arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Στο μήνα Αύγουστο 2011

Στο μήνα Αύγουστο  2011  :
** Στο αγιάζι της Ενημέρωσής μας , με Ειδλησεις , Σχόλια , Παράδοξα και πολλά  άλλα : Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2  Αυγούστου  2011 !
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ , ΜΕ ΑΓΆΠΗ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ !!!!
*
*
*** Για όλους μας ένας όμορφος , ξεκούραστος και με όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα και τομείς και με πολύ ΥΓΕΙΑ !!!

** Από  3  - 10  Αυγούστου  θα αποσιάσω στο περιβόλι της Παναγιάς !  Και από 20 -  30  Αυγούστο  για  διακοπές στις Δαλματικές Ακτές !! Πάλι θα τα τα ξαναλέμε από  Σεπτέμβριο !! snsarfara.blogspot.com  , stamos01  2011 .-

~~

** Η αγάπη είναι σαν τον ήλιο... Φέρνει μια χρυσή λάμψη στο πρόσωπο του θεατή....Και μια ζεστή αίσθηση σε όλο του το σώμα....Ξυπνά ψυχές και ανοίγει τα μάτια...Και όταν του αφήνει τα δισεκατομμύρια των αναμνήσεων....αυτές ονομάζονται αστέρια!!!


** Αν ξεκινήσεις τη μέρα σου με αγάπη στην καρδιά, ειρήνη στο νου και αλήθεια στο μυαλό σου δε θα βγεις μόνο εσύ ωφελημένος! Θα ευλογηθούν και όλοι εκείνοι με τους οποίους θα έρθεις σε επαφή.

** ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΠΟΡΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ....

** Nα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δεν άξιζαν να είναι δίπλα μας..και κάναν να φτάσουμε στο σημείο της ζωής μας το οποίο καταλάβαμε ποιός είχε αξία να είναι στο μέλλον μας ...και επίσεις μας φέραν σε μια κατάσταση που ρίχνεις μια μούτζα στα παλιά και συνεχίζεις μπροστά,όσο και αν πονάει αυτό..

  ~** Ειδησούλες μέσα από τα Βίντεα  μας ¨:
 
 ~** ARFARA ανεβαίνοντας από Άγιο Κωνσταντίνο 2011 :

~ http://www.youtube.com/watch?v=GqUScZuYjrk ~** ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ φεύγοντας 2011 :
~ http://www.youtube.com/watch?v=Ybxp9lhXWKM~** ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Βασιλ. Γεωργίου 2011 :

~ http://www.youtube.com/watch?v=wQlumc0dSoo ,~*1738 * ΄΄Εργα στη νέα Ε.Ο ΚΑΛ-ΤΡΙΠ περιοχή Παμίσου -Αρφαρών 2011 :
http://www.youtube.com/watch?v=hjfCOzLglEM~** Έργα "Μορέα" Ε.Ο. Καλ- Τριπ. Αρφαρά 2011 :
http://www.youtube.com/watch?v=yU1CSAXPVh8 ,**
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ! :

~
ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ Σάββατο 30 - 7 - 2011 .-

** ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

* * Κόλαφος για τη ΔΕΥΑΚ
~
Η έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2008
* Κόλαφο για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, τουλάχιστον, για τη χρήση του 2008, αποτελεί η έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία παραδόθηκε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
* Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι στο κεφάλαιο των παρατηρήσεων προτείνεται η σύσταση υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, «επειδή η επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε αξιόλογη οικονομική μονάδα με μεγάλο αριθμό συναλλαγών και με διαχείριση σημαντικών κονδυλίων». Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης την περασμένη Πέμπτη, αλλά τελικά αναβλήθηκε.
 * Ορισμένες από τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών είναι και οι ακόλουθες:
* Στα αποθέματα περιλαμβάνονται υλικά αξίας τουλάχιστον 90.000 ευρώ που παραμένουν ακίνητα από προηγούμενες χρήσεις.
* Το ύψος των αναλωθέντων υλικών της χρήσης, που χρησιμοποιήθηκαν για επισκευές και συντηρήσεις, ανήλθε σε 330.979,67 ευρώ έναντι 230.622,32 ευρώ της προηγούμενης.
* Σημειώνεται ακόμη ότι το ύψος του λογαριασμού των δαπανών «επισκευές- συντηρήσεις» ανήλθε σε 167.507,01 ευρώ έναντι αναλωθέντων υλικών 330.979,67 ευρώ. Η παρακολούθηση και η λειτουργία του κυκλώματος των αποθεμάτων παρουσιάζει αδυναμίες και χρήζει βελτιώσεων.
* Επίσης, δεν υπάρχει αναλυτική εκτύπωση, σε καταστάσεις απογραφής ή στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, των πάσης φύσεως απαιτήσεων από πελάτες και υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά την 31.12.2008.
* Διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση της εξυπηρέτησης των απαιτήσεων από πελάτες υδροληψίας, πελάτες βιολογικού καθαρισμού, πελάτες αποχέτευσης, πελάτες από λοιπές δραστηριότητες και επισφαλείς πελάτες. Το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχεται από τη χρήση 2005 και πριν ανέρχεται στο ποσό των 729.098,33 ευρώ.
* Παράλληλα, διαπιστώνεται αδυναμία ανάλυσης των απαιτήσεων, δηλαδή από ποιόν και τι απαιτεί η επιχείρηση (πελάτες βιολογικού, πελάτες από λοιπές δραστηριότητες). Η έλλειψη αυτή περικλείει ακόμη και διαχειριστικούς κινδύνους.
* Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη μη είσπραξή τους.
* Εντοπίστηκε έλλειμμα από υπεξαίρεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό, επίσης διαπιστώθηκε σε άλλον τραπεζικό λογαριασμό πλεόνασμα από καταθέσεις πελατών, οι οποίες δεν είχαν διερευνηθεί.
* Ο τρόπος παρακολούθησης του λογαριασμού των προμηθευτών στις προηγούμενες χρήσεις παρουσίαζε προβλήματα μεγάλων διαφορών και ασυμφωνιών. Οι τακτοποιήσεις που έγιναν στην παρούσα χρήση, δεν έγιναν με αναλυτική καταγραφή των διαφορών αυτών, ούτε πώς τακτοποιήθηκαν, και κυρίως δεν εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω πρακτική περικλείει διαχειριστικούς κινδύνους.
* Οι διαδικασίες καταβολής χιλιομετρικών αποζημιώσεων, υπερωριών, νυκτερινών, επιφυλακής και λοιπών εκτάκτων αμοιβών χρήζουν βελτίωσης. Το συνολικό ύψος των αμοιβών του προσωπικού ανήλθε για την ελεγχόμενη χρήση στο 70% περίπου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
* Ο τρόπος υπολογισμού και κυρίως της φορολόγησης της χορηγούμενης επιπλέον αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης εν γένει, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς τη νομιμότητά της.

** Αντ. Σαμαράς
*
Υποψήφιος με Ν.Δ. στη Μεσσηνία
* H N.Δ. βρίσκεται σε καθεστώς παρατεταμένης εκλογικής ετοιμότητας. O βαθμός του συναγερμού είναι, μάλιστα, τόσο υψηλός, που μέχρι την αρχή του Σεπτεμβρίου θα έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε όλες τις περιφέρειες και θα μείνουν κενά μόνα τα ονόματα που θα πλαισιώσουν το Επικρατείας υπό τον Σταύρο Δήμα.
* Στη Λ. Συγγρού δε θέλουν να ξαναζήσουν τις ημέρες του φθινοπώρου του 2009, όταν ο Κώστας Καραμανλής προκήρυξε εκλογές και στη Ρηγίλλης έτρεχαν άρον άρον να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια. Ήδη οι στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά αποσαφηνίζουν τις προθέσεις τους.
 * O πρόεδρος της N.Δ. θα είναι υποψήφιος στη Μεσσηνία, όπου τελικά δε θα πολιτευθεί ο Δημήτρης Πτωχός, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, παρά το αρχικό του ενδιαφέρον. Υποψήφιος θα είναι και πάλι ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Σαμπαζιώτης.
* Παράλληλα, ο κύβος ερρίφθη και όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές θα είναι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς δε θα κάνει κινήσεις ώστε να προχωρήσει η «εθελουσία έξοδος» φθαρμένων στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης. O Αντώνης Σαμαράς έχει, επίσης, αποφασίσει να απορρίψει ενδεχόμενη πρόταση για διεξαγωγή εκλογών με λίστα λόγω της οικονομικής κρίσης, με το βασικό επιχείρημα ότι «σε μια εποχή απαξίωσης των πολιτικών, μόνο οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν εκείνους που θα τους εκπροσωπήσουν».

** Στ. Παπαδόπουλος
~
Ανακοίνωσε οίκο ευγηρίας στα Κατσέικα
 * Μια σημαντική επιχειρηματική πρωτοβουλία, με προεκτάσεις τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, ανακοινώθηκε χθες το πρωί σε συνέντευξη Τύπου από τον επιχειρηματία Σταύρο Παπαδόπουλο.
* Όπως δήλωσε, αν δεν υπάρξουν γραφειοκρατικά εμπόδια στο εγχείρημα, μέσα σε ένα χρόνο περίπου θα λειτουργεί στην περιοχή Κατσέικα, στο χώρο που βρισκόταν το γήπεδο, ένας υπερσύγχρονος οίκος ευγηρίας, ο οποίος θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και φροντίδα στους φιλοξενούμενούς του.
 * Ο κ. Παπαδόπουλος, επιβεβαιώνοντας πλήρως το προχθεσινό ρεπορτάζ του «Θ», σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ιδέα τον βασάνιζε για αρκετό διάστημα, αλλά ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου για να πάρει το εγχείρημα σάρκα και οστά.
* Σε γραπτή του δήλωση που μοίρασε στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τόνιζε τα εξής: «Μετά από περισσότερο μισό αιώνα επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, αποφάσισα να φτιάξω στην Καλαμάτα, που τόσο αγαπώ και είναι γνωστό παγκοσμίως, ένα έργο που δε θα είναι μόνο επιχείρηση, αλλά και κοινωνική παροχή. Ένα έργο πολύ διαφορετικό από τα υπάρχοντα, με πολλή μελέτη και φροντίδα για μια ομάδα πληθυσμού, που τα έχει και τα δύο μεγάλη ανάγκη. Θα είναι μια μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε ένα μεγάλο καταπράσινο οικόπεδο 12 στρεμμάτων.
* Αυτή είναι μελετημένη από ανθρώπους με απόλυτη εξειδίκευση και γνώση, τόσο κτηριακά και περιβαλλοντικά όσο και σε ιατρική φροντίδα, μια και αυτή είναι η δουλειά τους. Με έχει συναρπάσει και συγκινήσει τόσο η ιδέα, ώστε θα το συνδέσω με το όνομά μου, μιας και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου.
* Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει πολλά στον τόπο μας, μιας και θα είναι αφενός μια μεγάλη επένδυση και αφετέρου ένα μεγάλο καταφύγιο φροντίδας και αγάπης γι’ αυτούς που μας έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα».
* Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της επένδυσης που έγιναν γνωστά, ο οίκος ευγηρίας θα διαθέτει 75 κλίνες με περίπου 32 δωμάτια και δυνατότητα διπλασιασμού τους. Θα υπάρχουν χωριστές πτέρυγες κλινοστατικών με περιπατικούς ασθενείς, ενώ το κτήριο θα διαθέτει αίθουσες διασκέδασης. Επίσης θα διοργανώνονται εκδρομές και εκδηλώσεις τόσο εντός όσο και εκτός της μονάδας. Θα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς ανά μισή ώρα περίπου στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητο μέσο, για τους περιπατητικούς ασθενείς και τους συγγενείς τους, ενώ θα παρέχεται ιατρική φροντίδα από εξειδικευμένους ιατρούς και ψυχολόγους.
* Ο κ. Παπαδόπουλος κλείνοντας την παρουσίαση του εγχειρήματός του σημείωσε: «Επιδίωξή μου είναι όσοι μας επιλέξουν να είναι σε μόνιμες διακοπές, διότι έτσι θα αισθάνονται, και η εικόνα του οίκου δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση με παρόμοια κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
* Επιθυμία μου είναι να γίνει ο “Παπαδοπούλειος Οίκος Φιλοξενίας” πρότυπο και έλξη για ανθρώπους από το εξωτερικό, αφού, εκτός των άλλων, θα λειτουργήσει σε μια μαγευτική περιοχή».

** Ολυμπία Οδός ή αιδώς ;
~
rong>Σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη στο Υποδομών
 * Σε σύσκεψη για την «Ολυμπία Οδό», στο γραφείο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, θα συμμετάσχει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης την Τετάρτη 3 Αυγούστου, στις 12.00 το μεσημέρι.
* Σε αυτή θα παραβρεθούν βουλευτές, δήμαρχοι της Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας, καθώς και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων Μεσσηνίας και Κορινθίας.
 * Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Καθημερινή», έως τα τέλη του χρόνου επιθυμεί η κυβέρνηση να έχουν ξεκινήσει και πάλι οι εργασίες κατασκευής των πέντε μεγάλων οδικών αξόνων που έχουν διακοπεί από τα τέλη του προηγούμενου έτους, λόγω άρνησης των, κατά κύριο λόγο, ελληνικών τραπεζών να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση των έργων.
* Έπειτα από αρκετούς μήνες αδράνειας, οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς το ζήτημα είναι λίαν σημαντικό και για την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα που προσεγγίζουν τα 9 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα αφορούν στην κατασκευή της Ιονίας Οδού, του βορειοδυτικού άξονα Πελοποννήσου, του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, του άξονα Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας, που αντιμετωπίζει και τα λιγότερα προβλήματα, και του άξονα Μαλιακός-Κλειδί.
* Αυτό δε σημαίνει ότι η λύση είναι προ των πυλών, το αντίθετο μάλιστα. Οι υπό αναθεώρηση συμβάσεις παραχώρησης έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα αναμενόμενα να οδηγεί σε σημαντική ανατροπή των μελλοντικών κεφαλαιακών ροών.
* Αυτό συμβαίνει ήδη σήμερα με τη μείωση της κυκλοφορίας και των διελεύσεων από τους σταθμούς διοδίων, σε διψήφια μάλιστα ποσοστά έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Ταυτόχρονα, αν περιοριστεί το κατασκευαστικό αντικείμενο σε κάποιους από τους άξονες, όπως συζητείται π.χ. για το τμήμα του Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα που περνά κοντά από την περιοχή Natura της λίμνης Καϊάφα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στη σχετική σύμβαση, μη αφήνοντας περιθώρια για μειώσεις διοδίων.
* Εκτιμάται ότι δύσκολα θα αποφευχθεί η αύξηση της διάρκειας εκμετάλλευσης των αξόνων από τους ιδιώτες (σήμερα είναι 30ετής), ενώ μεταξύ των όρων που θέτουν οι τράπεζες είναι και η πλήρης εγγύηση των δανειακών συμβάσεων από το Δημόσιο, κάτι που προς το παρόν δύσκολα θα αποδεχθεί η κυβέρνηση.
* Στα θετικά συγκαταλέγεται, πάντως, η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για χρηματοδότηση του κόστους των απαλλοτριώσεων από κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ), ώστε να εξαλειφθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι κοινοπραξίες πριν από τη διακοπή των εργασιών.

** Κυκλοφοριακό κομφούζιο Τρίτη και Πέμπτη

~
Λόγω μεταφοράς αεροτουρμπίνας στη Μεγαλόπολη
 * Στη 1.00 μετά το μεσημέρι την Τρίτη 2 Αυγούστου θα ξεκινήσει η μεταφορά της γιγαντιαίας αεροτουρμπίνας, βάρους 580 τόνων, από το λιμάνι της Καλαμάτας προς τη Μονάδα Φυσικού Αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.
* Με ενδιάμεση στάση στην Αλλαγή, η μεταφορά της προς τη Μονάδα θα συνεχιστεί από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης.
* Σ’ όλο αυτό το διάστημα, στο εθνικό οδικό δίκτυο από την Καλαμάτα έως την Αλλαγή και αντίστροφα, η κυκλοφορία θα δίδεται σταδιακά σ’ όλα τα σημεία, όταν θα το επιτρέπει η κίνηση του συρμού.
 * Όσον αφορά στην κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων στην εθνική Τρίπολης – Καλαμάτας, από τη Μεγαλόπολη έως την Αλλαγή και αντίστροφα, αυτή θα διακοπεί από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 8.00 το βράδυ.
* Η κίνηση των ΙΧ εκτός φορτηγών και λεωφορείων, από Τρίπολη προς Καλαμάτα και αντίστροφα, θα γίνεται μέσω της παράκαμψης Λεονταρίου – Θουρίας – Καλαμάτας και τούμπαλιν, με τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης της παράκαμψης να φθάνει τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των φορτηγών και λεωφορείων από την παράκαμψη απαγορεύεται. Η μετακίνησή τους μπορεί να γίνει από τον εθνικό δρόμο Τρίπολης – Καλαμάτας, αλλά στα σημεία από τη Μεγαλόπολη έως την Αλλαγή και αντίστροφα, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία θα δίδεται σταδιακά, με καθυστέρηση από 1 έως 3 ώρες.
* Τέλος, υπογραμμίζεται ότι την Πέμπτη 4 Αυγούστου απαγορεύονται οι μετακινήσεις οχημάτων που μεταφέρουν εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά από τη Μεγαλόπολη έως την Αλλαγή και αντίστροφα.

** Περιπλάνηση στην άλλη Καλαμάτα
~
Λαϊκά… είναι καλύτερα!
 * Τι συνδέει ένα παγωτό χωνάκι με τον Κομνηνό πάνω απ’ το τηγάνι; Ένα μανάβη – φιλόσοφο με μια βραδιά στην Τζαμάικα; Τι κοινό έχουν οι σιροπιαστοί λουκουμάδες με τον Παπαδιαμάντη, ένα παραδοσιακό μπακάλικο με μια απολαυστική μερίδα κουτσομούρες κάτω από τη μουριά; Μια βόλτα σε καθημερινές απολαύσεις, στην πόλη που δεν έχασε την μπέσα της, σε στέκια λαϊκά και μερακλίδικα, παρέα με ανθρώπους ντόμπρους και ωραίους, μας ανοίγει την πόρτα σε μιαν άλλη Καλαμάτα. Στα στιγμιότυπα που απαθανατίσαμε χρόνος δεν υπάρχει. Βγάλτε το χρώμα από τις φωτογραφίες και φανταστείτε τις σέπια. Είναι εμπειρίες διαχρονικές, αξίες κλασικές κι όμως απέριττες. Αυτή είναι η γοητεία τους. Εδώ μετράνε άλλα. Είναι χαρές απλές!
 * Ανηφορίζοντας την Αριστομένους με κατεύθυνση προς το Ιστορικό Κέντρο, νωρίς πρωί Σαββάτου, πέτυχα δυο ηλικιωμένους φίλους, τον Βασίλη και τον Αντρέα, στα παγκάκια δίπλα από τα αγάλματα. Ήδη δούλευα στο μυαλό μου αυτό που ήλπιζα να βρω στην πορεία –απλές λαϊκές χαρές, κλασικές αξίες- και είπα να κάνω μαζί τους ένα αθώο πείραμα. Ήθελα να δω κατά πόσο θεωρούν ότι έχει μείνει κάτι ατόφιο σ’ αυτό που αντιλαμβάνονται ως πόλη, παρά τη λαίλαπα των… μοντέρνων καιρών.
* «Τίποτα δεν είναι ίδιο. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος είναι διαφορετικός», είπαν και εννοούσαν δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Άρχισαν να μου λένε για την ανάγκη μεγαλύτερης αστυνόμευσης, για το πώς γεμίσαμε καφετέριες και οι άνθρωποι πια δε νοιάζονται, ότι μας πνίγουν οι μετανάστες, αλλοδαποί, τα κακά της μοίρας μας, ότι δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Απογοητεύθηκα ομολογώ, αλλά με πείσμωσαν. Κάτι έχει μείνει όρθιο! Πολλά, για την ακρίβεια.
* Στα μαγαζιά με λουκούμια, σύκα και ελιές, «ηδύποτα και ζαχαρώδη», βοτάνια και ντόπια μυριστικά, στους πεζόδρομους του Ιστορικού Κέντρου, δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Στα μικρομάγαζα με παπούτσια και ρούχα, με νεωτερισμούς, ο χρόνος κυλά αλλιώτικα. Έχει σπάσει η δουλειά λόγω των οικονομικών, αλλά αυτά στο πόστο τους.
* Στο Ζαχαροπλαστείο των Αδελφών Μπαλίκη, «Αστόρια» με το όνομα, στην πλατεία Όθωνος, εδώ και δεκαετίες οι ζουμεροί μελωμένοι λουκουμάδες έχουν το ίδιο άρωμα και γεύση. Οι νέοι το σνομπάρουν, αλλά τόσα ξέρουν. Η σάλα του είναι σαν να μπαίνεις σε καρτ-ποστάλ εποχής. Έχει έναν Κωνσταντινοπολίτικο αέρα, κι ας παίζει στη γωνία η τηλεόραση. Στη βιτρίνα του παλιού ψυγείου, ζελέδες, πάστες, ρυζόγαλα και κρέμες, για να διαλέξεις. Πού αλλού, αλήθεια, σερβίρουν ακόμα –ντυμένοι με λευκές ποδιές οι αδελφοί Μπαλίκη- γιαούρτι ταψιού με μέλι και ψωμάκι, αλά παλαιά; Πού θα πιεις στο κλασικό ποτήρι σωλήνα ποτό Μαστίχα, «που έπινε κι ο Παπαδιαμάντης»;
* Στάση στο μανάβικο του κύριου Γιώργου, απέναντι από τους Αγίους Αποστόλους. Φρέσκα και διαλεχτά φρούτα και λαχανικά, σε κτήριο που κρατάει από άλλους αιώνες. Μανάβη-φιλόσοφο τον αποκαλώ, βίος και πολιτεία η πορεία του. Πάντα μου πιάνει την κουβέντα: για τα πολιτικά, για την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι λάτρης. Κολλητά στο μανάβικο, το μπακάλικο του Βασιλείου Σταθάκη μάς πάει σε παλιές ελληνικές ταινίες. Μόνο ντόπια, χύμα και τσουβαλάτα, σαρδελίτσες παστές και όσπρια, τυριά και εδώδιμα, μέσα σε μια τακτοποιημένη αταξία. Έτσι είναι τα σωστά μπακάλικα.
* Μια πεταλιά δρόμος με το ποδήλατο, κατηφορίζω για στάση στο λεύκωμα με τις αξέχαστες παιδικές μου αναμνήσεις. Παγωτό μηχανής από τον Λάμπο, δίπλα στο λιμάνι. Τα παστέλια του είναι ονομαστά –και όχι άδικα- αλλά το παγωτό χωνάκι ραγίζει καρδιές. Καθόλου λιπαρό, όσο πρέπει (πολύ!) παγωμένο, κρέμα, σοκολάτα ή ανάμεικτο, σκέτη απόλαυση. Αυτή δεν είναι μηχανή παγωτού, είναι μηχανή του χρόνου!
* Κανονικά, μετά το ψαράκι πάει παγωτό, αλλά αυτή τη φορά τα έπιασα ανάποδα. Αν δεν έχετε βρεθεί για μεσημεριανό φαγοπότι στη «Μουριά», στον προσφυγικό συνοικισμό του Κορδία, πρόκειται για μέγιστη παράλειψη. Γνήσια λαϊκό («το καλύτερο στέκι της Καλαμάτας», μου λέει ένα Τριπολιτσιώτης που επισκέπτεται την πόλη μας επί τούτου, για να έρθει στη «Μουριά»), το μαγαζί σερβίρει στάνταρ πράγματα, στα οποία ποτέ δε λες όχι: χωριάτικες με χοντροκομμένη την ντομάτα, λάδι και λαχανικά εποχής μεσσηνιακά, μεζέδες για ούζο και κρασί που δε μένουν για πολύ στο πιάτο, ενίοτε λαδερά. Αλλά εκείνα τα ψάρια του! Ταπεινά ψαράκια (γαύρος, μαρίδα, αθερίνα, σαρδέλα), που τύφλα να ’χει ο αστακός. Ο κ. Κομνηνός, ο ιδιοκτήτης, κάθεται πάνω από το τηγάνι και κατέχει την τέχνη. Οι κουτσομουρίτσες του είναι ποίημα! Είναι κι αυτές ένας απ’ τους λόγους, που, παρά το λαϊκό και φθηνό χαρακτήρα του μαγαζιού, θα δείτε δημάρχους και πολιτευτάδες να συγχρωτίζονται με την εργατιά κάτω από το κλήμα και τη μουριά. Προσωπικότητα από τις λίγες και ικανός στη δουλειά του, ο κ. Ηλίας στο σέρβις.
* Φεύγω για Τζαμάικα. Στην Καλαμάτα, διαθέτουμε δύο… Τζαμάικες. Μία στα Γιαννιτσάνικα –τη χειμερινή, λειτουργεί εδώ και πενήντα χρόνια- και την καλοκαιρινή στη Ναυαρίνου, εδώ και είκοσι χρόνια. Μετά το απαραίτητο χάζι στην «πλατεία» του μαγαζιού («διακοσμημένη» από το χρόνο και το μεράκι), έπιασα την κουβέντα με τους ανθρώπους του. Τρεις γενιές πέτυχα. Η κόρη Νίκη, οι εγγονοί Πέτρος και Πέτρος, και ο παππούς, απ’ τον οποίο πήραν το όνομά τους οι νεαροί, ο Πέτρος Μανεσιώτης. Το μαγαζί έχει περάσει στα χέρια του γιου του, Θεόδωρου Μανεσιώτη, αλλά και πάλι ψήστης είναι ο μπαρμπα – Πέτρος. «Την μπριζόλα που θα φας από τα χέρια του μπαρμπα – Πέτρου, δε θα τη φας πουθενά», είναι κοινό μυστικό. Στα ψητά της ώρας ειδικεύεται η Τζαμάικα. Με όλα τα απολαυστικά συνοδευτικά (λουκούμι τα τηγανητά κολοκυθάκια, με τζατζίκι). Έχει πέσει σύρμα στον καλλιτεχνικό χώρο και όποιος θίασος έρχεται στην πόλη, κάνει ένα πέρασμα πρώτα απ’ την Τζαμάικα. Τον μπαρμπα-Πέτρο δεν τον νοιάζουν, όμως, αυτά. Η έννοια του είναι να σερβίρει πάντα ντόπια, αγνά προϊόντα, άριστο ελαιόλαδο και κρέατα ΑΑΑ. «Όπως σκέφτομαι τα εγγόνια μου, έτσι σκέφτομαι και τα δικά σου παιδιά», δηλώνει.
* Ωραίοι άνθρωποι. Ωραίες καταστάσεις! Ωραίες γεύσεις, μυρωδιές, αυθεντικές, χωρίς γκρίνιες και μακροβούτια στην τσέπη. Οι σημερινές στάσεις μας δεν είναι οι μόνες. Η πόλη κρύβει πολλές μικρές χαρές. Όρεξη να ‘χετε και διάθεση να εξερευνήσετε την άλλη Καλαμάτα!

** ΚΕΘΕΑ "Κύτταρο" Καλαμάτας
Παλεύουν για τη ζωή
~
Η συνάντηση με τον Γιάννη και τους δύο Αντώνηδες έγινε ένα μεσημέρι στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ. Οι τρεις τους έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στη θεραπευτική κοινότητα «Κύτταρο» της Καλαμάτας και βρίσκονται ήδη στη φάση της επανένταξης. Ήταν πρόθυμοι να μας μιλήσουν για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν, χωρίς να δημοσιεύσουμε το επώνυμο ή τη φωτογραφία τους. Άλλωστε, δεν είναι τα προσωπικά στοιχεία αυτά που έχουν σημασία, αλλά τα όσα μας είπαν. Παρούσα στη συζήτηση και η διευθύντρια του ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας Μαίρη Ζαχαράκη, με τις εύστοχες παρεμβάσεις της.
~** Αντώνης, 43 ετών~ «Το σημαντικό είναι ότι δεν είμαι μόνος»
~ Ο Αντώνης, αφού ολοκλήρωσε το θεραπευτικό πρόγραμμα στην κοινότητα «Κύτταρο», που βρίσκεται στη Σπερχογεία, μένει εδώ και μια εβδομάδα στον ξενώνα του ΚΕΘΕΑ στην Καλαμάτα. Είναι αισιόδοξος ότι θα βρει μια δουλειά και σκέφτεται το μέλλον. «Το σημαντικό είναι ότι δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει βοήθεια. Βλέπω και τα άλλα παιδιά, που έχουν ήδη βρει δουλειά και πάνε καλά. Στη ζωή δεν υπάρχει μόνο η πλευρά της μιζέριας και του δε θα τα καταφέρω».
Ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον κόσμο των ναρκωτικών, είναι πιο ευάλωτος στις δυσκολίες της καθημερινότητας; «Δεν ξέρω, είναι ανάλογα στον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που γίνεται εδώ, σε δυναμώνει για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε. Και πάλι, σου λέω, δεν είναι κανένας μόνος του να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Υπάρχει το Κέντρο, που θα σε στηρίξει».
Ο Αντώνης έχει αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Καλαμάτα. «Μου αρέσει πολύ σαν πόλη. Είχα ξαναμείνει στο παρελθόν για λίγο, έχει μεγάλη διαφορά από την Αθήνα».
Όταν μας μιλά για την αδελφή και την ανιψιά του, που πρόκειται να έρθουν αυτές τις μέρες από το εξωτερικό, φωτίζεται το πρόσωπό του: «Χαίρονται πολύ για μένα. Έρχονται για να με δουν και παράλληλα θα το συνδυάσουν με διακοπές».
Όσο για τους στόχους και τα όνειρά του, εκτός από το να παραμείνει καθαρός: «Θέλω να πάω καλά επαγγελματικά και να κάνω πολλά ταξίδια. Ταξίδια πραγματικά, όχι φανταστικά. Θέλω να γνωρίσω χώρες και ανθρώπους».
Σε μια καινούργια σχέση, φιλική ή ερωτική, θα μιλούσες για το πέρασμά σου από τα ναρκωτικά και την απεξάρτηση; «Σε μια σχέση, πρώτα γνωρίζεις τον άλλον και μετά αποφασίζεις εάν αξίζει να του μιλήσεις» μας λέει.
~** Γιάννης, 28 ετών~ «Βλέποντας τη μητέρα μου ν’ αλλάζει,
αποφάσισα ν’ αλλάξω κι εγώ»
~ Ο Γιάννης είναι ο νεότερος της παρέας. Αυτή τη στιγμή ψάχνει να νοικιάσει σπίτι, αλλά και για μόνιμη εργασία, καθώς δουλεύει περιστασιακά. «Οικονομικά είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως προσπαθώ, δεν το βάζω κάτω. Για μένα ήταν μεγάλο βήμα ότι έφυγα από την Αθήνα, ήρθα στην Καλαμάτα, και προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή μου, να βρω ένα σπίτι, να μείνω μόνος μου. Όταν πρωτοήρθα, δεν ήμουν συνειδητοποιημένος. Είχα έρθει απλώς για να κόψω λίγο. Έτσι έλεγα. Στην πορεία αυτό άλλαξε. Και τώρα είμαι σχεδόν 21 μήνες καθαρός και θέλω να συνεχίσω έτσι. Επέλεξα να μείνω εδώ. Εννοείται ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε και μια ομάδα. Κάθε άνθρωπος της ομάδας έχει δυσκολίες, τις συζητάμε, και προσπαθώ κι εγώ πάνω σ’ αυτό…
Έχω κι έναν αδελφό που είναι στη χρήση. Ο πατέρας μου, μου είπε ότι εδώ και 20 μέρες είναι καθαρός, πηγαίνει στις συναντήσεις σ’ ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, στο “Νόστος” του Πειραιά, και είναι έτοιμος να μπει, μάλλον την άλλη εβδομάδα. Ο πατέρας μου δεν ήξερε πώς να χειριστεί το θέμα. Βασικά, η μητέρα μου έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο και μετά εγώ. Γιατί είδα ότι και αυτή άλλαξε. Είχε χωρίσει με τον πατέρα μου για αρκετό διάστημα, ενώ είχε και ένα πρόβλημα αλκοολισμού. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά στο αναφέρω, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια είδα να το αλλάζει όλο αυτό, μέσα από τις συναντήσεις στο ΚΕΘΕΑ. Πήγαινε σε ομάδες και αυτό τη βοήθησε. Παράλληλα, βοήθησε κι εμένα. Βλέποντας τη μητέρα μου να αλλάζει τη ζωή της σιγά σιγά, να ψάχνει και να βρίσκει δουλειά, πήρα κι εγώ το ερέθισμα. Πήρα αποφάσεις, που είχα μέσα μου, αλλά καμιά φορά χρειάζεται λίγη ώθηση για να κάνεις το βήμα. Τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα στην οικογένειά μου. Για τον αδελφό μου μαθαίνω από τον πατέρα και τη μητέρα μου τι κάνει. Γιατί εδώ υπάρχει ένα όριο, δεν μπορούμε να μιλάμε με κάποιον που είναι στη χρήση. Τώρα που μαθαίνω ότι πάει καλά, χαίρομαι. Πιστεύω ότι ερχόμενος εδώ, τον βοήθησα. Τότε δεν το πίστευα ότι θα γινόταν έτσι. Σιγά σιγά, όμως, μόνο με αυτό που έκανα εγώ, χωρίς να έχουμε επαφή, καταλάβαινα ότι βοηθάω κι εκείνον. Έτσι απλά».
Στόχος του Γιάννη είναι να σπουδάσει Κοινωνιολογία και Υπολογιστές, αλλά έχει κι άλλα όνειρα: επαγγελματικά, οικογένεια, παιδιά…
Αν γνωρίσεις μια κοπέλα που σ’ ενδιαφέρει πραγματικά, θα της πεις γι’ αυτά που έχεις περάσει; Τον ρωτάμε. Κι εκείνος απαντά: «Είναι κάτι που έχω σκεφτεί, το τι θα κάνω δηλαδή. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πω, κι εκεί θα δω πώς νιώθει ο άλλος για μένα, αλλά και πώς σκέφτεται γενικότερα».
~*** Αντώνης, 30 ετών

«Η δουλειά που γίνεται εδώ, σε δυναμώνει»
~ Ο Αντώνης έχει ήδη νοικιάσει το δικό του σπίτι, αλλά και εργάζεται. «Νιώθω πιο αισιόδοξος, είναι και η δουλειά που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ, σε δυναμώνει. Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, πρέπει να αντιμετωπίσεις τα πράγματα σοβαρά για να επιβιώσεις. Ένας αγώνας είναι για μας η ζωή. Γι’ αυτό θέλει δύναμη και θέληση.
Έρχονται και στιγμές δύσκολες με την πίεση που υπάρχει, και τότε νιώθω την ανάγκη να έρθω στο Κέντρο να μιλήσω σε κάποιον. Έχουμε το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ που μας στηρίζει, αλλά και τα παιδιά εδώ που είμαστε μαζί αρκετό διάστημα, συζητάμε και βρίσκονται λύσεις, αλλάζει η ψυχολογία και ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Βέβαια, σιγά σιγά, με τον καιρό, θα πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μόνοι μας. Όμως, έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή. Το κυριότερο είναι να απεξαρτηθείς και να καταλάβεις κάποια πράγματα, δηλαδή για ποιο λόγο άρχισες να κάνεις χρήση, πού ήσουν πιο ευάλωτος. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά, αν έχεις στόχο και θέληση να μην ξαναγυρίσεις στις ουσίες, θα τα καταφέρεις».
Στη δουλειά σου ξέρουν για το ΚΕΘΕΑ και την προσπάθεια που κάνεις; «Δεν το έχω πει και δεν υπάρχει λόγος, για μένα, να το πω. Γιατί, δεν ξέρεις ο κάθε άνθρωπος πώς θα το πάρει. Εγώ στη δουλειά μου ξέρω ότι είμαι καλός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι προκατειλημμένοι. Προσπαθώ να είμαι σωστός και με τον καιρό θα δω πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άγχος μήπως το μάθουν και τι θα γίνει, γιατί, από τη στιγμή που εγώ είμαι εντάξει στη δουλειά μου και σέβομαι το χώρο που δουλεύω, γιατί να πουν κάτι για το παρελθόν μου; Κάθε άνθρωπος έχει παρελθόν πιστεύω. Να με διώξουν από τη δουλειά, επειδή πριν από δύο χρόνια έκανα χρήση ναρκωτικών; Το θέμα είναι τι κάνω τώρα».
Αντίθετα, στις προσωπικές του σχέσεις, όλοι γνωρίζουν για το ΚΕΘΕΑ και την απεξάρτηση. «Οι φίλοι μου», λέει ο Αντώνης, «το ξέρουν και δεν περίμενα ότι θα το έβλεπαν τόσο θετικά - εκτός κάποιων εξαιρέσεων - και ότι θα με στήριζαν κιόλας».
Όσο για την οικογένειά του, χαίρεται που επιτέλους ο Αντώνης πάει καλά, ενώ ο ίδιος έχει αρχίσει να βάζει στόχους. Ένας από αυτούς, να σπουδάσει Ψυχολογία.
~ ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας «ΚΥΤΤΑΡΟ»
Γραφεία: Κουμουνδούρου 3, τηλ. 27210 89482

** Μαρία-Μαλού Κυριακοπούλου

*
«Ο φόβος με κάνει πιο δυνατή...»
 * Από την πρώτη στιγμή που την είδαμε στην τηλεόραση και στο μουσικό διαγωνισμό του «Alpha», «Greek Idol» – πέρα, φυσικά, από την ομορφιά, το ταλέντο στο τραγούδι και γενικότερα στη μουσική, αλλά και το γεγονός ότι είναι συμπατριώτισσά μας – μας κέρδισε όλους με τη σεμνότητα, τη σοβαρότητα, το ήθος και την ευγένειά της.
~ Αναφερόμαστε, βέβαια, στη Μαρία Κυριακοπούλου ή, αν θέλετε, «Μαλού» (το «Μα» από την πρώτη συλλαβή του ονόματός της και το «λου» από την τελευταία του επωνύμου της, όπως μας διευκρίνισε χαρακτηριστικά σε ερώτησή μας), το «καλλιτεχνικό ψευδώνυμο» με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστή στο πανελλήνιο, φτάνοντας, θυμίζουμε, μέχρι και τον τελικό του εν λόγω ριάλιτι.
 *** ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟ
soti.geor@yahoo.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
~ Πάνω σε αυτό και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τη δημοφιλή – όπως διαπιστώσαμε και ιδίοις όμμασι κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας – 22χρονη φοιτήτρια Φιλολογίας στη σχολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, πρέπει να αναφέρουμε πως για να βρεθεί φιναλίστ στο «Greek Idol» επί της ουσίας ξεχώρισε ανάμεσα σε 5.000 (!) άλλα νεαρά κορίτσια και αγόρια, τα οποία συμμετείχαν από την προεπιλογή στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό, καλλιτεχνικό σόου.
~ Επίσης να διευκρινίσουμε πως η κουβέντα μας έγινε – υπό το... άγρυπνο πάντα βλέμμα της μεγαλύτερης και επίσης όμορφης αδελφής της, Ακριβής - λίγο πριν δώσουν το «παρών» από κοινού με το νικητή του «Greek Idol», Παναγιώτη Τσακαλάκο, στη μουσική βραδιά στο «Aqua», στο ξενοδοχείο «Elite», στην Καλαμάτα (τη Δευτέρα το βράδυ, στις 25 Ιουλίου), στην οποία, κατά κοινή ομολογία, τα πήγαν και οι δυο τους περίφημα. Ειδικά, όμως, η «δική μας» Μαλού κέρδισε θα λέγαμε... λίγο περισσότερο το ζεστό, «ζωντανό», αυθόρμητο χειροκρότημα των εκατοντάδων Καλαματιανών και Μεσσήνιων θαυμαστριών και θαυμαστών της.
~ -Μαλού, έχουν περάσει ήδη αρκετές μέρες από το τέλος του «Greek Idol». Τι έχει αλλάξει πλέον στη ζωή σου;
~ «Πολλά, αλλά όχι ακόμη τόσα έτσι ώστε να νοιώθω ότι έχω κάνει πια και κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή μου. Κυρίως βιώνω, θα έλεγα στο έπακρο, την αγάπη του κόσμου και, πάνω απ’ όλα, των συμπατριωτών μου, των απλών αυτών ανθρώπων που με στήριξαν πάρα πολύ, ειδικά τους 2,5 περίπου μήνες που βρισκόμουν στο παιχνίδι, τους οποίους για μία ακόμη φορά ευχαριστώ πολύ για όλα μέσα από τα βάθη της ψυχής μου...».
 ~ -Η Μαρία Κυριακοπούλου άλλαξε τώρα που έγινε πια Μαλού ή παραμένει η ίδια, όπως ήταν πριν από το «Greek Idol»;
~ «Νομίζω πως έχει παραμείνει η ίδια όπως ήταν και πριν γίνει γνωστή. Αυτό, όμως, θα το κρίνετε καλύτερα εσείς, ο απλός κόσμος, οι δικοί μου άνθρωποι και φίλοι. Δεν ξέρω αν σε κάποια φάση της ζωής μου βγάλω και εγώ μία άσχημη συμπεριφορά. Όμως, αν αυτό γίνει, θα είναι, όπως σας είπα, κάτι της στιγμής και θα οφείλεται σε προβλήματα και θέματα που λογικά θα αντιμετωπίσω κι εγώ ως άνθρωπος και όχι φυσικά, διότι καβάλησα, όπως λέμε, καλάμι. Είμαι σίγουρη πως επί της ουσίας δε θα αλλάξω και θα μείνω για πάντα όπως με ξέρετε, όπως ήμουν δηλαδή πριν γίνω ευρύτερα γνωστή...».
 ~ -Πες μου αλήθεια, φοβάσαι μήπως όλο αυτό που ζεις τώρα αποδειχτεί μία «φούσκα» και μετά προσγειωθείς απότομα;
~  «Ναι, έχεις δίκιο, τον έχω αυτό το φόβο, αλλά και να ξέρεις πως με κάνει καθημερινά πιο δυνατή, με κάνει να δουλεύω όλο και περισσότερο, για να γίνομαι, ει δυνατόν, ολοένα και καλύτερη και, φυσικά, να μη μείνω μόνο στην επιτυχία μου στο Greek Idol».
 ~ -Ας αφήσουμε, όμως, το... απώτερο μέλλον και ας έρθουμε στο πιο άμεσο. Σε λίγες μέρες αναχωρείς για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί σε περιμένει η «Πολιτεία» και, βέβαια, ο Αντώνης Ρέμος! Από το «Πανελλήνιο», τον «Καφενέ», το «Elite» στην Καλαμάτα και το «Λεμπλόν» του Σίβας Κλέιτον στη Γλυφάδα, πλέον στα μεγάλα αλλά και δύσβατα «παλάτια» της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίπλα σε τεράστια ονόματα...
~  «Ναι, τεράστια πρόκληση αυτή για εμένα και την καριέρα μου! Χαρά και τιμή να δουλέψω με τον Αντώνη Ρέμο, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε ένα τόσο γνωστό και μεγάλο μαγαζί. Θα μείνουμε εκεί για δύο περίπου μήνες. Μακάρι να πάνε όλα καλά και, κυρίως, να υπάρξει ανάλογη συνέχεια στην καριέρα μου...».
 ~ -Σ’ ευχαριστώ πολύ, Μαρία, και σου ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι το καλύτερο!
~  «Ευχαριστώ και εγώ πολύ εσένα, αλλά και πάλι όλο τον απλό κόσμο που με πίστεψε, με στήριξε και έκτοτε τον νοιώθω πάντα δίπλα μου, κοντά μου».
 ~ -Αύριο, στην εφημερίδα «ΦΩΣ» και στη στήλη του «ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ...», την οποία έχει κάθε Δευτέρα στην εν λόγω αθηναϊκή αθλητική εφημερίδα, ο Σωτήρης Γεωργούντζος δημοσιεύει - μεταξύ και πάλι, βέβαια, πολλών άλλων - ένα «μίνι» αφιέρωμα στη Μαλού Κυριακοπούλου
 ~ «Μα, φυσικά, είμαι... Μαύρη Θύελλα!»
~  Επειδή, όμως, το αίμα νερό – με τίποτα... τελικά - δε γίνεται, δε θα μπορούσα να κλείσω τη συνέντευξή μας με την όμορφη Μαλού χωρίς να τη ρωτήσω και... τι ομάδα είναι! Άλλωστε, κατάγεται από μία... άκρως ποδοσφαιρική, αθλητική οικογένεια, μιας και τόσο ο πατέρας της, Κώστας, όσο και ο θείος της, Παναγιώτης, υπήρξαν στο παρελθόν τερματοφύλακες της πάλαι ποτέ κραταιάς Αναγέννησης Παραλίας! Ο, δε, αδελφός της Θεόδωρος αριστερό (και μάλιστα, όπως έμαθα, πολύ… καλό) εξτρέμ της Ομόνοιας, που όμως σταμάτησε πολύ γρήγορα το ποδόσφαιρο, αλλά και η 16χρονη ανιψιά της, Κατερίνα Λαγού, επίλεκτη καλαθοσφαιρίστρια του Αρκαδικού...
 ~ -Λοιπόν, Μαρία, πες μου... τι ομάδα είσαι;.
~ «Κοίτα, Σωτήρη, μου φαίνεται πως εδώ θα σε... στενοχωρήσω λίγο. Τόσο εγώ όσο και η υπόλοιπη, ολόκληρη παρακαλώ, οικογένειά μου είμαστε Παναθηναϊκοί και, μάλιστα, όπως λέμε, από… κούνια!» (χαμόγελα).
 ~ -Κανένα πρόβλημα, Μαρία, άλλωστε γνωρίζω πολύ καλά πως... κατά βάθος μάς ενώνει όλους μία (πολύ μεγάλη) ομάδα και, βέβαια, αυτή δεν είναι άλλη από την αγαπημένη μας Μαύρη Θύελλα! Έτσι δεν είναι;
~ «Ναι, βέβαια, έτσι το είπα αυτό για τον Παναθηναϊκό, για να σε... πειράξω (και νέα χαμόγελα). Συμφωνώ απόλυτα πως όλες και όλοι μας, οι απανταχού Καλαματιανοί, μία ομάδα έχουμε και οφείλουμε να έχουμε πάνω απ’ όλα, κι αυτή δεν είναι άλλη από την Καλαμάτα μας, τη Μαύρη Θύελλα! Ξέρω και καταλαβαίνω την αγάπη και την αγωνία σου, όπως άλλωστε και των δικών μου στο σπίτι μας, αλλά και των υπόλοιπων Μεσσηνίων, για το μέλλον της ομάδας μας, για την οποία, όπως είπα και πριν, όλοι μας νοιαζόμαστε και αγαπάμε. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα να βρει και πάλι το δρόμο της και να επιστρέψει πολύ ψηλά, εκεί όπου πραγματικά της αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο...».

**

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου