ο αριθμός των χριστιανών μειώθηκε από 1,5 εκατομμύρια πριν από το 2003 σε πολύ κάτω από 150.000 και στη Συρία ο χριστιανικός πληθυσμός μειώθηκε κατά τα δύο τρίτα από τα 2 εκατομμύρια το 2011, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος. ‘’Τρία εκατομμύρια Χριστιανοί αντιμετωπίζουν διώξεις, σε χώρες στις οποίες δυστυχώς υπάρχει η βία κατά της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι Χριστιανοί είναι η πιο διωγμένη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο. Σε περισσότερες από είκοσι χώρες σε όλο τον κόσμο, με συνολικό πληθυσμό άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ανθρώπων το να πιστεύεις στον Θεό σε καθιστά αυτομάτως στόχο και κινδυνεύει η ζωή σου’’, τονίζεται στην έρευνα. γ) Σύμφωνα με άρθρο στο διαδίκτυο ‘’13 Χριστιανοί δολοφονούνται κάθε μέρα για την πίστη τους’’, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2021, οι πέντε πιο επικίνδυνες χώρες για να ζει ένας χριστιανός είναι : Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη, Πακιστάν και Σομαλία. δ) Σύμφωνα μ’ ένα άλλο άρθρο στο διαδίκτυο ‘’Εκεί όπου τα Χριστούγεννα είναι έγκλημα’’, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 20.12.2020, ο εορτασμός των Χριστουγέννων στη Βόρεια Κορέα, Σαουδική Αραβία, Σομαλία, Τατζικιστάν και Μπρουνέι απαγορεύεται, και όποιοι χριστιανοί τολμήσουν να τα εορτά-σουν, διώκονται.  ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΩΝ  Οι βανδαλισμοί κατά χριστιανικών εκκλησιών και νεκροταφείων, δεν γίνονται μόνο από φανατικούς μουσουλμάνους, οι οποίοι σπάζουν σταυρούς, εικόνες και αγάλματα, αλλά και από ομάδες σατανιστών. Σε αμέτρητες εκκλησίες σε όλη τη δυτική Ευρώπη λαμβάνουν χώρα βανδαλισμοί, εμπρησμοί αλλά και αφοδεύσεις. Στη Γαλλία, δύο εκκλησίες δέχονται επίθεση καθημερινά κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με το PI-News, έναν γερμανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, 1.063 επιθέσεις σε χριστιανικές εκ-κλησίες και σύμβολα (σταυρούς, εικόνες, αγάλματα) σημειώθηκαν στη Γαλλία το 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 17% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2017), που καταγράφηκαν 878 επιθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή πάει από το κακό στο χειρότερο. ΄Οσον αφορά την Ελλάδα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η φετινή έκθεση (2019), την οποία προ-λογίζει η υπουργός κα Κεραμέως και υπογράφει ο γενικός γραμματέας κ. Καλαντζής: ‘’Συνολικά, για το έτος 2018 κατεγράφησαν πεντακόσια ενενήντα ένα (591) περιστατικά, εκ των οποίων την Ορθό-δοξη Εκκλησία αφορούν πεντακόσια εξήντα τέσσερα (564) περιστατικά (δηλαδή το 95% επί των συ-νολικών περιστατικών). Τα περιστατικά αυτά, πέραν του ειδικότερου ποινικού τους χαρακτηρισμού, φέρουν χαρακτηριστικά θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου του απροειδοποίητου τρομοκρατικού χτυπήματος της 27ης Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στην Αθήνα’’. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, ένα ολόκληρο βιβλίο, δεν θα ήταν αρκετό να περιγράψει τα περιστατικά διώξεων κατά χριστιανών, προσβολών κατά της χριστιανικής μας θρησκείας και βανδαλισμών κατά χριστιανικών εκκλησιών και νεκροταφείων, που συμβαίνουν σε διάφορες χώρες. Για να λάβετε ένα μέρος της εικόνας όσων έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν, αξίζει τον κόπο να παρα-θέσω μερικά γεγονότα, μέσα από διάφορα μέσα πληροφόρησης. Παραθέτω αποσπάσματά τους : 1. ΄Αρθρο : Γαλλική αστυνομική βία κατά νεαρών καθολικών που διαμαρτύρονται για το εξαιρετικά βλάσφημο θεατρικό έργο (1.11.2011) ΠΑΡΙΣΙ, (LifeSiteNews.com) Μια ομάδα Παριζιάνων καθολικών μαθητών ξυλοκοπήθηκε από τα ΜΑΤ κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας μπροστά από το θέατρο που ελάμβανε χώρα η πρεμιέρα του προκλητικά βλάσφημου “έργου” του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ρομέο Καστελίτσι, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης. Το ‘’έργο’’ με την ονομασία ‘On the Concept of the Face of the Son of God’ (‘Σχετικά με την έννοια του προσώπου του Υιού του Θεού’) είναι μία κοπρολογική αναπαράσταση ενός γέρου που ταλαιπωρείται από διάρροια, τον οποίο ο γιος σκουπίζει και καθαρίζει επανειλημμένα στη σκηνή κάτω από ένα μεγάλο πίνακα ενός προσώπου του Χριστού, του Aντονέλο Ντα Μεσσίνα. Περιττώματα γεμίζουν τη σκηνή (περιλαμβάνονται συνθετικές οσμές), οι δύο ηθοποιοί αφήνουν τη σκηνή και τότε μια ντουζίνα παιδιών που κουβαλάνε σχολικές τσάντες κάνουν την εμφάνισή τους και ρίχνουν πλαστικές χειρο-βομβίδες κατά της εικόνας του Χριστού. Η εικόνα φαίνεται εκ των υστέρων σπασμένη και ένα σκούρο υγρό που μοιάζει με περιττώματα είναι απλωμένο στο πρόσωπο του Χριστού, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται με τις λέξεις, “You are not my shepherd” (‘’Δεν είσαι ο ποιμένας μου’’). 2. ΄Αρθρο : Εβραϊκή κωμική τηλεοπτική σειρά προσβάλλει βάναυσα το Χριστό και τους χριστιανούς (11.6.2012) Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της κωμικής σειράς “Curb You Enthusiasm” (‘’Περιόρισε τον ενθουσιασμό σου’’), που προβάλλεται από το καλωδιακό κανάλι HBO, ο βραβευμένος με βραβείο ΄Eμι, Εβραίος από το Μπρούκλιν, ηθοποιός Λάρι Ντέιβιντ, έχει ένα “ατύχημα στην τουαλέτα”, μέσα από το οποίο εκφράζεται η περιφρόνηση για τον Ιησού Χριστό, τον Χριστιανισμό και τα εκατομμύρια των Χριστια-νών. Η σκηνή είναι αχαρακτήριστη. Ο Ντέιβιντ είναι στο σπίτι της χριστιανής βοηθού του “Mαουρίν”. Παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή που τον αναγκάζει να χάνει τον έλεγχο κατά την ούρηση. Έτσι, “κατά λάθος” του ‘’ξεφεύγουν ούρα’’ πάνω στην εικόνα-πορτρέτο του Χριστού, στον τοίχο του μπάνιου. Όταν η Μαουρίν και η μητέρα της παρατηρούν μια σταγόνα στο πρόσωπό του Ιησού, νομίζουν ότι πρόκειται για ‘’δάκρυ’’. Νομίζουν ότι είναι ένα ‘’θαύμα’’ και γονατίζουν και προσεύχονται. Αργότερα που θα δουν τον Ντέιβιντ να ουρεί στους θάμνους, συνειδητοποιούν το λάθος τους. “He sprayed Jesus” (‘’Ράντισε τον Ιησού’’), αναφωνούν.  3. ΄Αρθρο : ΄Άλλος ένας από το χώρο του Χόλυγουντ, γυρίζει βλάσφημη ταινία για τον Χριστό. (30.6.2012)  Το περσινό ντοκιμαντέρ του Χόλυγουντ που προσπαθούσε να περάσει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν κομμουνιστής δεν ήταν αρκετό. Έτσι, φέτος, ο Πωλ Βερχόφεν θα παρουσιάσει μια ταινία στην οποία ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς Χριστός “γεννήθηκε ως αποτέλεσμα βιασμού της μητέρας του από ένα Ρωμαίο στρατιώτη”, (κάτι που για τον Βερχόφεν ήταν “συνηθισμένο” εκείνα τα χρόνια). Η ταινία θα βασίζεται στο αμφιλεγόμενο βιβλίο του ίδιου του Βερχόφεν, ‘’Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ’’ και ανα-μένεται να ξεκινήσει γυρίσματα σύντομα. Στο βιβλίο του 2008, ο Βερχόφεν, εκτός από την άρνηση πολλών βιβλικών θαυμάτων του Χριστού, ισχυρίζεται ότι η εγκυμοσύνη της Μαρίας προέκυψε από ‘’μη συναινετική επαφή με ένα Ρωμαίο εκατόνταρχο’’. Οπότε, ο Ιησούς δεν ήταν (και δεν είναι) ο Γιος του Θεού. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Χριστός ποτέ δεν προδόθηκε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ο Ιησούς κατά τον Βερχόφεν ‘’΄Ηταν ένας ριζοσπάστης προφήτης που έκανε εξορκισμούς και ήταν πε-πεισμένος ότι θα έβρισκε τη βασιλεία των ουρανών στη γη. Δεν ήξερε ότι θα καταδικαστεί να πεθάνει στο σταυρό από τον Πόντιο Πιλάτο’’.  4. ΄Αρθρο : Είναι εντάξει, όταν βρίζουν τον Χριστό οι Εβραίοι (26.9.2012)   ‘’Ωραία ! Ελπίζω ότι οι Εβραίοι πράγματι σκότωσαν τον Χριστό και θα το έκανα ξανά’’, είπε η Εβραία κωμικός Σάρα Σίλβερμαν, στο ‘’Jesus is Magic’’ το 2006. Η στάση της Εβραίας Σίλβερμαν απέναντι στον Ιησού Χριστό, δεν είναι κάτι σπάνιο στον κόσμο του Ιουδαϊσμού σήμερα. Ποτέ δεν θα ακούσετε το Χόλυγουντ να βλασφημεί τον Αλλάχ, το Μωυσή, το Μαϊτρέγια, το Ζωροάστρη, τον Κρίσνα, το Βούδα ή το Μωάμεθ. Όλα τα βλάσφημα ‘’αστεία’’, απευθύνονται αποκλειστικά στον Υιό του Θεού. Αγαπητοί μου χριστιανοί. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι. Για να προστατευτούμε από τις προσβολές και διώξεις που αφορούν τη χριστιανική μας πίστη, χρειαζόμαστε νομική κατοχύρωση. Η μόνη λύση είναι να προστεθεί ένα άρθρο στο Σύνταγμά μας, το οποίο θα προστατεύει τη χριστιανική μας θρη-σκεία από διάφορες προσβολές και δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να μας διώκει εξαιτίας της πίστεώς μας. Θα απαγορεύει αυστηρά κάθε προβολή οποιασδήποτε βλάσφημης ταινίας, θεατρικού έργου, πί-νακα ή γλυπτού, καθώς και την έκδοση οποιουδήποτε βιβλίου στο οποίο θα βλασφημείται η χριστιανική μας πίστη. Η απαράδεκτη δικαιολογία όλων αυτών, που μέχρι τώρα προσέβαλλαν τη χριστιανική μας πίστη, ήταν : ‘’Tι σας πειράζει που τα δείχνουμε αυτά. Τέχνη κάνουμε. Λογοκρισία θα μας κάνετε’’; Και μεις απαντάμε : θεωρείτε τέχνη να προσβάλλετε με αισχρούς τρόπους το ιερό πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού, των Αποστόλων, της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Σταυρού και των Αγίων μας ; Δεν σας επιτρέπουμε, και σ’ αυτή την περίπτωση κατ’ εξαίρεση, θα επιβάλλουμε λογοκρισία. Πρέπει να γίνει επιτέλους κατανοητό ότι, κάθε θρησκεία συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής είναι ιερή και κανένας δεν έχει δικαίωμα να την προσβάλλει.

***  Ευρωκοινοβούλιο: Ψήφισμα για τις διώξεις των Χριστιανών

 Πρόταση ψηφίσματος αναφορικά με τις διώξεις που υφίστανται οι Χριστιανοί ανά τον κόσμο, κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ψήφισμα καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταδικάσει επίσημα τις διώξεις χριστιανών, ιδίως από ισλαμιστικές ομάδες, και να τις αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου της με τα ενδιαφερόμενα κράτη.  Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από την Γαλλίδα Ευρωβουλευτή Ντομινίκ Μπιλντ η οποία είναι γνωστή για τις παρεμβάσεις της αναφορικά με τον Χριστιανισμό και την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ενώ πολύ συχνά αντιτίθεται στην νεοοθωμανική πολιτική της Τουρκίας. Ειδικότερα, η πρόταση ψηφίσματος έχει ως εξής:  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  – έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2021, η οργάνωση Portes ouvertes δημοσίευσε τον παγκόσμιο δείκτη διώξεων κατά των χριστιανών για το 2020, σύμφωνα με τον οποίο «340 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται ή υφίστανται διακρίσεις παγκοσμίως λόγω της πίστης τους», με τον αριθμό των χριστιανών που σκοτώθηκαν να αυξάνεται από 2 983 σε 4 761, σημειώνοντας αύξηση κατά 60 % σε ένα έτος[1]·  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 91 % των χριστιανών που σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας, όπου δολοφονήθηκαν 3 520 χριστιανοί·  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση η οποία υποβλήθηκε στον Jeremy Hunt, τον τότε Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, το 2019 οι χριστιανοί αποτελούσαν την πλέον διωκόμενη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο και ότι «σε ορισμένες περιοχές, είναι ασφαλής ο ισχυρισμός ότι το επίπεδο και η φύση των διώξεων προσεγγίζουν τον ορισμό που δίνεται διεθνώς για την γενοκτονία, σύμφωνα με τον ορισμό που ενέκρινε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών»[2]·  1. καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει επίσημα τις διώξεις χριστιανών, ιδίως από ισλαμιστικές ομάδες, και να τις αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου της με τα ενδιαφερόμενα κράτη.  Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής επικαλείται δύο δημοσιεύματά ένα της γαλλικής Le Figaro κι ένα του βρετανικού BBC σύμφωνα με τα οποία οι διώξεις εναντίον των Χριστιανών έχουν αυξηθεί  δραματικά και εγγίζουν επίπεδα γενοκτονίας 

***   Χωρίς ακυρώσεις στα ραντεβού προχωρούν οι εμβολιασμοί των 60 -64 στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης

Χωρίς ακυρώσεις στα ραντεβού προχωρούν οι εμβολιασμοί των 60 -64 στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης

Ομαλά εξελίσσεται ο εμβολιασμός για δεύτερη μέρα στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης, όπου εμβολιάζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca άτομα της ηλικιακής ομάδας από 60 μέχρι 64 ετών. 

Σε δηλώσεις τους η προϊσταμένη του Κέντρου Υγείας, Αριστέα Σκαρέα και ο επιμελητής Νικόλαος Νικολαΐδης τόνισαν ότι το εμβολιαστικό κέντρο του Κ.Υ. πραγματοποιεί καθημερινά 40 εμβολιασμούς, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Υγείας, από το Μάρτιο ο αριθμός θα αυξηθεί σε 60…

Η κα Σκαρέα επισήμανε ότι η ροή των εμβολιαζομένων είναι πολύ καλή, χωρίς κενά και χωρίς ακυρώσεις ραντεβού. Πρόσθεσε δε, ότι ο κόσμος προσέρχεται για να εμβολιαστεί ακόμα και νωρίτερα από το ραντεβού του. Επίσης, έκανε γνωστό ότι έχουν κλειστεί όλα τα ραντεβού μέχρι και το Μάρτιο, ενώ κλείνονται πλέον ραντεβού για τον Απρίλιο.

Από την πλευρά του, ο επιμελητής του Κέντρου Υγείας, Νικόλαος Νικολαΐδης, σημείωσε ότι παράλληλα με τους εμβολιασμούς η υγειονομική μονάδα λειτουργεί κανονικά. Πραγματοποιούνται οι έλεγχοι για κορωνοϊό, λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία, ενώ παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στα επείγοντα περιστατικά.  Το εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και το Σάββατο, σε δύο βάρδιες, από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις δύο μετά το μεσημέρι και από τις δύο μετά το μεσημέρι μέχρι τις οκτώ το βράδυ.  Μέχρι και τη Δευτέρα 15/2 στη Μεσσηνία είχαν εμβολιαστεί 5.026 πολίτες, εκ των οποίων οι 1.903 και με τις δύο δόσεις.

***  77 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1944

77 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1944

Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τα στρατεύματα κατοχής

Συμπληρώθηκαν 77 χρόνια από τις 8 Φεβρουαρίου 1944, όταν συμπατριώτες μας εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο παλιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάσθηκαν στην περιοχή των τότε Δημοτικών Σφαγείων, στη Δυτική Παραλία.  Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, διοργανώθηκε τελετή μνήμης, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, από το Δήμο Καλαμάτας, τις Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και τους συγγενείς των θυμάτων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. Περικλή Μαντά, του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Βασίλη Κοσμόπουλου, Βασίλη Τζαμουράνη, Μαρίας Οικονομάκου, Μανώλη Μάκαρη, του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα, της εκπροσώπου του Συλλόγου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Σταυρούλας Μεταξά, εκπροσώπου της στρατιωτικής φρουράς Καλαμάτας, του εκπροσώπου του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Κώστα Αλεξίου και δημοτικών συμβούλων. Στο κενοτάφιο τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων, υπήρξε αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης, ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων (ο σχετικός κατάλογος αριθμεί 153 εκτελεσθέντες) και κατατέθηκαν στέφανοι. Κατόπιν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ακολούθως ο δήμαρχος και εκπρόσωποι Αρχών μετέβησαν στο μνημείο στην είσοδο του παλαιού στρατοπέδου του 9ου Σ.Π. καταθέτοντας λίγα άνθη και αποδίδοντας σεμνό χαιρετισμό στη μνήμη τους.  Στη τελετή το προσκλητήριο νεκρών έγινε από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Φάβα, ενώ συμμετείχε στην τελετή και μουσικός της Φιλαρμονικής, που ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο.

***  Οριστική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος

Οριστική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος

Οριστική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη έγινε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Σε συνέχεια δε σχετικής ενημέρωσης που είχε λάβει ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από επικοινωνία του με αρμόδια στελέχη του υπουργείου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε χθες τον έλεγχο του φακέλου και προχώρησε στην τελική επικύρωση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού τμήματος “Καλαμάτα-Ριζόμυλος”, με την έκδοση της σχετικής απόφασης με αριθμό ΑΔΑ: 9ΚΔ24653Π8-ΒΦ6.  Έτσι, μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων από την πλευρά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 18/1, ολοκληρώθηκε πλέον στο σύνολό της η εγκριτική διαδικασία της μελέτης.  Με τη θετική αυτή εξέλιξη μπαίνουν οι βάσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, δεδομένου ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ομαλή πορεία του. Όπως είναι ήδη γνωστό, έπειτα από απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών το έργο βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση του που αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, παραμένοντας σταθερά εντός των χρονικών του πλαισίων. Επόμενος σημαντικός σταθμός στην εξέλιξή του αποτελεί η οριστική επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση, βήμα το οποίο τοποθετείται χρονικά περίπου στα τέλη 2021-αρχές 2022.  Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι «η υλοποίηση του οδικού άξονα “Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη” αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική, αγροτική, εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας και είναι σημαντικό να μη χαθεί καθόλου χρόνος και το έργο να παραμένει διαρκώς εντός χρονοδιαγράμματος».

***  Με την απειλή μαχαιριού άρπαξε αυτοκίνητο 39χρονης και πήγε για κλοπή στο Άργος

Με την απειλή μαχαιριού άρπαξε αυτοκίνητο 39χρονης και πήγε για κλοπή στο Άργος

Ένα πρωτόγνωρο για την περιοχή μας περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη.  Η γυναίκα, δέκα λεπτά πριν από τις 11.00 το βράδυ, βρισκόταν σταματημένη με το αυτοκίνητό της στους φωτεινούς σηματοδότες, μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, περιμένοντας να ανάψει το «πράσινο».  Ξαφνικά ένας άντρας άνοιξε την πόρτα του οδηγού και με την απειλή μαχαιριού κατέβασε την 39χρονη από το αυτοκίνητο, μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού και έφυγε με το αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση. Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις από την Αστυνομία, που όμως δεν απέδωσαν καρπούς. Λίγο μετά τη 1.00 τα ξημερώματα η Αστυνομία στο Άργος ειδοποιήθηκε για κλοπή σε περίπτερο στην πόλη του Άργους. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το κλεμμένο αυτοκίνητο της γυναίκας εγκαταλειμμένο. Από το περίπτερο είχαν κλαπεί κάποιες μπύρες και, όπως προέκυψε, δράστης της ληστείας του αυτοκινήτου και εν συνεχεία του περιπτέρου είναι ένας  34χρονος Ρομά από το Ασπρόχωμα. Μετά δε την κλοπή στο περίπτερο εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και έφυγε πεζή. Το αυτοκίνητο επιστράφηκε στην 39χρονη και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου Ρομά. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας. Β.Β.

***  Πανδημία – κακοκαιρία: Εν μέσω προβλημάτων η λειτουργία σχολείων της Καλαμάτας

Πανδημία – κακοκαιρία: Εν μέσω προβλημάτων η λειτουργία σχολείων της Καλαμάτας

Η καλή ή όχι λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας, από την έναρξη της πανδημίας και μετά, αποτελεί ένα από τα θέματα που απασχολούν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε με τη μορφή ερωτήσεων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης είτε με τοποθετήσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.  Στη χθεσινή συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, Γιάννης Χριστόπουλος, κατέθεσε κείμενο με σειρά ερωτήσεων προς τη Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα, αναφέρει: “Πλήθος παραπόνων καταγράφονται καθημερινά για προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εν μέσω πανδημίας και κακοκαιρίας. Ενδεικτικά καταγράφω:  1. Ξεκίνησε η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΕΠΑΛ χωρίς θέρμανση, με σπασμένα φωτιστικά, χωρίς φώτα στις σκάλες, χωρίς φώτα και χωρίς καζανάκια στις τουαλέτες  2. Στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναγκαστικά λειτουργούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ, με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, η προμήθεια σε πετρέλαιο γίνεται με το σταγονόμετρο  3. Στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου δε διατίθενται αντισηπτικά, αναγκάζοντας κάθε σχολική μονάδα να προμηθεύεται χωριστά, σε διπλάσια τιμή  4. Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει, παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για μετατροπή των συμβάσεων των καθαριστριών σε τουλάχιστον 4ώρης διάρκειας. Σημειώνω πως από τις 11/2 έληξαν οι συμβάσεις των καθαριστριών, 6,5 ωρών απασχόλησης, που με ανάθεση είχε προσλάβει ο Δήμος και καμία ενεργεία δεν έχει γίνει για κάλυψη των κενών  5. Καθημερινά τα κρούσματα στα σχολεία αυξάνονται, η ανάγκη για οργανωμένη παρέμβαση διενέργειας rapid test είναι επιβεβλημένη  6. Παρά την εισήγηση της Τροχαίας για την ανάγκη παρουσίας σχολικής τροχονόμου στην οδό Κρήτης, πρόσφατα ζητήθηκε από τη σχολική τροχονόμο που προσέφερε υπηρεσίες να εγκαταλείψει τη θέση της και μάλιστα χωρίς να πληρωθεί από τον Οκτώβριο. Σημειώνω πως την επόμενη ημέρα έγινε τροχαίο ατύχημα πάνω στη διάβαση χωρίς ευτυχώς θύματα  7. Παρά τα κρούσματα που παρατηρούνται στην ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα των Ρομά, κανένα προληπτικό μέτρο δε λαμβάνεται για τους μαθητές Ρομά”.  Στη συνέχεια της επιστολής του ο κ. Χριστόπουλος διατυπώνει συγκεκριμένα ερωτήματα: “Θα αναλάβει πρωτοβουλίες επίλυσης των ζητημάτων στα ΕΠΑΛ η Δημοτική Αρχή; Θα μετατρέψει τις συμβάσεις των καθαριστριών σε 4ωρης διάρκειας για να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολείων; Θα προχωρήσει στην προμήθεια και διάθεση αντισηπτικών και μασκών στα σχολεία; Θα μεριμνήσει, πριν είναι αργά, για την ασφαλή διάβαση των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα της οδού Κρήτης; Θα φροντίσει για την επάρκεια σε πετρέλαιο θέρμανσης; Θα προχωρήσει σε μέτρα πρόληψης ενημέρωσης των μαθητών Ρομά ώστε να προστατευτούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συμμαθητές τους από τυχόν διασπορά του ιού; Θα διατεθούν οι χρηματοδοτήσεις της πολιτείας σε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού και όχι σε αναθέσεις και προσλήψεις με αδιαφανή διαδικασία;».  Πριν δε από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή με χθεσινό της δελτίο Τύπου, που είχε τίτλο “Σε καλή κατάσταση τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας”, σημείωνε: “Προγραμματισμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, χθες, υπό το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, με αντικείμενο την κατάσταση των σχολείων και την καταγραφή τυχόν προβλημάτων λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.  Στη σύσκεψη συμμετείχε η γενική γραμματέας Μ. Νταμάτη, οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας Γυφτέας και Παύλος Κλάδης, ο πρόεδρος της «Φάρις» Παναγιώτης Δρούγας και ο προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Σπύρος Λαγωνικάκος.  Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, από τις Σχολικές Επιτροπές γίνεται προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, ενώ προμήθεια έχει γίνει και για είδη ατομικής προστασίας και αντισηπτικά (έχει γίνει ήδη διανομή στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και ακολουθούν οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).  Επίσης, συνεχίζονται κανονικά οι απολυμάνσεις των σχολικών μονάδων και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, ειδικά στα σχολεία όπου έχουν καταγραφεί θετικά κρούσματα κορωνοϊού. Μέχρι στιγμής, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα που να καθιστούν ανάγκη τη μη λειτουργία κάποιας σχολικής μονάδας.  Τέλος, όσον αφορά προβλήματα στα σχολικά κτήρια και αναγκαίες παρεμβάσεις φθορών ή ζημιών που έχουν καταγραφεί, τονίζεται ότι ο Δήμος κινείται με ίδιους πόρους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη φετινή σχολική χρονιά δεν έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς του Δήμου τα χρήματα που κεντρικά η Πολιτεία κατανέμει. Παρόλα αυτά, ο Δήμος προχωράει με μια μεγάλη εργολαβία, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, που αφορά στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας.  Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Δήμος είναι έτοιμος προκειμένου μέσω της Περιφέρειας να προχωρήσει σε μία μεγάλη παρέμβαση στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ”.

***  Λάβρος Κυριάκος Βελόπουλος κατά ΝΔ και Πρωθυπουργού: “Ταΐζετε” τα κανάλια και ξεπλένετε τις αμαρτίες της κυβέρνησής σας μέσω των καναλιών – Έχετε τηλεοπτική ασυλία!

~  ΚΟλοκληρώθηκε η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στη Βουλή…  Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή.  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα μείζονα ζητήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες, την τραγωδία (όπως την χαρακτήρισε) με τα ΜΜΕ ενώ την αρχή έκανε με το εθνικό έγκλημα που παραλίγο να διαπράξει εχθές η κυβέρνησης της ΝΔ και απετράπη από παρέμβαση της Ελληνικής Λύσης!  Ζωντανά η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή   Ζωντανά η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή  Δημοσιεύτηκε από VoiceNews.gr στις Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021    https://youtu.be/WkWjO8fwP8Q    .- 

***  Υποχώρησε η ΝΔ μπροστά στις πιέσεις της Ελληνικής Λύσης.

Στα άρθρα 8 και 32 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά ΜΜΕ, το οποίο συζητήθηκε στη Βουλή, υπήρχε η απαγόρευση υποκίνησης βίας ή μίσους κατά μέλους «εθνικής μειονότητας». Η φράση αυτή, άφηνε άμεσα να εννοηθεί, ότι υπάρχει κάποια «εθνική μειονότητα» στην Ελλάδα που έπρεπε να προστατευθεί. Του Πέτρου Χασάπη  Εναντίον αυτής της αναφοράς, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας, καθόσον πουθενά στο ελληνικό Σύνταγμα δεν υπάρχει αναφορά για ύπαρξη «εθνικής μειονότητας», ούτε φυσικά υπάρχει στην πραγματικότητα κάποια «εθνική μειονότητα» στην Ελλάδα.  Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, καταψήφισαν την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ελληνική Λύση. Και την καταψήφισαν, παρότι ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Λιβάνιος ομολόγησε το ουσιαστικά βάσιμο του αιτήματος. Την ώρα που το «Τσεσμέ» θα έρθει από τις 18 Φεβρουαρίου έξω από το Πήλιο, τα πιο πάνω κόμματα καταψήφισαν την απάλειψη της αναφοράς περί «εθνικής μειονότητας». Αναρωτιέμαι αν τελικά έχει πάτο αυτή η παρακμή; Ευτυχώς τουλάχιστον που η κυβέρνηση αντιλήφθηκε τις αιτιάσεις της Ελληνικής Λύσης και υποχωρώντας από την αρχική της θέση, τελικά απάλειψε τη συγκεκριμένη αναφορά περί «εθνικής μειονότητας» και διασώθηκε η αλήθεια.

***  Μπαχτσελί: «Πιόνι εχθρικών κύκλων ο Μητσοτάκης»

Βολές κατά Μητσοτάκη από τον αρχηγό των «Γκρίζων Λύκων»… «Πιόνι εχθρικών κύκλων» χαρακτήρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας την Τρίτη, ο Μπαχτσελί συνέδεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό με όσους στην Τουρκία αντιδρούν στην επικείμενη τροποποίηση του Συντάγματος στην Τουρκία, που ενισχύει ακόμη περισσότερο την παντοδυναμία του Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως υποκινούνται από τους ίδιους … «εχθρικούς κύκλους».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κύπρο, για τερματισμό της τουρκικής κατοχής του βόρειου τμήματος του νησιού, ο αρχηγός των «Γκρίζων Λύκων» δήλωσε συγκεκριμένα : «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που δηλώνει πως “στρατηγικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε την τουρκική κατοχή στο νησί”, όπως και αυτοί που ανοίγουν θέμα για τα 4 πρώτα άρθρα του συντάγματος, είναι πιόνια των ίδιων εχθρικών κύκλων».

Στην ομιλία του ο Μπαχτσελί υπερασπίστηκε τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης στο Βόρειο Ιράκ, που κατέληξε σε φιάσκο με τον θάνατο 13 στρατιωτικών και πρακτόρων της ΜΙΤ, που είχαν απαχθεί από το PKK.  Αδιανόητο: Οι «Γκρίζοι Λύκοι» ζητούν τα Δωδεκάνησα κι εμείς πάμε σε διάλογο

Το φασιστικό, κόμμα «Γκρίζοι Λύκοι», γνωστό για τις ρατσιστικές του θέσεις κατά της Ελλάδας και όχι μόνο, συνεχίζει να προκαλεί τη χώρα μας. Αυτή τη φορά οι Γκρίζοι Λύκοι βάζουν στο στόχαστρο τα Δωδεκάνησα, επιμένοντας με εξοργιστικό τρόπο ότι έχουν δικαιώματα πάνω στα νησιά μας! Συγκεκριμένα ο Αχμέτ Γιγίτ Γιλντιρίμ είναι ανώτατο στέλεχος του ακροδεξιού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αδιανόητο: Οι «Γκρίζοι Λύκοι» ζητούν τα Δωδεκάνησα κι εμείς πάμε σε διάλογο.

Γκρίζοι λύκοι -ΕΕ: ΜΟΝΟ ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής λύσης Εμμανουήλ Φράγκος (Φραγκούλης) ψήφισε τους Γκρίζους Λύκους ως τρομοκρατική οργάνωση – Καταψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ ΚΙΝΑΛ

Μόνο η Ελληνική Λύση και ο Εμμανουήλ Φράγκος (Φραγκούλης) ψήφισαν «ναι», προκειμένου να χαρακτηριστούν ως τρομοκρατική οργάνωση οι «Γκρίζοι Λύκοι»  Σε ψήφισμα με τίτλο “Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας”, η ομάδα ID (Σαλβίνι, Λεπέν, Afd κ.α.) κατέθεσε τροπολογίες με σκοπό τον χαρακτηρισμό των Γκρίζων Λύκων ως τρομοκρατικής οργάνωσης, την διακοπή της χρηματοδότησης και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γκρίζοι λύκοι -ΕΕ: ΜΟΝΟ ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής λύσης Εμμανουήλ Φράγκος (Φραγκούλης) ψήφισε τους Γκρίζους Λύκους ως τρομοκρατική οργάνωση – Καταψήφισαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ ΚΙΝΑΛ.

***    Η σύμπραξη Ρωσίας – Τουρκίας είναι συγκυριακή – Τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι τόσο διαφορετικά

Πολλοί αναλυτές στην Δύση κάνουν λόγο για μια ανοιχτή σύμπραξη μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Βεβαίως, κανείς δεν μιλάει για μια αληθινή συμμαχία στρατηγικού χαρακτήρα.  Η σύμπραξη ωστόσο με την Μόσχα και η απομάκρυνση από την Δύση, έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά αναφορικά με την αξιοπιστία της Τουρκίας ως συμμάχου. Εν πάση περιπτώσει η συνεννόηση μεταξύ των Ερντογάν και Πούτιν μας κάνει, πολλές φορές, να ξεχνάμε το πόσο αντικρουόμενα είναι συμφέροντα των δύο χωρών. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Συρία μας το υπενθύμισαν. Έχουμε δει τους ηγέτες των δύο χωρών να προσπαθούν να βρουν κοινή λύση στην Λιβύη παραβλέποντας την Δύση.  Είδαμε την Ρωσία να αποδέχεται την παρουσία της Τουρκίας στο μαλακό υπογάστριό της, τον ΚαύκασοΑκούσαμε ακόμα και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι, ναι μεν η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ., αλλά πρέπει πρώτα να το διαπραγματευτεί με τους γείτονές της – εφόσον η επέκταση τους επηρεάζει. Η συνεννόηση μάλιστα των δύο χωρών έλαβε και θεσμικό χαρακτήρα όσον αφορά στο συριακό – μιλώ για την Διαδικασία της Αστάνα. H σύμπραξη Ρωσίας – Τουρκίας είναι συγκυριακή | Τα πρόσφατα γεγονότα στην Συρία Η Συρία όμως φαίνεται να αποτελεί και το διαχρονικό μήλον της έριδος μεταξύ των δύο χωρών οι οποίες, για να αποφύγουν μια μετωπική σύγκρουση με καταστροφικές συνέπειες, αναγκάστηκαν το 2016 να συμβιβαστούν και να συνομιλήσουν – μαζί με το Ιράν – για το μέλλον της Συρίας. Εδώ και μήνες η Τουρκία έχει αυξήσει την επιθετικότητά της στην βόρεια Συρία. Στόχος της είναι η περαιτέρω απομάκρυνση των Κούρδων από τον στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομο Μ4 ο οποίος διαπερνά ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Συρίας, ξεκινώντας από τα σύνορα με το Ιράκ και καταλήγοντας στην πόλη Λαττάκεια η οποία βρέχεται από την Μεσόγειο. Η Ρωσία πιέζει την Τουρκία διότι θέλει να αποφύγει μια νέα ένταση στην βόρεια Συρία για δύο βασικούς λόγουςΠρώτον, θέλει να μεσολαβήσει ώστε να τα «βρουν» οι Κούρδοι με το καθεστώς Άσαντ και Δεύτερον, η κλιμάκωση της έντασης στον Μ4 εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση ρωσικών και συριακών στρατευμάτων προς ανατολάς. Η Τουρκία όμως δεν σταματά. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR), το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, τα οποία βρίσκονταν στην υπό κουρδικό έλεγχο περιοχή της Manbij, έγιναν στόχος τουρκικών ολμοβόλων. Επίσης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμύνης, πύραυλοι εκτοξεύθηκαν το ίδιο απόγευμα από την περιοχή της Ιντλίμπ (την οποία ελέγχουν φιλότουρκοι αντάρτες μαζί με τζιχαντιστές) εναντίον της ρωσικής αεροπορικής βάσης Hmeimim, όμως αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα της βάσης. Η απάντηση των Ρώσων δεν άργησε να έρθει: Το βράδυ της Τρίτης, πύραυλος ο οποίος εκτοξεύθηκε από την βάση Hmeimim έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στο χωριό Tarhin το οποίο ελέγχουν φιλότουρκοι αντάρτες. Νωρίτερα, οι καθεστωτικές δυνάμεις βομβάρδισαν τους συμμάχους των Τούρκων στην Ιντλίμπ. Το καθεστώς έχει αυξήσει τους βομβαρδισμούς εναντίον των αντιπάλων του στην περιοχή αυτή εδώ και αρκετό καιρό, όμως η εντατικοποίηση των βομβαρδισμών τις τελευταίες δύο ημέρες ίσως να σημαίνει ότι η Ρωσία θέλει να πιέσει την Τουρκία ώστε να μειώσει την επιθετικότητά της. Όμως η ένταση δεν μειώθηκε, καθώς οι Τούρκοι αύξησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον κουρδικών στόχων – συμπεριλαμβανομένων αμάχων – στον Μ4, ενώ ταυτόχρονα έστειλαν νέα στρατεύματα στις βάσεις τους στην Ιντλίμπ. Φυσικά η ένταση αυτή δεν θα οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας στην Συρία ή αλλού. Καμία από τις δύο χώρες δεν βρίσκεται σε θέση, πολιτικά και οικονομικά, να πάει τα πράγματα στα άκρα. Η κατάσταση αυτή ωστόσο είναι προβληματική γιατί οι δύο χώρες έχουν ανάγκη η μία την άλλη σε μια περίοδο όπου τους ασκείται μεγάλη πίεση από την διεθνή κοινότητα: στην Ρωσία εξαιτίας της υπόθεσης Ναβάλνι και στην Τουρκία εξαιτίας των εντάσεων με την διοίκηση Μπάιντεν και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Μόσχα και Άγκυρα έχουν προχωρήσει σε μια συγκυριακή συνεργασία για πολλούς λόγους οι οποίοι δεν θα αναφερθούν στο παρόν άρθρο. Τα συμφέροντα των δύο χωρών ωστόσο είναι τόσο διαφορετικά που κάποια στιγμή η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Η Διαδικασία της Αστάνα έχει παγώσει και η Τουρκία δρα πλέον ανεξέλεγκτα στην Συρία. Η σύγκρουση επομένως δεν αποκλείεται να έρθει όταν οι συνομιλίες για το συριακό φτάσουν σε ένα αδιέξοδο. κείμενο Γιώργος Μενεσιάν Διεθνολόγος

***  Κατά του lockdown Καθηγητές Harvard – Sorbonne – ΑΠΘ: Στην Ελλάδα επιμένουν λόγω Πισσαρίδη και ανικανότητας

Καθηγητές ΑΠΘ – Harvard – Sorbonne λένε ότι το lockdown δεν είναι λύση. Το ίδιο σε Γαλλία (σύμφωνα με το Reuters) και την Ιταλία (lci.fr) το ίδιο. Σε όλο τον κόσμο το lockdown θεωρείται έσχατη λύση. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα έχει την χειρότερη οικονομική ύφεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισως όμως αυτός είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης, να βάλει λουκέτα στην αγορά, όπως θέλει το σχέδιο Πισσαρίδη. 
Κορυφαίοι και άλλοι ειδικοί επιστήμονες, θεωρούν το lockdown σαν την τελευταία επιλογή αντιμετώπισης της πανδημίας. Η στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την επέλεξαν γιατί είναι η εύκολη εφαρμογή. Η ιχνηλάτηση, η επιτήρηση και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θέλουν οργάνωση, θέληση και δουλειά. Το ίδιο και με τα εμβόλια. Οπως λένε και οι επιστήμονες, τα εμβόλια δεν είναι πανάκεια γιατί απλά δυσκολεύουν τον ιό, αλλά για την αντιμετώπισή του προηγούνται όλα τα παραπάνω συν τα φάρμακα. Οπως λέει ο καθηγητής της Σορβόννης, στην Ελλάδα δεν έχουν εμπλακεί οι γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για να κάνουν νωρίς γρήγορη διάγνωση, να παρακολουθεί τους ασθενείς, να τους διαχωρίζει, να χορηγούν τα κατάλληλα φάρμακα και έτσι τελικα γίνεται συμφόρηση στα νοσοκομεία και μετά δεν υπάρχουν αρκετές ΜΕΘ.
Δείτε τι λένε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του τμήματος Χημικών Μηχανικών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής (ΑΠΘ), η Ναταλία Λινού Διευθύντρια του Κέντρου για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Πανεπιστημίου Harvard και ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας καθηγητής αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της Σορβόννης  https://youtu.be/LRnz1QJONvQ   .-  Γαλλία – Ιταλία λένε ΟΧΙ στα ολικά lockdown

Στην Γαλλία, σύμφωνα με τον Reuters και στην  Ιταλία, σύμφωνα με το γαλλικό lci.fr συμφωνούν πως το γενικό lockdown δεν ήταν απαραίτητο αλλά στην Ελλάδα, όπου έχουν αποτύχει σε όλα, οικονομία, νοσοκομεία, εμβολιασμούς, φάρμακα, ο ανέμελος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μπασκεμπολίστας Υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας  που κάθε μήνα αλλάζει άποψη, ξέρουν καλύτερα.

Ιταλία

Το γαλλικό μέσο ενημέρωση LCI είχε άρθρο με τίτλο “Η Ιταλία κτυπά την επιδημία χωρίς lockdown;” όπου αναφέρει ότι όσοι είναι κατά των ολικών lockdown χαίρονται για εικόνες από πολυσύχναστους ιταλικούς δρόμους αυτό το Σαββατοκύριακο 7/2  – 8/2. Για αυτούς, είναι απόδειξη ότι μπορούμε να περιορίσουμε την επιδημία του κορωνοϊού χωρίς τους περιορισμούς. Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέτρα, αλλά δεν υπάρχει ολικό lockdown που καταστρέφει και την οικονομία αλλά και τις ζωές των ανθρώπων που τελικά στην Ελλάδα οδήγησε στα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή με το που άνοιξαν τα καταστήματα να βγουν διψασμένοι όλοι μαζί στους δρόμους, αντί να υπάρχει μια ήρεμη καθημερινή ζωή.  Η Ιταλία υπόκειται σε πολλούς κανόνες. Αλλά στα μπαρ, στα εστιατόρια και τα μουσεία μπορούν οι πολίτες να ξεσκάσουν  μέχρι τις 6 μ.μ. και σε περιορισμένο αριθμό, τα μουσεία είναι ανοιχτά μόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η απαγόρευση της κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ σε όλη την εθνική επικράτεια από τις 10 μ.μ. έως τις 5 π.μ. και τα διαπεριφερειακά ταξίδια εξακολουθούν να απαγορεύονται. Αλλά η οικονομία λειτουργεί και η άνθρωποι στην εστίαση δεν χρειάζεται να παραδώσουν τα κλειδιά στον Πρωθυπουργό, όπως στην Ελλάδα και δεν καταστράφηκαν έχοντας τα μαγαζιά τους κλειστά για 165 ολόκληρες ημέρες, άλλη μια κακή πρωτιά για την Ελλάδα. Φυσικά και στην Ιταλία οι υγειονομικοί προειδοποιούν, αλλά ο εκεί Υπουργός Υγείας αρκέστηκε σε μια προειδοποίηση να τηρούν οι πολίτες τα μέτρα, αλλά αυτό απέχει από το ολικό lockdown της Ελλάδας. Ο Υπουργος ο Roberto Speranza προειδοποίησε: “Η ταξινόμηση της κίτρινης ζώνης δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, πρέπει ακόμη να είμαστε πολύ προσεκτικοί εάν δεν θέλουμε να αναιρέσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.”.  Στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μιλάμε για εβδομάδες ανοιχτής αγοράς, αλλά η ΝΔ κατάφερε να είναι χώρα σε διαρκές lockdown από τον Νοέμβριο και αντί να βελτιωθεί η κατάσταση να πάμε μέχρι τον Μάρτιο με κλειστή οικονομία

Γαλλία 

Οπως αναφέρει σήμερα το Reuters η κατάσταση του COVID-19 στη Γαλλία είναι επί του παρόντος σταθερή και η κυβέρνηση ορθώς αποφάσισε να μην επιβάλει νέο εθνικό κλείδωμα, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας Olivier Veran  Ο Veran είπε επίσης στο ραδιόφωνο της France Info «είναι πιθανό και μάλιστα προτιμότερο» ότι η Γαλλία δεν θα χρειαστεί lockdown ξανά.  «Για τρεις εβδομάδες είχαμε (κατά μέσο όρο) 20.000 νέες περιπτώσεις την ημέρα και 3.000-3.200 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι σταθερό αλλά υψηλό … Δεν απαιτεί εθνικά μέτρα κλειδώματος », είπε ο Veran. Ο αριθμός των ανθρώπων στη Γαλλία που πέθαναν από μολύνσεις COVID-19 αυξήθηκε κατά 458 τη Δευτέρα σε 79.423 – τον έβδομο υψηλότερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως. Σε αντίθεση με ορισμένους από τους γείτονές της, η Γαλλία απέφυγε να επιβάλει τρίτο εθνικό lockdown, ελπίζοντας ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 15 Δεκεμβρίου Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν 4.317 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στη Γαλλία τη Δευτέρα, από 19.715 την Κυριακή και 4.347 την περασμένη Δευτέρα. Ο αριθμός των ατόμων στο νοσοκομείο με τον ιό αυξήθηκε κατά 343, σε 28.037.  Ελλάδα…Σενάρια για παράταση του σκληρού lockdown πριν καλά καλά… ξεκινήσει! Το σκληρό lockdown στην Αττική ξεκινάει από αύριο με σχολεία και καταστήματα να βάζουν λουκέτο ακόμα μια φορά, με τα περισσότερα καταστήματα να μην έχουν ανοίξει καν από τον Νοέμβριο με SMS και πρόστιμα και την εστίαση να συμπληρώνει έξι μήνες με κατεβασμένα τα ρολά. Στο χθεσινό διάγγελμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε τα νέα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μόλις παρατηρήθηκε ότι το αποδυναμωμένο ΕΣΥ παρουσιάζει ξανά εικόνες συμφόρησης. Μια φράση του όμως στάθηκε αρκετή για να δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας στους πολίτες. «Δεν θα κρυφτώ: Στο δίμηνο που ακολουθεί η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού» είπε και προειδοποίησε ότι έρχονται και… χειρότερα. Και δεν υπάρχει τέλος. Γώγος: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την παράταση» Από την πλευρά τους, λοιμωξιολόγοι και καθηγητές από την Επιτροπή των Ειδικών ήδη κάνουν λόγο για ενδεχόμενη παράταση των αυστηρών μέτρων στην Αττική. Ο καθηγητής Παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του lockdown θα φανούν σε 2,5 εβδομάδες, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει παράταση των μέτρων.

***

~*** Αθλητική Ενημέρωση  : ~**  Στέφανος Τσιτσιπάς: Τέλος στο θρίλερ - Νίκησε τον Ναδάλ με απίστευτη ανατροπή  Τον νίκησε 3-2 σετ με επική ανατροπή 

~ Πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 3-2 σετ τον σπουδαίο Ισπανό πολύπρωταθλητή Ράφα Ναδάλ με ανατροπή και πέρασε για δεύτερη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης!   #AusOpen    @AustralianOpen  

🇬🇷
Comeback complete
🇬🇷
@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal. #AO2021
Result graphic of Stefanos Tsitsipas defeating Rafael Nadal 3-6 2-6 7-6(4) 6-4 7-5 in the quarterfinal of the 2021 Australian Open.

~**  Στο ευρωποδόσφαιρο  Eufa Champions League 16-02-2021

ΛΕΙΨΙΑ -  ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0-2 .- ^ 

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΡΙ ΣΕ ΖΕΡΜΡΝ  1-4 .- ^ 

~** ΣΗΜΕΡΑ 17-02-2021 για το Eufa Champions League :

ΠΟΡΤΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 

 ΣΕΒΙΛΙ - ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΤ 

~**  Ξεκίνησαν οι προπονήσεις της Καλαμάτας – Ομόφωνη πρόταση για έναρξη του πρωταθλήματος 28 Μαρτίου

Ξεκίνησαν οι προπονήσεις της Καλαμάτας – Ομόφωνη πρόταση για έναρξη του πρωταθλήματος 28 Μαρτίου

H δεύτερη …«πρώτη» της ομάδας της Καλαμάτας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο δυτικό αθλητικό κέντρο Παλιάμπελα. Υπό τις οδηγίες του έμπειρου προπονητή Νίκου Αναστόπουλου, όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν ευδιάθετοι και πολύ ορεξάτοι. Η «δίψα» για αγωνιστική δράση, μήνες μετά την αναστολή των αθλητικών δραστηριοτήτων (και) για τις ομάδες της Football League, ήταν τέτοια ώστε παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και στην περιοχή μας, με τσουχτερό κρύο και δυνατό αέρα, το πρόγραμμα της προπόνησης πραγματοποιήθηκε κανονικά. Το πολυπόθητο «πράσινο φως» έδωσε μετά από αλλεπάλληλες αρνήσεις, αναβολές και καθυστερήσεις η επιτροπή των λοιμωξιολόγων στη σύσκεψη της περασμένης Παρασκευής κι ενώ είχε προηγηθεί μεγάλος αγώνας με πιέσεις όλων των αθλητικών παραγόντων, προεξάρχουσας της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β` Εθνικής Κατηγορίας, αλλά και δέσμευση των ομάδων για τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που συντάχθηκε στα πρότυπα της Super League.  Στο πλαίσιο αυτό οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας υποβλήθηκαν χθες το πρωί σε τεστ Covid–19, κάτι που θα επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Βραζιλιάνοι της τοπικής μας ομάδας, Φελίπε Χέρμπερτ και Σουμπίνιο, δεν έχουν φύγει καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα οι  Γάλλοι ( Ράντι Μαβινγκά, Τζούνιορ Μπακαγιόκο και Εβάν Σαλίν), ο Ολλανδός ( Νταούντ Μπουσμπίμπα) και ο Θεσσαλονικιός πορτιέρο Δημήτρης Ταΐρης.  Ομόφωνη πρόταση για έναρξη του πρωταθλήματος 28 Μαρτίου  Τέλος, πραγματοποιήθηκαν χθες οι δυο συσκέψεις της Football League με τις είκοσι ΠΑΕ Βορείου και Νοτίου Ομίλου. Οι ομάδες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στα τηλεοπτικό, στα οικονομικά αλλά και το υγειονομικό πρωτόκολλο και σήμερα στις  14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τον πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής Ξενοφών Ρούσση. Όσο για την έναρξη του πρωταθλήματος, η ημερομηνία που προτείνει η Ένωση, μετά από ομόφωνη απόφαση, είναι η 28η Μαρτίου 2021.  Ανακοίνωση της Ένωσης για την έναρξη προπονήσεων στη Football League  «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β` Εθνικής Κατηγορίας οφείλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την αποδοχή του αιτήματος επανέναρξης των προπονήσεων και για τις ομάδες μέλη μας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Football League.  Με τη σημερινή ανακοίνωση (σ.σ. του Σαββάτου)  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) , μπαίνει – μετά από πολύμηνη διαδικασία αλλεπάλληλων συσκέψεων, διαβουλεύσεων και συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς – τέλος στο Γολγοθά χιλιάδων οικογενειών που όλο αυτό το διάστημα απειλούνταν με οικονομική, και όχι μόνο, εξαθλίωση.  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η σκέψη όλων των ανθρώπων της Super League 2 και της Football League βρίσκεται δίπλα στους εκατοντάδες ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής, που εξακολουθούν να κουβαλούν στους ώμους τους τον δικό τους «σταυρό του μαρτυρίου». Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κυβέρνηση και επιστήμονες θα καταφέρουν να δώσουν λύση και στο δικό τους πρόβλημα, προκειμένου όλα τα μέλη της οικογένειας του ελληνικού ποδοσφαίρου να επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους, που δεν είναι άλλο από το γήπεδο.  Όλες οι ομάδες – μέλη της Super League 2 και της Football League αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών και οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δόθηκε, σε μια περίοδο που η πανδημία δείχνει για πολλοστή φορά το χειρότερο και πιο επικίνδυνο πρόσωπο. Τηρώντας κατά γράμμα το υγειονομικό πρωτόκολλο – εντός και εκτός γηπέδων – οφείλουμε να ορθώσουμε όλοι μαζί ανάχωμα στην περαιτέρω μετάδοση του κορωνοϊού και να δώσουμε το παράδειγμα όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Και θα το πράξουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, και κυρίως με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπό μας!  Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας οφείλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την αποδοχή του αιτήματος επανέναρξης των προπονήσεων και για τις ομάδες μέλη μας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Football League 2.  Με τη σημερινή ανακοίνωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) , μπαίνει – μετά από πολύμηνη διαδικασία αλλεπάλληλων συσκέψεων, διαβουλεύσεων και συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς – τέλος στο Γολγοθά χιλιάδων οικογενειών που όλο αυτό το διάστημα απειλούνταν με οικονομική, και όχι μόνο, εξαθλίωση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η σκέψη όλων των ανθρώπων της Super League 2 και της Football League βρίσκεται δίπλα στους εκατοντάδες ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής, που εξακολουθούν να κουβαλούν στους ώμους τους τον δικό τους «σταυρό του μαρτυρίου». Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κυβέρνηση και επιστήμονες θα καταφέρουν να δώσουν λύση και στο δικό τους πρόβλημα, προκειμένου όλα τα μέλη της οικογένειας του ελληνικού ποδοσφαίρου να επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους, που δεν είναι άλλο από το γήπεδο.  Όλες οι ομάδες – μέλη της Super League 2 και της Football League αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών και οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δόθηκε, σε μια περίοδο που η πανδημία δείχνει για πολλοστή φορά το χειρότερο και πιο επικίνδυνο πρόσωπο. Τηρώντας κατά γράμμα το υγειονομικό πρωτόκολλο – εντός και εκτός γηπέδων – οφείλουμε να ορθώσουμε όλοι μαζί ανάχωμα στην περαιτέρω μετάδοση του κορωνοϊού και να δώσουμε το παράδειγμα όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Και θα το πράξουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, και κυρίως με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπό μας!  Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β Εθνικής Κατηγορίας οφείλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την αποδοχή του αιτήματος επανέναρξης των προπονήσεων και για τις ομάδες μέλη μας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Football League 2. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) , μπαίνει – μετά από πολύμηνη διαδικασία αλλεπάλληλων συσκέψεων, διαβουλεύσεων και συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς – τέλος στο Γολγοθά χιλιάδων οικογενειών που όλο αυτό το διάστημα απειλούνταν με οικονομική, και όχι μόνο, εξαθλίωση.  Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η σκέψη όλων των ανθρώπων της Super League 2 και της Football League βρίσκεται δίπλα στους εκατοντάδες ποδοσφαιριστές της Γ’ Εθνικής, που εξακολουθούν να κουβαλούν στους ώμους τους τον δικό τους «σταυρό του μαρτυρίου». Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κυβέρνηση και επιστήμονες θα καταφέρουν να δώσουν λύση και στο δικό τους πρόβλημα, προκειμένου όλα τα μέλη της οικογένειας του ελληνικού ποδοσφαίρου να επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους, που δεν είναι άλλο από το γήπεδο.  Όλες οι ομάδες – μέλη της Super League 2 και της Football League αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών και οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δόθηκε, σε μια περίοδο που η πανδημία δείχνει για πολλοστή φορά το χειρότερο και πιο επικίνδυνο πρόσωπο. Τηρώντας κατά γράμμα το υγειονομικό πρωτόκολλο – εντός και εκτός γηπέδων – οφείλουμε να ορθώσουμε όλοι μαζί ανάχωμα στην περαιτέρω μετάδοση του κορωνοϊού και να δώσουμε το παράδειγμα όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Και θα το πράξουμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, και κυρίως με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπό μας»!  

~**  Στα ανοικτά κολυμβητήρια οι αθλητές και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών -Άδεια προπονήσεων για τη Football League

Στα ανοικτά κολυμβητήρια οι αθλητές και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών -Άδεια προπονήσεων για τη Football League

Η χρήση των ανοιχτών κολυμβητηρίων για αθλητές σωματείων και υποψηφίους των Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών, αλλά και η δυνατότητα προπονήσεων των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Football League, προστίθενται από την προσεχή Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στις έως τώρα επιτρεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 586, 13/02/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας». Η λειτουργία και χρήση των ανοικτών κολυμβητηρίων για αθλητές σωματείων, υποψήφιους Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών, προβλέπεται πλέον εφόσον:  * τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού,  * διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID-19 και  * διατηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά.  ~ Επιπλέον, οι προπονήσεις των ομάδων του πρωταθλήματος της Football League θα επιτρέπονται μόνο εφόσον ακολουθείται αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίο έλεγχο των αθλητών με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.~

~**


~*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :                                       1.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 .-   ~ ΚΑΛΟ  ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3629321515906895077  .-                            2.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  02  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5485299720485240098 .-                   3.-ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4123857303033786414  .-              4.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4824355399652151825   .-                           5. --  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης   Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2547014300202581612    .-              6.- - ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  06  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/7712557988691222076  .-                               7.-  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/6985413851056659419  .-                    8.-ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  08  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/2538612953641790186    .-                       9.-ARFARA MESSHNIAS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/7644863548178670955  .-                                                                                                                                                                           10.- .- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1309719620285017199   .-                         11.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                                                                                                                         12.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                                                                                                                   13.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/2805432675121838565   .-                         14.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/9170457683035579255  .-                              15.-ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6734149299108208754  .-                          16.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/9040428232856000787  .-                    17.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 . : https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/3338542263015148395  .-                               18.-                                                                                                                                                                                  

 ~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :                                                    01 .- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι8 της Ενημέρωσης    Παρασκευή  01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2021 ΚΑΛΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΜΗ , ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΆ   για ΟΛΟΥΣ μας !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/364930904970976734 .-                                       02.- .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   το αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο  02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΛΗ και Ευλογία Κυρίου ΧΡΟΝΙΑ !   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !      https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/473374788919931343  .-                               03 .-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/4019652537537461777  .-                         04.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021   : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1008012737221335351  .-                                 05 .- ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α  και  το Ω ! Ιατρικά Θέματα  !    Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/6871114509612322851   .- 29.- ARFARA NWES   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Παρασκευή  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/881365080770677550  .-                                   30.- ~ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης    Σάββατο 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3082189141962975493  .-                               31.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι  της Ενημέρωση   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3260060327409112602  .-                                                                                                           32 .- ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :     https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/4959472227336455380   .-