arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Το  αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή   26 Απριλίου  2013    :


~**  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ :
  http://www.youtube.com/stamos01 , =           2458  video.-
  http://www.youtube.com/stamatios01 , =        859  video.-
  http://www.youtube.com/vlasiskal , =            909    video.-
                                                        Σύνολο  :  4226     βίντεο ανηρτημένα .-


*** Μεσσηνιακά  καί Άλλα  :
*** Αυξάνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών, ποια επαγγέλματα απελευθερώνονται :
 Κατά δύο ώρες αυξάνεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς λόγω της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013- 2016, θα προσληφθεί μικρός αριθμός αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση και θα ψηφιστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος, με στόχο την εκταμίευση των δύο δόσεων των 8,8 δις. ευρώ. Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνουν όλα τα προαπαιτούμενα που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα.
Οι αλλαγές στους υπηρετούντες στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «αγγίζουν» και αυτούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους.
Στην περίπτωση αυτή, είτε θα απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, είτε θα απασχολούνται σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
Ποια επαγγέλματα απελευθερώνονται
Παράλληλα, περιλαμβάνει μια σειρά από επαγγέλματα και κλάδους που απελευθερώνονται, όπως το bake off, οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές,  οι λογιστές- φοροτεχνικοί, οι γεωτεχνικοί, καθώς και οι επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών.
Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου καταγράφονται ένα προς ένα μια σειρά από επαγγέλματα που παραμένουν «κλειστά» λόγω δημοσίου συμφέροντος (π.χ. εμπόριο όπλων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διυλιστήρια, εμπορία καυσίμων, αρχαιοπώλη, εμπόριο μνημείων, συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κ.λπ.).
Αντίθετα, εκτός από το bake off, τους πωλητές λαϊκών αγορών, τους πιστοποιημένους εκτιμητές (το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην αρμόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών), κ.λπ., ορίζονται και τα εξής:  
 • Για λόγους ισονομίας με τα υπόλοιπα επαγγέλματα και μείωσης των διοικητικών και οικονομικών βαρών των επαγγελματιών, προτείνεται να καταργηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (ο ορισμός περιλαμβάνει τις ειδικότητες γεωπόνου, δασολόγου, κτηνίατρου, γεωλόγου, ιχθυολόγου) και να αντικατασταθεί από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης.
 • Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων να απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήμονα και προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων.
 • Δίνεται η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του κρεοπώλη και του εκδοροσφαγέα και σε πρόσωπα που διαθέτουν βεβαίωση ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη από τυχόν δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, αντίστοιχες με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • *Δίνεται η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα κτηνιάτρους, αλλά και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο.
  Τι άλλες διατάξεις περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο
  Παράλληλα, με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται τα φορολογικά προνόμια που απολαμβάνουν ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν κρατική ενίσχυση και επιβάλλεται η κατάργησή τους λόγω της διαδικασίας αποκρατικοποίησης. Επίσης, γίνεται επιτρεπτή η ανάληψη, από τον ανάδοχο της σύμβασης αξιοποίησης, οφειλών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. από δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα και για την εξασφάλιση των οποίων είχαν συσταθεί εμπράγματα δικαιώματα επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.
  Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπεται ότι αυτό δεν εμπίπτει πλέον στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ προστίθενται στη διοίκησή του δύο επιπλέον πρόσωπα μη εκτελεστικά, με διεθνή τραπεζική εμπειρία και δίδονται διευκρινιστικές διατάξεις για να διασφαλιστεί η εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του.
  Με ειδικό κεφάλαιο στο πολυνομοσχέδιο, θεσπίζεται νέα κεντρική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων, αλλά και εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και παρεμβάσεις στις ΑΠΕ.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι το πολυνομοσχέδιο «ασχολείται» ακόμη και με τον… συνδικαλισμό των αστυνομικών. Ορίζει ότι θα υπάρχει σε κάθε νομό μια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων έως και τον βαθμό του ανθυπαστυνόμου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια μια ένωση αξιωματικών, ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ενώ, η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
**

***  Συνάντηση των επαγγελματιών της Δυτικής Μάνης και αναφορά σε καυτά θέματα του κλάδου :
  Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
 Τη φράση «συν Αθηνά και χείρα κίνει» αποφάσισε να κάνει πράξη ο Σύλλογος Επαγγελματιών Δυτικής Μάνης, συνεργαζόμενος με το Δήμο Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη χθεσινή συγκέντρωση μελών του στο Πνευματικό Κέντρο Στούπας.
Αυτό δήλωσε, άλλωστε, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Σωτ. Σαραντέας, απευθυνόμενος στο δήμαρχο Δημ. Γιαννημάρα, ο οποίος έδωσε το παρών στη συγκέντρωση. «Συνεργαζόμαστε με το Δήμο, δεν πολιτευόμαστε κι είμαστε συμπαραστάτες του σε ό,τι θέλει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαραντέας, για να εισπράξει αντίστοιχη απάντηση από το δήμαρχο, ο οποίος είπε: «Η μοναξιά είναι άσχημη ακόμη και στον Παράδεισο. Εμείς θα είμαστε μαζί και με τις δυνάμεις που έχουμε».
  Απαγόρευση ρακετών
Κατά τη συζήτηση τέθηκε θέμα διαχείρισης των παραλιών και αποφασίστηκε να τηρηθούν όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Επισημάνθηκε προς τους εκμισθωτές ότι θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές ενοικίασης των ομπρελών, που είναι σήμερα 7 ευρώ για δύο άτομα, ενώ εκτενής ήταν η αναφορά στα προβλήματα που προκαλούν όσοι παίζουν με τις ρακέτες στην παραλία της Στούπας και της Καλόγριας. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρισταμένων ζήτησε να απαγορευτεί η χρήση ρακετών, άποψη με την οποία διαφώνησαν κάποιοι, υποστηρίζοντας πως έχουν πελατεία που θέλει να παίζει ρακέτες.
Εκφράστηκε, επίσης, η πρόθεση μείωσης του ποσού ενοικίασης των χώρων από τη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο επιβράβευσης όσων τηρούν τους όρους της σύμβασης.
Ο δήμαρχος Δημ. Γιαννημάρας επισήμανε την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου, συνεπεία της μείωσης των πιστώσεων και σημείωσε πως χρειάζεται κατανόηση και βοήθεια από όλους.
  Απορρίμματα
Ένα άλλο θέμα αφορούσε στη διαχείριση των απορριμμάτων και την κομποστοποίηση. Όπως ανέφερε ο κ. Σαραντέας, ο σύλλογος έχει ενοικιάσει χώρο σε οικόπεδο, όπου θα μεταφερθούν οι κάδοι απορριμμάτων για τους επαγγελματίες, προκειμένου να παραμείνουν στους χώρους τους οι απολύτως αναγκαίοι.
Για την κομποστοποίηση, την οποία έχει ήδη ξεκινήσει, αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος Βούλα Κυριακέα και γνωστοποίησε ότι σύντομα θα γίνει παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο Στούπας.
Ακούστηκαν και άλλες απόψεις, όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων και Σάββατα ή Κυριακές σε Καρδαμύλη, Στούπα και Άγιο Νικόλαο, ενώ απαντώντας ο δήμαρχος, γνωστοποίησε πως υπάρχει πρόθεση κατασκευής οικίσκων με πόρτες για να μη φαίνονται οι κάδοι, τη σκέψη να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι στη Στούπα και την Καρδαμύλη, ενώ δριμύ κατηγορώ για έλλειψη Παιδείας γύρω από το θέμα των απορριμμάτων εξαπέλυσε ο τέως πρόεδρος της «Γαίας» Γρηγ. Ορφανίδης.
  Τουριστική προβολή
Σημαντικές ήταν και οι αναφορές στο ζήτημα της τουριστικής προβολής και της διαφήμισης. Η κα Κυριακέα επέρριψε μεγάλες ευθύνες στους κυβερνώντες, μιλώντας για τεράστια λάθη και παραλείψεις στον τομέα του τουρισμού, αναφέροντας την έλλειψη υπουργείου Τουρισμού, την έλλειψη υποχρεωτικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών, την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης των αρμοδίων για το τι συμβαίνει στη βάση, καθώς και την έλλειψη ουσιαστικής και έγκαιρης προβολής της χώρας. «Ενστικτωδώς και μονάχοι βαδίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά.
Τις εντυπώσεις του από την έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο κατέθεσε το μέλος του Δ.Σ. Μιχ. Κελεπούρης, σημειώνοντας πως το τρισδιάστατο βίντεο της Περιφέρειας Πελοποννήσου διόρθωσε λίγο την κακή εικόνα προβολής της χώρας. Ανέφερε, επίσης, πως το μόνο που υπήρχε ως τουριστική προβολή ήταν μερικά φυλλάδια.
Από την πλευρά του, ο κ. Αντ. Θωμέας ανέφερε ότι υπάρχει τρόπος ώστε στην επόμενη έκθεση του Βερολίνου να εκπροσωπηθεί η Δυτική Μάνη και να γίνει μια ειδική βραδιά με έξοδα του ΕΟΤ, ενώ επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου πως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού, που παραμένει ανενεργή από τη σύσταση του καλλικράτειου Δήμου. 

*** O Σκύλος της ΕΛ. ΑΣ έκανε την ανάγκη του με αποτέλεσμα να καθυστερήσει το Υπουργικό Συμβούλιο :
Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όχι γιατί περίμεναν κάποιον... υπουργό, αλλά γιατί λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης το λυκόσκυλο της ΕΛΑΣ που βρισκόταν στο χώρο για λόγους ασφαλείας, δεν κρατήθηκε και αφόδευσε ακριβώς έξω από την πόρτα που θα συνεδρίαζαν οι υπουργοί υπό τον πρωθυπουργό!
Το λαγωνικό της αστυνομίας συνοδεία του εκπαιδευτή του βρισκόταν στους διαδρόμους της Βουλής και έκανε τη... δουλειά του, για την ανίχνευση της τυχόν ύπαρξης εκρηκτικών ή ύποπτων ουσιών.
Οταν του ήρθε η ανάγκη του, δεν κρατήθηκε, αλλά την έκανε επί τόπου και συγκεκριμένα στην είσοδο του υπουργικού συμβουλίου. Στο σημείο έσπευσαν οι καθαρίστριες της Βουλής για να απολυμάνουν το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συνεδρίαση με ένα τέταρτο καθυστέρηση.
Συμβαίνουν και αυτά    Πηγή: iefimerida.gr

***  Εγκληματικότητα: Δε λύνεται με... συναντήσεις   :
 ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
 Κάθε μήνα οι συναντήσεις με τον εισαγγελέα για την εγκληματικότητα
 Της Βίκυς Βετουλάκη
 Κατά του υπουργείου Εργασίας για την κατάληψη οικοπέδου ιδιοκτησίας του στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας από τσιγγάνους θα προσφύγει ο Δήμος Καλαμάτας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας.
Χθες αργά το μεσημέρι στο γραφείο του εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, Δημήτρη Σταύρου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Σε αυτή συμμετείχαν ο αστυνομικός υποδιευθυντής Μπάμπης Αλεβίζος, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος και ο πρόεδρος των τσιγγάνων Μαρίνος Αναστασόπουλος.
Άπαντες δεσμεύτηκαν ότι δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση σε θέματα νομιμότητας και οι εν λόγω συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται κάθε μήνα. Επίσης, ο κ. Νίκας, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για την κατεστραμμένη κατασκήνωση στην Μπιρμπίτα.
  Τήρηση νομιμότητας
Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Νίκας εξέφρασε τη χαρά του, διότι είναι κοινή διαπίστωση ότι 15 ημέρες μετά την πρώτη συνάντηση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα: «Συμφωνήσαμε να έχουμε μηνιαίες συναντήσεις και ότι η νομιμότητα είναι κοινή θέση. Σε θέματα νομιμότητας δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Όποιος παρανομεί, πρέπει να έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο. Επίσης, συναποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε επίπεδο υποστήριξης των τσιγγάνων. Είναι μια κοινωνική ομάδα που πλήττεται και αυτή από την κρίση. Όταν αναφέρομαι σε υποστήριξη, αναφέρομαι σε κοινωνικές δομές, σε εκπαίδευση, σε βοήθεια που μπορούμε να δίνουμε μέσα από τις όποιες λίγες δυνατότητες απασχόλησης έχει ο Δήμος και αυτό να το αξιολογούμε κάθε μήνα. Επίσης, από τον εισαγγελέα, την Αστυνομία και εμάς τους δημάρχους θα γίνουν επισκέψεις στα χωριά και σε όλους τους χώρους που παρατηρείται πρόβλημα. Θα κάνουμε συζητήσεις και ό,τι είναι δυνατόν, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Τους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ένα καρβέλι ψωμί να επιβιώσουν, πρέπει ως κοινωνία να τους βοηθάμε. Η καταστολή από μόνη της δεν είναι λύση. Πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε τις αιτίες».
Σε ό,τι αφορά την Μπιρμπίτα, ο κ. Νίκας είπε ότι είναι ένα θέμα που πονάει το Δήμο Καλαμάτας και βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ είχε επικοινωνία με το γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Συρίγο: «Για την Μπιρμπίτα θα υπάρξουν εξελίξεις, είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Όπως θα υπάρξουν εξελίξεις και για το οικόπεδο του υπουργείου Εργασίας στο Πολυκλαδικό. Βασικός πυρήνας για την άναρχη και παράνομη εγκατάσταση των τσιγγάνων στην περιοχή της Αγ. Τριάδας είναι το οικόπεδο του υπουργείου Εργασίας. Έχουμε κάνει εξώδικο, έχουμε ενημερώσει τον υπουργό κ. Βρούτση, ενημέρωσα και τον εισαγγελέα. Θα κινηθούν διαδικασίες κατά του υπουργείου Εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η απουσία κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της διαχείρισης των αθιγγάνων. Ο δήμαρχος, ως τελευταίος τροχός της αμάξης, δυστυχώς, τα πληρώνει όλα χωρίς να φταίει».
  «Χρειάζονται περισσότερα»
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος, σημείωσε ότι αυτές οι συναντήσεις αποσκοπούν στην εκτόνωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα σε όλο το νομό και ιδιαίτερα στις περιοχές Καλαμάτας και Μεσσήνης.
Συμφώνησε με όσα είπε ο δήμαρχος Καλαμάτας για την προσπάθεια να βρεθούν προγράμματα και δράσεις για κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων και πρόσθεσε: «Θα συνεργασθούμε και με το υπουργείο και με άλλους φορείς, και βεβαίως με τον πρόεδρο των αθιγγάνων Μεσσηνίας, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα μεγάλα εξειδικευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να βρούμε τρόπους συνεννόησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νόμων και της εκτόνωσης της κατάστασης, που πραγματικά το τελευταίο διάστημα είχε φτάσει στα όρια της. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε θεαματικές αλλαγές, αλλά υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια βελτίωση. Εμείς, όμως, θέλουμε να γίνουν πολύ περισσότερα και είμαστε συνεργάσιμοι σε αυτή την κατεύθυνση και με τους ίδιους του τσιγγάνους, αλλά και με τους δικούς μας πολίτες, που έχουν κι αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Βεβαίως, πρέπει να βρούμε τρόπους να λυθούν τα προβλήματα και γι’ αυτό κάλεσα τον πρόεδρο των τσιγγάνων να έχουμε το επόμενο διάστημα μια συνάντηση, όπου θα συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω ότι με καλή διάθεση θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε λύσεις».
Τέλος, αναφερόμενος στη συνάντηση ο πρόεδρος των τσιγγάνων, Μαρίνος Αναστασόπουλος, είπε πως έλαβε τη διαβεβαίωση απ’ όλους πως θα κάνουν ό,τι μπορούν για τα προβλήματα των τσιγγάνων: «Πρέπει να βοηθήσουν οι πολιτικοί. Οι δήμαρχοι ό,τι μπορούν θα κάνουν, είπαν, ώστε να βοηθήσουν και τους πολίτες. Να σεβαστούν οι πολίτες τους τσιγγάνους και να σεβαστούν και οι τσιγγάνοι τους πολίτες. Εμείς τους ζητήσαμε να μας βοηθούν και να μας παίρνουν στις δουλειές».


***  Έχει πανσέληνο (με έκλειψη μάλιστα) απόψε και είναι ωραία    :
 Μια εκπληκτική πανσέληνο, με έκλειψη  μπορέσαμε  να απολαύσουμε απόψε.
Η σπάνια αυή εικόνα ήταν μάλιστα ορατή και από την περιοχή της Καλαμάτας.
Οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν, όταν τα τρία ουράνια σώματα (Ήλιος, Γη, Σελήνη) ευθυγραμμίζονται, με τον πλανήτη μας να παρεμβάλλεται ανάμεσα στο άστρο μας και στον δορυφόρο μας. Οι μερικές σεληνιακές εκλείψεις είναι πολύ λιγότερο θεαματικές από τις ολικές, όταν όλος ο δίσκος του φεγγαριού καλύπτεται από τη σκιά της Γης, σύμφωνα με το ΑΠΕ
 
*** Απάντηση Τζώρτζη με σκληρό ύφος σε Καφαντάρη και Νίκα για το Ριζόμυλος-Καλαμάτα :
  Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου
 Οξύ παραμένει το πρόβλημα των τεχνικών χαρακτηριστικών του δρόμου Ριζόμυλος – Καλαμάτα και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό προκαλεί τριβές. Αυτό συνέβη προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, όπου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Νικ. Τζώρτζης, διαμαρτυρήθηκε για τις σχετικές δηλώσεις δημάρχων (Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος), σημειώνοντας πως θα πρέπει και οι δυο τους, ως αυτοδιοικητικοί, να σέβονται τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απορία του για το πώς έκαναν αυτές τις δηλώσεις.
Ο κ. Τζώρτζης ανέφερε πως μετά από αυτές τις δηλώσεις αναγκάστηκε να θίξει το θέμα, αλλά και να εκφράσει την απορία του για τη μη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, θέλοντας να δώσει εξηγήσεις ο δήμαρχος.
Πρότεινε άμεσα τη σύγκληση της επιτροπής που είχε αποφασιστεί με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και την παράστασή της στο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μαν. Αγγελάκα, καθώς και τον ορισμό δικηγόρου, εξειδικευμένου σε τέτοια θέματα, προκειμένου να μπορεί να επέμβει αν παραστεί ανάγκη.
Απάντησε στις δηλώσεις του κ. Καφαντάρη (πως θα προχωρήσει ο δρόμος, έχουν εξομαλυνθεί οι τριβές και θα ληφθούν υπόψη οι όποιες αλλαγές), λέγοντας πως δεν είναι εκπρόσωπος του ΠΕΧΩ, για να γνωρίζει τι συμβαίνει, χαρακτηρίζοντας περίεργο το να προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις.
Όσον αφορά στις δηλώσεις του δημάρχου Καλαμάτας πως θα λογοδοτήσουν όσοι δε συμφωνούν, απάντησε: «Θα λογοδοτήσουμε όταν κάτι που αποφασίσαμε δεν το υποστηρίξαμε στους συνδημότες μας. Άλλοι, πιστεύω, θα λογοδοτήσουν με τον τρόπο που συμβάλλουν στο έργο, το οποίο θα φέρει καταστροφές στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου».
  Ο δήμαρχος Μεσσήνης 
Ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους, ο δήμαρχος Μεσσήνης Στ. Αναστασόπουλος απάντησε πως είχε επικοινωνία με τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς να υπάρχει κάτι το νεότερο, καθώς και ότι ζήτησε συνάντηση με το γ.γ. Μαν. Αγγελάκα, που θα πραγματοποιηθεί, όπως ανέφερε, την ερχόμενη Παρασκευή.
Ο κ. Αναστασόπουλος επισήμανε ότι είναι υπέρ του δρόμου, αλλά θα πρέπει στο τμήμα του που διέρχεται την περιοχή της Μπούκας να είναι τέτοια τα γεωμετρικά του στοιχεία που να είναι συμβατά με όσα προβλέπει το ΓΠΣ Μεσσήνης. 

*** Έφθασε στην Καλαμάτα το Κρουαζερόπλοιο "Τhomson Spirit"  :
 
 
Έφθασε στις 11 το πρωί στο λιμάνι της Καλαμάτας το πρώτο κρουαζερόπλοιο για τη φετινή τουριστική σεζόν.
Tο πρώτο Κρουαζερόπλοιο για φέτος είναι το "Τhomson Spirit" που ξεκίνησε την κρουαζιέρα του από τη Λεμεσό  στις 24 Απριλίου , και θα αναχωρήσει το απόγευμα στις 5 από την Καλαμάτα με προορισμό το λιμάνι  της Νάπολης ενώ στη συνέχεια θα συνεχίσει για Βαρκελώνη ,Αζαξιό ,Λισσαβώνα κ.α. για 15 συνολικά μέρες
Στο πλοίο επιβαίνουν 1.180 τουρίστες, στην πλειονότητα Βρετανοί , και αυτή την ώρα απολαυάνουν τη βόλτα τους στην ηλιόλουστη και καλοκαιρινή Καλαμάτα!
φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας
 
***  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ενημέρωση  :
Για  την Β΄ εθνική στο  Ελληνικό ποδόσφαιρο  :
36η Αγωνιστική
24/04/2013 Παναχαϊκή Δόξα Δράμας 0 - 0
24/04/2013 Καβάλα Βύζας Μεγάρων 1 - 0
24/04/2013 Εθνικός Γαζώρου Θρασύβουλος 1 - 1
24/04/2013 Καλλονή Φωκικός 3 - 0
24/04/2013 Παναιτωλικός Νίκη Βόλου 0 - 0
24/04/2013 Πιερικός Καλλιθέα 1 - 1
24/04/2013 Αναγέννηση Γιαννιτσών Εργοτέλης 1 - 2
24/04/2013 Ηρακλής Ψαχνών Αναγέννηση Επανωμής 4 - 3
24/04/2013 Απόλλων Σμύρνης Πανσερραϊκός 0 - 1
24/04/2013 Ηρακλής Λάρισα 1 - 0** Για  τον  5ο  αγώνα προκριματικών  γιά το Φάϊναλ-φόρ  του  Μπάσκετ  στο Λονδίνο :
~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Πειραιώς - ΕΦΕΣ ΠΙΛΣΕΝ 82-72 ,(33-41) .-  
 Τα  δεκάλεπτα : 21-23 ,33-41 , 54-55 ,
ξεκινούν για τον Ολυμπιακό : Λο, Σπανούλης, Παπανικολάου, Σερμαντίνι και Πρίντεζης , Πάουελ ,Άντιτς ,  Σλούκας , Κατσίβελης ,
ΕΦΕΣ ΠΙΛΣΕΝ : Ερντέν , Φάρμαρ, Σαβάνοβιτς , Μπαράτ , Λούκας , Σίπ ,Γκιουλέρ , Τουντσεερί , Τουλούμπ , Μαλμπάϊ ,
 
 
 

**ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 :
 * http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2013/04/01-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 01 Απριλίου 2013 .-
*
http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2013/04/02-2013.html , Το αγιάζι της ενημερωσης Τρίτη 02 Απριλίου 2013.-
*
http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2013/04/02-2013.html , ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Θέματα υγείας 02Απριλίου 2013 .-
*
http://snsstamoskal.blogspot.gr/2013/04/03-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 03 Απριλίου 2013 .-                                                                                    *  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2013/04/04-2013.html  , ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ - Θέματα υγείας Πέμπτη 04 Απριλίου 2013.-                                          http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2013/04/to-04-2013.html, To αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 04 Απριλίου 2013.-                                                             
~
http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2013/04/04-2013.html , ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ - Θέματα υγείας Πέμπτη 04 Απριλίου 2013.-
 ~ http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2013/04/05-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 05 Απριλίου 2013.-
~
http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2013/04/05-2013.html?spref=fb , Γ΄ Χαιρετισμοί Παρασκευή 05 Απριλίου 2013 στην Ι.Μ. Παναγία Μαλεβή Αγίου Πέτρου Αρκαδίας .-
~
http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2013/04/06-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 06 Απριλίου 2013 .-
~
http://snsarfara.blogspot.gr/2013/04/07-2013.html , Το Κυριακάτικο αγιάζι της ενημέρωσης 07 Απριλίου 2013 .-
~ http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2013/04/08-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 08 Απριλίου 2013.-
~ http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2013/04/08-2013.html , Η Εφημερίδα της Δευτέρας 08 Απριλίου 2013
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/04/08-2013.html , Αναδημοσίευση Δευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΝ ΟΥΡΑΝΕΙΣ .- http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2013/04/09-2013.html  ,
~  Το αγιάζι της ενημέρωσης από την εφημερίδα μας Τρίτη 09 Απριλίου 2013 .-  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2013/04/10-2013.html ,
~ http://stamos-dynami.blogspot.gr/2013/04/10-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 .-
~http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2013/04/10-2013.html , Υγεία γιά όλους μας -Θέματα Υγείας Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 , ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!!!
~ http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2013/04/11-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 .-
~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2013/04/12-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 Δ΄ Χαιρετισμοί στον Μυστρά Λακωνίας.-
~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2013/04/13-2013.html , Αρωμα ενημέρωσης στο αγιάζι του Σαββάτου 13Απριλίου 2013.-
~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2013/04/13-14.html , Άρωμα ενημέρωσης Σαββατοκύριακου 13 και 14 Απριλίου 2013 .-
~ http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2013/04/15-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.-
~ ~ http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2013/04/15-2013.html , Ελεύθερες θέσεις -απόψεις -απόψεις Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 .-
~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2013/04/16-2013.html, Το αγιάζι της ενημέρωσης στην εφημερίδα 16 Απριλίου 2013 .-
~  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2013/04/17-2013.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 .-
 ~ http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2013/04/18-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 .-
~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2013/04/18-2013.html , ΜΙΚΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Πέμπτη 18 Απριλίου 2013.-
~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2013/04/19-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 .-
~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2013/04/19-2013.html , ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 .-
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/04/20-21-2013.html  , Αυτό το Σαββατοκύριακο 20 καί 21 Απριλίου 2013.-
~ ~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/04/20-21-2013_22.html ,Σαββατοκύριακο 20 καί 21 Απριλίου Διαδρομές - διήμερη εκδρομή στην Βοιωτία και Β. Εύβοια 2013 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ καί ΜΑΘΑΙΝOΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ.- : `
~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2013/04/23-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 23 Απριλίου 2013.-
~ http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2013/04/24-2013.html  , Σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 Το αγιάζι της εφημερίδας μας .-
~ http://snsarfara.blogspot.gr/2013/04/25-2013.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 .-
~

 *** ΜΕΝΟΥΝΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 2012 - 20133 : ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  
~* http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html, Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ .- (1)  .-
** http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/blog-post_22.html, Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ .- (2)
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/3.html, Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (3) .-
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/4.html, Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (4) .-
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/5.html, Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (5) .-
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/6.html, ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (6) : Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 ,.-
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/11/7.html, Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ .
~**
http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2012/12/8_18.htmlΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (8) .- ,
~**
http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2013/01/19-20-01-2013.html, ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ , ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Σ/Κ 19 και 20 -01 -2013 στο Χιονοδρομικό Χελμού Καλαβρύτων.- (9).-
*** ***
http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2013/02/9-10-2013.html , ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ -video , Σ/Κ 09καί 10Φεβρουαρίου 2013 .-(10).-
~** http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html , ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ !!!! διαδρομές - εκδρομές ...... περιηγήσεις.....
Επίσκεψη στα Φιλιατρά γιορτή αγιορτή Αγίου Χαραλάμπου ,Μιά ημερήσια διαδρομή ,Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2013 .- (11) .-
~** http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/03/27-2013.html , ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ :
Τετάρτη 27Μαρτίου 2013 .- (12α)

~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2013/02/19-2013.htmln , ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ .-
~*
http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2013/03/28-2013.html , Η Ελλάδα μέσα από φωτογραφίες28 Μαρτίου 2013 .-
~ http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2013/04/20-21-2013_22.html ,Σαββατοκύριακο 20 καί21 Απριλίου Διαδρομές - διήμερη εκδρομή στην Βοιωτία και Β. Εύβοια 2013, ΜΕΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ καί ΜΑΘΑΙΝOΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ.-
 ~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2013/04/23-2013.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 23 Απριλίου 2013