arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη  21 Μαρτίου 2018 .
~

~  ***  Μεγάλη ανατροπή από το ΣτΕ – Αντισυνταγματικά τα «νέα Θρησκευτικά»

~ Κλονίζει τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση η από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη με την οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του Δημοτικού και του Γυμνάσιου και κατά συνέπεια είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
~  Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιά, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελοπουλος, η Εστία Πατερικών Μελετών, γονείς κ.λπ. και ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας καθώς με αυτήν πραγματοποιείται μια ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλοιώνοντας «τον από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ορθόδοξο χαρακτήρα του», ενώ παράλληλα είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στις διεθνείς συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ σήμερα σε έκτακτη συνεδρίασή της δημοσίευσε την υπ΄ αριθμ. 660/2018 απόφασή της, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο. Με την απόφαση αυτή ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση. Διευκρινίζεται, ότι η ακύρωση του ΣτΕ αφορά μεν το σύνολο της εν λόγω υπουργικής απόφασης, αλλά δεν αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στο Λύκειο, καθώς για το θέμα αυτό εκκρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη, είναι αντίθεση:
1) στο άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γιατί με το πρόγραμμα σπουδών που εισάγεται για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,
2) Στην διάταξη του άρθρου 13 του Συντάγματος που κατοχυρώνει ως απαραβίαστη την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές και να κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης, καθώς η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κλονίζει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση που πριν από την έναρξη του σχολικού βίου διαμορφώνουν οι μαθητές το πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Μάλιστα, η εισαγόμενη με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ικανή να παρέμβει στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη των ενηλίκων και να τους εκτρέψει από την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση και
3) Προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνος να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.
~ Σε άλλο σημείο οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι προβλεπόμενη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών κατά την απόφαση του Νίκου Φίλη δεν είναι ικανή να ανάπτυξη, εμπεδώσει και να ενισχύσει όπως επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση των μαθητών, γιατί η διάταξη αυτή:
α) είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο,
β) δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτική σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας και
γ) δεν είναι επαρκή από την άποψη του χρόνου που διατίθεται για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψει ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, καθώς;
– Δεν γίνεται αναφορά στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα την οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα Ελληνικά Συντάγματα και
– Στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως ξένος, ως προσδοκώμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος που όλοι θαυμάζουν, ως αγαπημένος φίλος, όχι όμως ως Σωτήρας του κόσμου.
Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, με την απόφασή του ο Νίκος Φίλης επικαλούμενος τη διεθνή επιστημονική συζήτηση καθώς τους στόχους διδασκαλίας των Ευρωπαϊκών μαθημάτων Θρησκευτικών, προσδιορίζει το μάθημα των Θρησκευτικών ως ένα διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα, ενώ επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο μάθημα των Θρησκευτικών χωρίς καμία διάκριση ανεξάρτητα από τη θρησκευτική πεποιθήσεις τους.

~***  Θρησκευτικά: Η αλήθεια που πονάει

~ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ-Τὸ μεγάλο συλλαλητήριο τῆς 4ης Μαρτίου στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν ἐνστικτώδης ἀντίδραση κυρίως τῶν γονέων ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν τους.Ἦταν ἔκφραση τοῦ πόνου τους γιὰ τὸ ἐπιχειρούμενο ἀνοσιούργημα εἰς βάρος τῶν ἀθώων παιδικῶν ψυχῶν, ποὺ ἀπὸ τὴν τρυφερὴ ἡλικία τῆς τρίτης Δημοτικοῦ ὑποβάλλονται στὴν ταλαιπωρία νὰ διδαχθοῦν ἕναν πανθρησκειακὸ πολτὸ ποὺ θὰ τὰ ὁδηγήσει σὲ καταστροφικὴ σύγχυση.
~  Τὸ συλλαλητήριο στήριξαν μὲ μηνύματά τους ἀρκετοὶ ἀρχιερεῖς καὶ ἄλλοι φορεῖς, τὸ ἐμψύχωσε δὲ μὲ τὴν ἴδια τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Ἡ κεντρικὴ ὁμιλία στὸ συλλαλητήριο ἔγινε ἀπὸ τὸν εἰδικὸ καθηγητὴ τῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Πρόεδρο τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη. Ὁ κ. Καθηγητὴς τόνισε ὅτι «ἡ ἐπιβολὴ τῆς πολυθρησκειακῆς διδασκαλίας στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ἀποτελεῖ κακοδοξία καὶ χριστομαχία ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονα παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν». Γιατί; Διότι, ὅπως διευκρίνισε, καταστρατηγεῖται ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας, ἀφοῦ αὐτὸ ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ θρησκευτικὲς μειονότητες (Ρωμαιοκαθολικῶν, Ἑβραίων καὶ Μουσουλμάνων), τὸ νὰ διδάσκονται δηλα­δὴ τὰ παιδιά τους τὴν πίστη τους, τὸ στεροῦνται οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μαθητές, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ διδάσκονται ἕνα πολυθρησκειακὸ μεῖγμα.
Ὅμως «πολυθρησκεία σημαίνει ὀπισθοδρόμηση στὶς πρὸ Χριστοῦ ἐποχές», ὑπογράμμισε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Καθηγητής.
Καὶ δὲν ὑπάρχει ὑπερβολὴ στὰ λόγια του. Μὲ τὸ νέο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁ Χριστὸς ὑποβαθμίζεται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τοὺς διάφορους ἱδρυτὲς θρησκειῶν. Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία φράση στὸ νέο μάθημα, μὲ τὴν ὁποία νὰ δηλώνεται καθαρὰ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ΜΟΝΟΣ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς σωτηρίας.
Πολὺ σωστὰ ὁ κ. Ρεράκης τόνισε ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ μάθημα «ἡ Κυβέρνηση ἐγκαινιάζει περίοδο χριστομαχίας». Αὐτὴ πράγματι εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Οἱ γονεῖς λοιπὸν μὲ τὴ διαδήλωσή τους ἀντέδρασαν ἀκριβῶς σ᾿ αὐτοὺς τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασμούς, τόσο ἐπικίνδυνους για τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν τους. Ἡ διαδήλωσή τους ὅμως ἦταν ταυτόχρονα καὶ Ὁμολογία Πίστεως! Ἦταν καὶ βεβαίωση ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζονται ἐναντίον τῶν σχεδιασμῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ὅμως, ἂς μὴν κρυβόμαστε. Ἀσφαλῶς φταίει ἡ Κυβέρνηση καὶ εἰδικότερα ὁ Ὑπουρ­γὸς Παιδείας. Ὅμως ὁ ὑπουργὸς ἐκπόνησε τὸ νέο Πρόγραμμα τοῦ μαθήματος; Θεολόγοι τὸ δημιούργησαν καὶ θεολόγοι τὸ προπαγανδίζουν καὶ τὸ προβάλλουν μὲ κάθε τρόπο. Καὶ μάλιστα θεολόγοι ποὺ ἔχουν στήριξη καὶ ἀπὸ ἀρκετὰ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα.
Ἐδῶ βρίσκεται τὸ πρόβλημα.
Καὶ τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Ὅταν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὑποβιβάζεται στὸ ἐπίπεδο τῶν ἄλλων ἱδρυτῶν θρησκειῶν, δὲν συνιστᾶ αὐτὸ προδοσία τῆς Πίστεως; Καὶ ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Δὲν ἔχουμε ὅλοι καίρια εὐθύνη γι᾿ αὐτό; Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

***  ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ με τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ!Ανατροπή με το κινητό! Τι ψάχνουν οι Τούρκοι
 
~ – Οι Έλληνες στρατιωτικοί είχαν… επισκεπτήριο από δικαστικό λειτουργό της Τουρκίας – Γιατί ψάχνουν το υπηρεσιακό κινητό οι Τούρκοι 20 ημέρες μετά τη σύλληψη στις Καστανιές; – Τακτική καθυστερήσεων ή θέλουν να “φυτέψουν” επιβαρυντικά στοιχεία
Ο χθεσινός “συναγερμός” στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης φαίνεται ότι είχε κάποια βάση, καθώς, ενώ οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν μεταφέρθηκαν τελικά από τις φυλακές της Αδριανούπολης στα δικαστήρια, φαίνεται ότι δικαστικός λειτουργός του επισκέφθηκε με αφορμή την έρευνα σε ένα κινητό που είχαν μαζί τους κατά τη σύλληψή τους ο Ανθυπολοχαγός και ο Λοχίας του Ελληνικού Στρατού κατά τη σύλληψή τους στις Καστανιές του Έβρου.
Ως τώρα οι Έλληνες στρατιωτικοί επί της ουσίας δεν έχουν κατηγορηθεί παρά για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική περιοχή. Το κατηγορητήριο δεν έχει συνταχθεί πλήρως και φαίνεται ότι το κινητό, για την ακρίβεια ένα από τα κινητά που είχαν μαζί τους, για τους Τούρκους φαίνεται ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο.
~* Η εξέλιξη για τους Έλληνες στρατιωτικούς : https://youtu.be/-IuR3C9frlo .-
~ Πρόκειται για το υπηρεσιακό κινητό που οι Άγγελος Μητρετώδης και ο Δαημήτρης Κούκλατζης είχαν μαζί τους κατά τη διάρκεια της περιπόλου την ημέρα της σύλληψής τους.
~ Ενώ κατά τη διάρκεια των 20 ημερών της κράτησής τους έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι τα κινητά έχουν ελεγχθεί και είναι “καθαρά”, δεν περιέχουν δηλαδή κάτι επιβαρυντικό για τους δυο στρατιωτικούς, φαίνεται ότι οι Τούρκοι επιμένουν στο ένα από αυτά.
Ο δικαστικός λειτουργός , όπως είπε ο Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΙ, πήγε στις φυλακές όπου κρατούνται οι δυο στρατιωτικοί και να ζήτησε το PIN και φαίνεται ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το υπηρεσιακό κινητό.
Αυτό ίσως σε μια προσπάθεια “νομιμοποίησης” των όποιων στοιχείων έχουν εντοπιστεί. Είναι γνωστό ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν καμία ανάγκη από το PIN για να κάνουν έρευνα σε ένα κινητό, αλλά φαίνεται ότι στο πλαίσιο της δικαστικής εξέλιξης φαίνεται ότι χρειάζεται για τους τύπους να φανεί ότι υπήρξε κάποιου είδους συγκατάθεση των εμπλεκομένων.
Το ερώτημα είναι τι είναι αυτό που έχουν εντοπίσει οι Τούρκοι στο συγκεκριμένο κινητό.
Έχει πράγματι εντοπιστεί κάτι ή είναι τυπική η διαδικασία;
Το υπηρεσιακό κινητό μπορεί να φέρει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν τη θέση των δυο στρατιωτικών;
Θέλουν άραγε οι Τούρκοι να συνδέσουν πιθανά παλιότερα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό με την ημέρα της περιπόλου κατά τη διάρκεια της οποία και συνελήφθησαν;
Σε κάθε περίπτωση το κατηγορητήριο παραμένει στον αέρα. Όλα δείχνουν ότι προς τα τέλη του μήνα θα υπάρξει το επόμενο στάδιο με την απαγγελία των κατηγοριών. Οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί θα συμπληρώσουν δηλαδή τουλάχιστον έναν μήνα κράτησης και οι εξελίξεις στη γείτονα δείχνουν ότι η κράτησή τους μπορεί να διαρκέσει για μήνες καθώς η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και αυτό “βολεύει” την Άγκυρα που κατά ομολογία πολλών χρησιμοποιεί συλληφθέντες ως ομήρους για την άσκηση εκβιαστικής εξωτερικής πολιτικής. newsit

*** ΒΟΜΒΑ’ για 500,000 κατόχους ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ!Κίνδυνος να μείνουν με το ‘όχημα στο χέρι’
 
~ Τα δεδομένα στις μετακινήσεις που καθιστούν ορατό τον κίνδυνο οι κάτοχοι πετρελαιοκίνητων οχημάτων να μείνουν με το αυτοκίνητο… στα χέρια!Αλλάζουν ραγδαία τα δεδομένα στις πωλήσεις αυτοκινήτων και σε ό,τι αφορά την επιλογή των αγοραστών σχετικά με το καύσιμο. Οπως έχουμε γράψει πολλές φορές, οι Ελληνες έπεσαν με μανία στις νέες επιλογές που προέκυψαν μετά την άρση της ανόητης απαγόρευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων diesel σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η δεδομένη οικονομία καύσιμου, σε συνδυασμό με το φθηνότερο (έναντι της βενζίνης) πετρέλαιο κίνησης, άλλαξε εντελώς το μείγμα των πωλήσεων, με τα αυτοκίνητα με diesel κινητήρες να καταλαμβάνουν ακόμα και το 67% των συνολικών πωλήσεων. Βέβαια υπήρξαν και φαινόμενα υστερίας, ακόμα και σε μικρά νησιά της χώρας μας, όπου υποψήφιοι αγοραστές επέλεγαν να αγοράσουν diesel έστω και αν τα χιλιόμετρα που διανύουν είναι ελάχιστα. Μάλιστα αυτοί επέμεναν στην επιλογή αυτή ακόμα και όταν ο πωλητής τούς αποδείκνυε ότι με τα χιλιόμετρα που θα έκαναν δεν θα απόσβεναν σε οικονομία τη διαφορά τιμής ενός diesel με το αντίστοιχο βενζίνης αυτοκίνητο ούτε σε 20 χρόνια. Το αποτέλεσμα της ντιζελο-υστερίας ήταν να πουληθούν στην Ελλάδα, από το 2011 μέχρι το 2017, 328.728 πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, με τον συνολικό αριθμό να υπολογίζεται στο μισό εκατομμύριο.
Αυτή η τάση μειώνεται δραστικά, με τους υποψήφιους αγοραστές να δείχνουν πλέον ενημερωμένοι για τα αυτοκινητικά τεχνολογικά δρώμενα και για το τι έρχεται για τα diesel. Τα δεδομένα αλλάζουν πλέον, με την αναλογία πετρελαίου και βενζίνης των πωληθέντων αυτοκινήτων να εναρμονίζεται για πρώτη φορά με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή τάση. Οι πωλήσεις των diesel έπεσαν στο 40% στη λιανική, με το 59% να επιλέγει πλέον κινητήρες βενζίνης. Βάζοντας μαζί τις πωλήσεις των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και τις εταιρικές (πωλητές κ.λπ.) η αναλογία πετρέλαιο – βενζίνη είναι στο 50-50.
Αντίστοιχα με την Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη η ζήτηση για τα diesel πέφτει, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι η πτώση θα φτάσει και το 30%. Ειδικοί κάνουν λόγο μέχρι και για εξαφάνιση των μικρού κυβισμού κινητήρων πετρελαίου τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω και της αυστηροποίησης των προδιαγραφών εκπομπών ρύπων, από EURO 6 που είναι σήμερα, στο EURO 7. Η παραπάνω υστερία, όμως, έδωσε τη δυνατότητα στους αετονύχηδες να κερδίσουν πολλά χρήματα, εκμεταλλευόμενοι την έντονη επιθυμία του Ελληνα για «φθηνό και οικονομικό ντιζελάκι». Η ανεξέλεγκτη εισαγωγή μεταχειρισμένων diesel οχημάτων έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε γηροκομείο αυτοκινήτων της Ευρώπης.
Ταλαιπωρημένα αυτοκίνητα που δεν τα ήθελαν άλλο χώρες της Ευρώπης εισάγονται με ευκολία στη χώρα μας έχοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στο κοντέρ τους. Αυτά βέβαια, αφού τα γυαλίσουν, τα φρεσκάρουν και τα μετατρέψουν σε θελκτικά σε εμπορικό επίπεδο γυρίζοντας τα χιλιόμετρα, τα πουλάνε αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Η εξαπάτηση, όμως, δεν σταματά εδώ, αφού τα περισσότερα από αυτά κυκλοφορούν παράνομα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, χωρίς μάλιστα να το γνωρίζουν οι κάτοχοί τους…
Παράνομο το 60% των diesel
Η αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή παλαιών μεταχειρισμένων diesel έχει γεμίσει -κυρίως- τις μεγάλες πόλεις με κακοσυντηρημένα, ταλαιπωρημένα αυτοκίνητα. Πέραν της εξαπάτησης του αγοραστή, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και της απώλειας σημαντικών εσόδων από τα κρατικά ταμεία, υπάρχει πλέον και νομικό θέμα, αφού σήμερα υπολογίζεται ότι πάνω από το 60% των συγκεκριμένων αυτοκινήτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι παράνομα. Κι αυτό γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι τεχνολογίας EURO 4 και παλιότερα. Αυτό όμως απαγορεύεται ρητά, σύμφωνα με την απόφαση απελευθέρωσης της πετρελαιοκίνησης που ίσχυσε από το 2011, η οποία ορίζει ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία των diesel Ι.Χ. προδιαγραφών EURO 5 και μετά, δηλαδή και EURO 6.
~  Ο νόμος 4030 /2011 αναφέρει χαρακτηριστικά: «1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1959/1991 (Α’ 123), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 ( EURO V και EURO VI) ή μεταγενέστερου». Το πώς κατάφεραν να αποκτήσουν άδεια κυκλοφορίας οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ: συγκεκριμένοι έμποροι αυτοκινήτων τούς συμβούλεψαν να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση ότι κατοικούν εκτός Αθηνών (στο χωριό του παππού ή το εξοχικό), όπου και δήλωναν πως θα χρησιμοποιούν το diesel που αγόρασαν. Την υπεύθυνη δήλωση την εγκρίνουν εύκολα και με χαμηλό κόστος κάποιοι στα γραφεία ταξινόμησης του υπουργείου Μεταφορών και έτσι εκδίδεται η άδεια.
Από εκεί και πέρα, όμως, αρχίζουν οι ευθύνες, οι βαριές κυρώσεις και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται αποκλειστικά στον χρήστη και τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Σημειώστε, δε, ότι ο κάτοχος ενός τέτοιου αυτοκινήτου δε θα μπορέσει να το πουλήσει ή μεταβιβάσει σε κάτοικο της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, ενώ ακόμα και αν το κάνει ο νέος κάτοχος δεν έχει δικαίωμα να το κυκλοφορεί στις δύο αυτές περιοχές, όπως ίσχυε με την απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα εφόσον εμπλακεί το αυτοκίνητο σε ατύχημα εντός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αφού η ασφαλιστική έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να μην αποζημιώσει ούτε το θύμα ούτε τον θύτη.
Για ελέγχους φυσικά ούτε λόγος, με την Τροχαία εκ του αποτελέσματος να αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις, αφού θα πρέπει να ερευνηθούν τη στιγμή του επιτόπιου ελέγχου στον δρόμο οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων του κάθε αυτοκινήτου. Αυτό το πρόβλημα βέβαια θα μπορούσε εύκολα να λυθεί με την υποχρεωτική ένδειξη των προδιαγραφών (να αναγράφει τα EURO) στην άδεια κυκλοφορίας του… Για του λόγου το αληθές, το 2016 η Τροχαία βεβαίωσε μόλις 24 παραβάσεις αυτού του είδους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών είναι σε θέση άμεσα να κάνουν άμεση διασταύρωση των στοιχείων του αυτοκινήτου και της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του κατόχου που έχει δηλώσει στην Εφορία, κάτι που αναμένεται να συμβεί τους επόμενους μήνες…

Εξωση των diesel από τις πόλεις
Εντονος προβληματισμός επικρατεί στους κατόχους πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και με τον παγκόσμιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει κατά των παλαιών diesel Euro 3, Euro 4 και σε πολλές περιπτώσεις EURO 5.
Προ μηνών ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του για την «έξωσή» τους από την πρωτεύουσα έως το 2025. Στο Μεξικό, όπου διεξήχθη η Σύνοδος Κορυφής Δημάρχων C40, προέκυψε ότι πέντε μεγάλες πόλεις θα δείξουν άμεσα κόκκινη κάρτα στα diesel αυτοκίνητα. Ετσι, μαζί με το Παρίσι, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και την Πόλη του Μεξικού, ο κ. Καμίνης δήλωσε ότι στις προθέσεις του είναι να σταματήσουν να κυκλοφορούν diesel οχήματα στην πρωτεύουσα μέχρι το 2025. Οι τοπικοί άρχοντες αναφέρθηκαν στις βλαβερές συνέπειες που πηγάζουν από τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Tο Λονδίνο πρόσφατα επέβαλε τέλος εισόδου στους οδηγούς παλιών αυτοκινήτων. Ετσι, τα βενζινοκίνητα Euro 3 ή πετρελαιοκίνητα Euro 5 και παλιότερα αυτών που θα μπαίνουν στο κέντρο της πόλης καλούνται να καταβάλουν σε καθημερινή βάση ένα αρκετά υψηλό τέλος εισόδου (21,5 λίρες). Παράλληλα, στο Βερολίνο, στο Ντίσελντορφ, στις Βρυξέλλες και το Aμστερνταμ θα απαγορευtεί η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων τεχνολογίας Euro 4 και παλιότερων. Στο Μιλάνο, λόγω των υψηλών ποσοστών ρύπανσης, οι οδηγοί βενζινοκίνητων αυτοκινήτων Euro 2, πετρελαιοκίνητων Euro 4 και παλιότερων, οφείλουν να πληρώνουν τέλος εισόδου που ανέρχεται στα 5 ευρώ ημερησίως. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου με παλιότερα αυτοκίνητα πληρώνουν μειωμένο τέλος 2 ευρώ ανά ημέρα, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εισέρχονται δωρεάν και τα υβριδικά εξαιρούνται ως την 15η Οκτωβρίου 2019.
Οι παραπάνω απαγορεύσεις -κυρίως στη Γερμανία- προκάλεσαν τις αντιδράσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες προσέφυγαν με τη σειρά τους στη Δικαιοσύνη για να αναιρέσουν αυτές τις αποφάσεις. Τελικά, τo Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας στη Λειψία έκρινε πως η κάθε πόλη έχει δικαίωμα να πάρει την απόφαση που επιθυμεί προκειμένου να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Κατά συνέπεια, οι όποιες απαγορεύσεις συνεχίζουν να είναι σε ισχύ και ανοίγει ο δρόμος και για άλλες σε όλη Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει ήδη πάνω από 10 εκατομμύρια ιδιοκτήτες παλιών diesel στη Γερμανία, καθώς η μεταπωλητική αξία τους έχει πάρει την κατιούσα και οι έμποροι αυτοκινήτων αναζητούν διόδους προς άλλες εκτός Ε.Ε. χώρες (Βαλκάνια, Αφρική, Ρωσία), ή την Ελλάδα που ακόμα δέχεται με περισσή προθυμία αυτά τα αυτοκίνητα… Άρθρο του Τάκη Τρακουσέλη για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

*** Η Τουρκική απειλή έχει όνομα: Η “Ασπίδα της Μεσογείου” και το “DeepSea Metro II”…

~ Η Τουρκική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο έχει όνομα καθώς η επιχείρηση»Ασπίδα της Μεσογείου» και το πλοίο-γεωτρύπανο DeepSea Metro II είδαν ξανά το φως της δημοσιότητας με την Τουρκία να κινείται στα όρια μεταξύ διεθνούς δικαίου και ανταγωνιστικών διεθνών συμφερόντων.
O Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε οτι τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο ξεκινά την πορεία του προς την ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο τούρκος Πρόεδρος «Δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή παραχώρηση. Θέλω να ξέρετε ότι σχετικά με τους πόρους υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο, θα δείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας μας και της ΤΔΒΚ».
Απο την πλευρά του το Τουρκικό Επιτελείο ανακοίνωσε οτι θα αναβαθμίσει την παρουσία του τουρκικού ναυτικού στην Μεσόγειο. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη συμμετοχή δύο κορβετών και δύο υποβρυχίων για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων στην ανατολική Μεσόγειο. στην «Επιχείρηση Ασπίδα της Μεσογείου».
~  «Η Τουρκία κινείται στα όρια μεταξύ διεθνούς δικαίου και ανταγωνιστικών διεθνών συμφερόντων, την ώρα που εμείς αδυνατούμε να κατανοήσουμε το παιχνίδι της και οδηγούμαστε προς νέες περιπέτειες και ενδεχομένως νέες εθνικές καταστροφές».
Η Τουρκική απειλή στην Κυπριακή ΑΟΖ έχει όνομα, γράφει ο διεθνολόγος Βασίλης Κοψαχείλης στον ιστότοπο hellasjournal. «Είναι ο συνδυασμός της καθ’ όλα νόμιμης Τουρκικής επιχείρησης “Ασπίδα της Μεσογείου” που ξεκίνησε αρχικά το 2007 και αφορά την προστασία των θαλασσών από την πειρατεία, και την ίδια ώρα την πλεύση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ με τρόπο πειρατικό του ναυλωμένου από την Τουρκία πλοίου-γεωτρύπανου DeepSea Metro II για έρευνες Υ/Α, διότι όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα δικαίωμα στους Κυπριακούς υδρογονάνθρακες έχουν και οι Τουρκοκύπριοι», αναφέρει.
Μπορούν να αντιδράσουν στην λογική της Άγκυρας, Αθήνα και Λευκωσία; Σύμφωνα με τα όσα γράφει ο κ. Κοψαχείλης «Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αντιδράσει και να ακυρώσει στην πράξη τους Τουρκικούς σχεδιασμούς, πριν να είναι πολύ αργά» ενώ «Η Ελλάδα, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν μπορεί να αντιδράσει, διότι η εξίσωση ασφάλειας για την Ελλάδα είναι απείρως πιο σύνθετη από αυτή της Κύπρου και γι’ αυτό οφείλει να είναι πολλαπλάσια προσεκτική στις κινήσεις της¨.
Το DeepSea Metro II είναι ακόμη ελλιμενισμένο στο Gebze στη Θάλασσα του Μαρμαρά, για πόσο ακόμα όμως….
onalert  Με πληροφορίες απο hellasjournal

*** Άνοιξε «ιερό πόλεμο» και με τη Δικαιοσύνη η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! Πάει κόντρα σε Εκκλησία και Σύνταγμα
 
~ Το ΣτΕ έκρινε ότι «κλονίζουν τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση» – Κανονικά θα συνεχιστούν τα μαθήματα με τους Φακέλους μέχρι να γραφτούν τα νέα βιβλία
Αποφασισμένο φαίνεται ότι είναι το υπουργείο Παιδείας να επιμείνει στην εφαρμογή της διδασκαλίας των θρησκευτικών με το νέο σύστημα προγραμμάτων σπουδών παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις αλλαγές που έγιναν στο μάθημα επί υπουργίας Φίλη.
Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζεται η συγγραφή των νέων βιβλίων θρησκευτικών όσο το μάθημα διδάσκεται από τους επίμαχους «Φακέλους Θρησκευτικών» που διανεμήθηκαν και φέτος στους μαθητές και θα διανεμηθούν και πάλι αν δεν ολοκληρωθεί η συγγραφή των νέων βιβλίων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση για τα Θρησκευτικά από την Γ΄ έως και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου ενώ το υπουργείο Παιδείας απαντά: Η συγκεκριμένη απόφαση πηγαίνει την εκπαίδευση και την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω, καθώς ταυτίζεται και συντάσσεται με απόψεις ακραίων και σκοταδιστικών θεολογικών κύκλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες καταργήθηκαν τα παλαιά ΦΕΚ του Προγράμματος Σπουδών που είχαν εκδοθεί επί υπουργίας Νίκου Φίλη και αντικαταστάθηκαν με νέα οπότε δεν υπάρχουν και νομικά εμπόδια.
Ήδη πάντως ξαναγράφονται με νέο τρόπο τα βιβλία των Θρησκευτικών για να αντικαταστήσουν τους Φακέλους που στην ουσία περιέχουν τη νέα ύλη του μαθήματος που προβλέπεται από τα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία ξεκίνησαν επί υπουργίας Νίκου Φίλη και συνεχίστηκαν με τον κ. Γαβρόγλου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί εφέτος στα σχολεία είναι ότι κάποιοι γονείς επιστρέφουν τα βιβλία των Θρησκευτικών στο υπουργείο- ως «Ακατάλληλα και μη σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πίστη»
Η κυβέρνηση για το θέμα ήρθε σε σύγκρουση με την Εκκλησία αλλά με κάποιες αλλαγές επέμεινε στην απόφασή της να αποσύρει από τα σχολεία τα παλιά βιβλία των Θρησκευτικών, διανέμοντας την ύλη που προβλέπεται από τα νέα προγράμματα σπουδών.
Η κυβέρνηση είναι τόσο αποφασισμένη και μολονότι δεν υπήρχε χρόνος να γραφτούν νέα βιβλία, προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να αντικαταστήσει όλα τα σχολικά εγχειρίδια, διανεμήθηκε ο «Φάκελος Θρησκευτικών», ο οποίος δεν έχει καν τίτλο.
Χθες πάντως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την απόφαση του πρώην υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, με την οποία άλλαξε ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του Δημοτικού και του Γυμνασίου, μετά από προσφυγή του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ , της Εστίας Πατερικών Μελετών, και γονέων. Δεν αφορά το Λύκειο καθώς αναμένεται να συζητηθεί δεύτερη σχετική αίτηση ακύρωσης.
Το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του τονίζει κάνει λόγο για διαρροές της απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, και υπογραμμίζει:» Το υπουργείο σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο και αυτές κρίνονται ως προς τα αποτελέσματά τους και ως προς το σκεπτικό τους. Η συγκεκριμένη απόφαση πηγαίνει την εκπαίδευση και την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω, καθώς ταυτίζεται και συντάσσεται με απόψεις ακραίων και σκοταδιστικών θεολογικών κύκλων».
Τονίζεται επίσης ότι «το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει το έργο της ανανέωσης, του πλουραλισμού και του εκδημοκρατισμού των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών υλικών όλων των βαθμίδων. Σημειώνεται δε, ότι η νέα διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών έχει ενσωματωθεί πλήρως και έχει γίνει απολύτως αποδεκτή από εκπαιδευτικούς και μαθητές γιατί αποτελούσε ώριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Το υπουργείο, τέλος, θα τοποθετηθεί εκ νέου για το θέμα όταν κοινοποιηθεί η απόφαση».
Ειδικότερα οι ανώτατοι δικαστές τονίζουν στην απόφαση ότι προβλεπόμενη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών δεν είναι ικανή να ανάπτυξη, εμπεδώσει και να ενισχύσει όπως επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση των μαθητών, διότι:
– είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο,
– δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτική σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας και
– δεν είναι επαρκή από την άποψη του χρόνου που διατίθεται για το μάθημα των Θρησκευτικών.
– δεν γίνεται αναφορά στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα την οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα Ελληνικά Συντάγματα και
– στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως ξένος, ως προσδοκώμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος που όλοι θαυμάζουν, ως αγαπημένος φίλος, όχι όμως ως Σωτήρας του κόσμου.
~  Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη, είναι αντίθεση:
1) στο άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γιατί με το πρόγραμμα σπουδών που εισάγεται για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,
2) Στην διάταξη του άρθρου 13 του Συντάγματος που κατοχυρώνει ως απαραβίαστη την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές και να κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης, καθώς η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κλονίζει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση που πριν από την έναρξη του σχολικού βίου διαμορφώνουν οι μαθητές το πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Μάλιστα, η εισαγόμενη με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ικανή να παρέμβει στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη των ενηλίκων και να τους εκτρέψει από την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση και
3) Προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνος να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.
Βολές κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας εκτοξεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου «Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο βασίζεται, σύμφωνα σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε ένα σκεπτικό βγαλμένο από εποχές αλήστου μνήμης, το οποίο προσομοιάζει με σκοταδιστικές απόψεις ακραίων θεολογούντων», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου τονίζει επίσης ότι «η εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να προάγει τις αρχές και τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της συνύπαρξης με τη διαφορετικότητα».Καταλήγοντας, καλεί το υπουργείο Παιδείας «να συνεχίσει απαρέγκλιτα το έργο της βαθιάς μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων διδασκαλίας, που εδώ και καιρό έχει δρομολογήσει».
Στην τελευταία του παρέμβαση στις αρχές Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την κοινή σύσκεψη της Ιεράς Συνόδου με τους Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρθηκε στις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας σύμφωνα με τις οποίες «αυτό το κείμενο που θα διδαχθεί (στο μάθημα των Θρησκευτικών) πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εκκλησίας ότι δεν είναι αντορθόδοξο και αντιχριστιανικό. Αυτό είναι βασικό πράγμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «εδώ πρέπει να παραδεχτούμε ότι μας παραβλέπει η πλευρά της Πολιτείας. Τα συζητάμε όμως αυτά και πρέπει να πω ότι υπάρχει προαίρεσις». . Τόνισε χαρακτηριστικά: «Εμείς ως Εκκλησία, ως Ιερά Σύνοδος μολονότι μας επιτίθενται, μας πληγώνουν, μας καταλογίζουν ότι είμαστε αδιάφοροι κλπ, έχουμε υπομονή. Και περιμένουμε. Και θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικών). Και θα συμβουλευτούμε τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους θεολόγους ώστε η κρίσις μας να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και εκεί θα δούμε αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε για τα περαιτέρω. Όμως ενώ εμείς έχουμε υπομονή σαν Σύνοδος, βλέπουμε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το μάθημα στα σχολεία. Αυτό πρέπει να πούμε ότι μας ανησυχεί λίγο».
Με δριμείς χαρακτηρισμούς έχει επιτεθεί πάντως η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στον κ. Γαβρόγλου, αναφέροντας ότι μέσω των πρακτικών του Υπουργείου Παιδεία γίνονται προσπάθειες για μεθόδευση αποορθοδοξοποίησης των παιδιών. «Είναι πλέον φανερό ότι ο κ. Κ. Γαβρόγλου επιμένει να προχωράει αυταρχικά και φασιστικά στην εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησής του στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, ιδιαίτερα μάλιστα στον τομέα της θρησκευτικής αγωγής, μη λαμβάνοντας υπόψη του τις αντιδράσεις που αυτή προκαλεί -όπως ακριβώς πράττει η Κυβέρνησή του και στο μέγα εθνικό θέμα της Μακεδονίας- προφανώς, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει ιδεοληπτικές σκοπιμότητες, άγνωστης για τον λαό μας προέλευσης, που αφορούν όμως άμεσα την πνευματική εξέλιξη των Ελλήνων ορθοδόξων μαθητών» τονίζει η ΠΕΘ σε ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο «Επιμένει ο υπουργός Παιδείας στην αλλαξοπιστία των Ελλήνων Ορθοδόξων μαθητών». protothema

***  Ένας «έρωτας» μετ’ εμποδίων!Τσίπρας και Καμμένος συνεχίζουν «αναγκαστικά» μαζί
 
~ «Μέχρι τέλους η συνεργασία μας» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Άφησε ανοιχτό το θέμα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών
Με το δόγμα «μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε» προχωρούν στην κοινή τους κυβερνητική πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, μετά από μία θυελλώδη περίοδο με πολλά προβλήματα και ενώ χρειάστηκε να συναντηθούν χθες Τρίτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος για να επιβεβαιώσουν ξανά τη συνεργασία τους, ώστε να διαψεύσουν τα σενάρια περί ρήξης.
Ωστόσο είναι προφανές πλέον ότι οι σχέσεις των δύο κυβερνητικών εταίρων δεν είναι θερμές όπως στο παρελθόν, καθώς επίσης ότι οι διαφορές, κυρίως στα εθνικά θέματα παραμένουν.
Ουσιαστικά πρόκειται για μία συγκατοίκηση ανάγκης πλέον, αφού καμία από τη δύο πλευρές δεν έχει την πολυτέλεια να σπάσει την κυβερνητική συνεργασία, αλλά και ότι ουδείς εκ των δύο εταίρων μπορεί να κρύβει βασικές θέσεις του, ιδίως όταν στην περίπτωση των ΑΝΕΛ, η όποια ταύτιση με κυβερνητικούς χειρισμούς σε εθνικά θέματα τους προκαλούν ρήγμα με την εκλογική τους βάση.
Ενδεικτικό το συγκρατημένου κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των δύο εταίρων είναι το γεγονός ότι ενώ ο κ. Καμμένος έκανε δηλώσεις αμέσως μετά τη συνάντηση, απαντώντας σε όλα τα θέματα και επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, το Μαξίμου απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, είτε με επίσημη ανακοίνωση, είτε ατύπως με κάποια διαρροή.
Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ο υπουργός Άμυνας, παρά τα όσα είπε περί «συνεργασίας μέχρι τέλους» και άλλα επιβεβαιωτικά των διαθέσεών του να μην σπάσει τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, διευκρίνισε ότι οι κόκκινες γραμμές και οι διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και θα εκφράζονται. Νωρίτερα και η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ είχε στείλει παρόμοιο μήνυμα, ότι δηλαδή οι βουλευτές του κόμματος θα εκφράζουν τις απόψεις τους και θα απαντούν σε εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ εάν προκαλούνται.
Στην πραγματικότητα η κυβερνητική συνεργασία μπαίνει σε μία νέα φάση και αποτελεί ένα πείραμα, αφού και οι δύο πλευρές θέλουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου, με την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, ώστε να πουν ότι πέτυχαν την έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή περιπέτεια, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάξουν τον πολιτικό και ιδεολογικό τους χαρακτήρα για να μην έχουν, ενόψει εκλογών, απώλειες – οι οποίες ειδικά στην περίπτωση των ΑΝΕΛ ίσως αποβούν μοιραίες για την είσοδό τους στη Βουλή.
~ Η συμπόρευση ουσιαστικά εξαρτάται από την πορεία των εθνικών θεμάτων και κυρίως του Σκοπιανού, αλλά και των χειρισμών στα ελληνοτουρκικά, συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές.
Εάν, για παράδειγμα, έλθει σύντομα κάποιο σχέδιο συμφωνίας για την ονομασία των Σκοπίων, τότε είναι αναπόφευκτη μία νέα, ίσως σοβαρή και αξεπέραστη κρίση, στις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Εάν το θέμα πάει πιο πίσω και δεν προκύψει λύση, τότε οι πιθανότητες απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της συνεργασίας τους θα αυξηθούν κατακόρυφα.
Σε κάθε περίπτωση, σε τούτη τη φάση οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος θέλησαν να δώσουν τέλος στα σενάρια που εμφάνιζαν τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να οδηγούνται στη ρήξη. Με ανοιχτά όλα τα μέτωπα, από την οικονομία στα εθνικά και από τα σκάνδαλα μέχρι τα της καθημερινότητας, δεν βοηθούσε καμία πλευρά αυτή η σεναριολογία και η αμφισβήτηση της κυβερνητικής σταθερότητας.
Όπως και να έχει, είναι μάλλον φανερό ότι από τη μία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εύκολα άλλους διαθέσιμους συμμάχους, εάν επέλθει ρήξη με τους ΑΝΕΛ. Ούτε η κεντροαριστερά συνολικά είναι πρόσφορη, ούτε καν ο Σταύρος Θεοδωράκης δείχνει πρόθυμος μετά το σύντομο φλερτ με τον κ. Τσίπρα και τη συνάντηση, που είχαν την περασμένη εβδομάδα στο Μαξίμου. Σε αυτή τη φάση η αναζήτηση διάσπαρτων βουλευτών, που θα πρέπει να φύγουν από τα κόμματά τους για να προσαρτηθούν στο κυβερνητικό μπλοκ και να δώσουν μία νέα, οριακή, ετερόκλητη και τελικά αμφιλεγόμενη πλειοψηφία, είναι παρακινδυνευμένο βήμα, με δεδομένο ότι υπάρχει μπροστά μία καυτή περίοδος για τα εθνικά θέματα και μία κρίσιμη διαπραγμάτευση για την οικονομία.
Από την άλλη, ούτε οι ΑΝΕΛ έχουν εύκολο δρόμο, αφού τυχόν αποχώρηση από την κυβέρνηση αυτή την ώρα, πιθανότατα θα πολλαπλασίαζε τα πολιτικά τους προβλήματα, παρά θα τα έλυνε.
Ο κ. Καμμένος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα συνεχίσουμε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τέλους» και διευκρίνισε ότι η συνεργασία των δύο κομμάτων βασίζεται πάνω σε γερές βάσεις. Σχολιάζοντας τα σενάρια περί ρήξης στο κυβερνητικό στρατόπεδο είπε ότι πρόκειται για εικασίες που εξυφαίνονται από συγκεκριμένα κέντρα. Επισήμανε ακόμα ότι πρώτος στόχος της κυβέρνησης είναι η έξοδος της χώρας από την επιτροπεία και τα μνημόνια, τονίζοντας ότι «βρισκόμαστε αρκετά κοντά» – σε αυτό το στόχο. protothema

*** Κυβερνητικές μεθοδεύσεις για την υπόθεση Novartis κατήγγειλε η αντιπολίτευση!Θέλετε να μείνει η λάσπη στους αντιπάλους σας είπαν
 
~ Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέμειναν στο σχέδιο να μην εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά και οι ουσιώδεις μάρτυρες – Καλούν τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για να μην τους κάνουν ερωτήσεις επί της ουσίαςΤην παραπομπή των δέκα πολιτικών προσώπων που ελέγχονται από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση της Novartis στην τακτική δικαιοσύνη, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστική ή έστω τυπική έρευνα επιδιώκει το κυβερνητικό σχέδιο που υλοποιεί η πλειοψηφία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που μετέχουν στις εργασίες της προανακριτικής μετέρχονται τακτικές και ερμηνείες που παραπέμπουν σε άκομψη και αντιθεσμική μεθόδευση προκειμένου να αποφύγουν την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και των ουσιωδών μαρτύρων και να διατηρήσουν με αυτό τον τρόπο την επικοινωνιακή δράση των καταγγελιών που έχουν κάνει οι προστατευόμενοι μάρτυρες εναντίον των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης.
Η διάσταση διαδικαστικής παρωδίας που λαμβάνουν πλέον οι εργασίες της προανακριτικής με την επιμονή της πλειοψηφίας να συζητά θέματα αρμοδιοτήτων και να αρνείται τον ερευνητικό της ρόλο οδήγησε σύσσωμη την αντιπολίτευση σε αποχώρηση από τις συνεδριάσεις ξεκαθαρίζοντας ότι εάν δεν υπάρξει απόφαση για κλήτευση όλων των πρωταγωνιστών (προστατευόμενοι μάρτυρες, Κ. Φρουζής κλπ) δεν θα επιστρέψει.
Ενδεικτικό του ότι η προανακριτική εισέρχεται σε πρωτοφανές πλαίσιο λειτουργίας, για τα νομικά και κοινοβουλευτικά χρονικά, είναι και το γεγονός ότι ενώ τα μέλη ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ επιμένουν ότι δεν έχουν καταλήξει εάν έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν την υπόθεση, αποφάσισαν να καλέσουν για εξέταση τα εννέα πολιτικά πρόσωπα (Α. Σαμαράς, Π. Πικραμμένος, Δ. Αβραμόπουλος, Γ. Στουρνάρας, Γ. Κουτρουμάνης, Α. Λοβέρδος, Α. Γεωργιάδης, Μ. Σαλμάς, Α. Λυκουρέντζος) που ελέγχονται για τους χειρισμούς τους (σ.σ. ο κ. Ε. Βενιζέλος έχει ήδη καταθέσει).
«Με ποιο σκεπτικό τους καλείτε από την στιγμή που ούτε εσείς έχετε αποφασίσει εάν έχετε αρμοδιότητα να τους ελέγξετε;» ήταν το ερώτημα δημοσιογράφων με το μέλος της επιτροπής που ανήκει στην πλειοψηφία να αδυνατεί να απαντήσει.
Επίσης, η φράση του κ. Νίκου Παρασκευόπουλου που έχει αναλάβει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τις σχετικές εισηγήσεις πως «Δικαιοσύνη σημαίνει δίκη. Βουλή σημαίνει εξάλειψη» είναι αποκαλυπτική για τις προθέσεις της κυβέρνησης να παραπέμψει την υπόθεση στην Δικαιοσύνη και να μεταθέσει στους τακτικούς δικαστές την ευθύνη. Άλλωστε, η πλειοψηφία της προανακριτικής όπως και η πρωτοβουλία των κινήσεων της ανήκει ώστε να αποφύγει κάθε μεθόδευση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάλειψη του όποιου αξιόποινου.
Παραπομπή χωρίς πόρισμα
Σύμφωνα δε, με τον προγραμματισμό η επιτροπή θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις με την κλήση των εννιά πολιτικών προσώπων και στην συνέχεια θα κλείσει την υπόθεση για να την επιστρέψει στην τακτική δικαιοσύνη χωρίς πόρισμα που να περιλαμβάνει ενδείξεις αξιόποινων πράξεων. «Εάν τελικά αποφασιστεί ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα τότε θα επιστρέψουμε την υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της επιτροπής στο protothema.gr ενώ στο ερώτημα εάν η παραπομπή θα συνοδεύεται και από ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «όχι. Δεν θα υπάρχει καμία αναφορά γι αυτό και δεν θα κάνουμε επί της ουσίας ερωτήσεις στα δέκα πολιτικά πρόσωπα που θα καλέσουμε».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό την ερχόμενη Τρίτη έχουν προγραμματιστεί η καταθέσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά (10:30) και Παναγιώτη Πικραμμένου (17:30). Την Πέμπτη των Δημήτρη Αβραμόπουλου (10:30) και Ανδρέα Λοβέρδου (17:30) και την Παρασκευή του Ανδρέα Λυκουρέντζου (10:30) ενώ οι υπόλοιποι θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα.
Βενιζέλος, Λοβέρδος, Κουτρουμάνης: Πρόχειρη και φτηνή σκευωρία
Αναφορικά με τις εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Ανδρέας Λοβέρδος και Γιώργος Κουτρουμάνης έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση: «Οι δήθεν κατήγοροι έχουν ήδη μετατραπεί σε κατηγορούμενους για μια πρόχειρη και φτηνή σκευωρία όχι μόνο σε βάρος προσώπων αλλά σε βάρος των δημοκρατικών θεσμών και της ίδιας της δικαιοσύνης. Ο ισχυρισμός ότι τα ζητήματα θα εξετασθούν δήθεν από τη δικαιοσύνη, είναι προσβλητικός για τη δικαιοσύνη που διαβίβασε στη Βουλή τα ζητήματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Βουλή. Η πεισματική άρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να εξεταστούν μάρτυρες, να συγκεντρωθούν έγγραφα και να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση δείχνει το φόβο τους απέναντι στην αποκάλυψη της σκευωρίας που είναι πλέον προφανής και ομολογημένη».
Παρασκευόπουλος: Άτακτη φυγή ενώπιον της προοπτικής να φωτιστεί ένα μεγάλο σκάνδαλο
Μετά την εμπλοκή στην επιτροπή με την αποχώρηση των μελών της αντιπολίτευσης ο κ. Παρασκευόπουλος δήλωσε «Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την υπόθεση NOVARTIS, προχώρησε σήμερα 20.3.2018 στις εργασίες της, προγραμματίζοντας τις προσεχείς της ενέργειες με ακρόαση των εμπλεκόμενων προσώπων» για να προσθέσει «Προς το παρόν συνεχίζει τη διερεύνηση του κρίσιμου και προαπαιτούμενου θέματος της αρμοδιότητας της ίδιας της Βουλής ή των δικαστηρίων, με βάση τους όρους το άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε η διαλεύκανση να αποβεί δικαιοκρατική, αποτελεσματική και πλήρης.
~  Ενώ η συζήτηση αυτή εκκρεμεί μέλη – βουλευτές όλων των κομμάτων δήλωσαν ότι αποχωρούν από τις εργασίες, με πρόφαση ότι αιτήματά τους για εξέταση μαρτύρων δεν έγιναν δεκτά. Η δήλωσή τους είναι προφανώς προσχηματική, αφού η συζήτηση συνεχίζεται: Η πρόωρη διεξαγωγή αποδείξεων, πριν από την κρίση της αρμοδιότητας, θα οδηγούσε σε άσκοπη χρονοτριβή και σε ακυρότητες εφόσον στη συνέχεια το όργανο (η Βουλή) κριθεί αναρμόδιο.
Καθώς δεν υπάρχει καμία νομική δικαιολογία για την αποχώρηση, απομένει μόνο η εκδοχή της απροθυμίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πρόκειται για μια άτακτη φυγή ενώπιον της προοπτικής να φωτιστεί ένα μεγάλο σκάνδαλο που έπληξε τη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική κοινωνία ας είναι ήσυχη ότι η Προκαταρκτική Επιτροπή, θα συνεχίσει το έργο της για την απόδοση δικαιοσύνης».
Βορίδης : Ολοκληρώνεται η κυβερνητική μεθόδευση
Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μάκης Βορίδης επισήμανε «σήμερα είχαμε την εξής κατάσταση: Η μειοψηφία να ζητά να συνεχίσει τις εργασίες της η επιτροπή με την εξέταση μαρτύρων προκειμένου να αποκαλυφθούν πλήρως όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Η δε, πλειοψηφία να υπονοεί εμμέσως πλην σαφώς ότι η επιτροπή που συγκρότησε με δική της πρωτοβουλία δεν έχει αρμοδιότητα εξετάσεως της υποθέσεως και να ζητά να έρθουν τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα όχι για να τοποθετηθούν επί της ουσίας αλλά μόνο για να τοποθετηθούν για την αρμοδιότητα»
«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ολοκληρώνει το σχεδιασμό της σκευωρίας από την πλευρά της πλειοψηφίας» υπογραμμίζει ο κ. Βορίδης για να προσθέσει «με τον ίδιο τρόπο που στηρίχθηκαν σε ανώνυμους μάρτυρες γεμάτους αντιφάσεις και δικονομικές παρατυπίες, νε τον ίδιο τρόπο που απήγγειλαν κατηγορίες και έστησαν κάλπες για σύσταση επιτροπής, με τον ίδιο τρόπο που αναγνώρισαν οι ίδιοι την αναρμοδιότητα, επιμένουν στο δρόμο της σπίλωσης των πολιτικών προσώπων και αρνούνται την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Είναι σαφές ότι εμείς οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουμε στις εργασίες αρνηθήκαμε την περαιτέρω συμμετοχή μας και δηλώσαμε ότι θα επανέλθουμε εαν τυχόν η επιτροπή αποφασίσει να εξετάσεις μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία».
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το όποιο θέμα αρμοδιότητας έπρεπε να εξεταστεί πριν την συγκρότηση της επιτροπής για να προσθέσει «Για να έχουμε εξάλειψη του αξιοποίνου πρέπει πρώτα να έχουμε αξιόποινο. Να έχουμε μια κρίση ότι κάποιος μπορεί να έχει κάνει αξιόποινη πράξη. Δεν θα μιλάγαμε για παραγραφή εάν δεν υπάρχει αξιόποινο. Είναι αξιόποινη πράξη ότι κάποιος περπατούσε με τον Φρουζή; Όχι. Αρα πρέπει πρώτα να γίνει έρευνα να υπάρχει αξιόποινη πράξη και τότε να συζητήσουμε την παραγραφή. Ζητάνε όλοι από την μειοψηφία και οι εμπλεκόμενοι να τοποθετηθεί η πλειοψηφία εάν υπάρχουν έστω μικρές ενδείξεις αξιόποινης πράξης. Το αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν να ερευνήσουν ακόμα και την ένδειξη αυτών των πράξεων. Όταν παραπέμπει η δικαιοσύνη έχει ήδη πάρει θέση για την αρμοδιότητα».
Παπαθεοδώρου: Φιάσκο παρελκυστικών μεθοδεύσεων
Ο κ. Θόδωρος Παπαθεοδώρου από τηγν ΔΗΣΥ είπε πως «Θεωρούμε ότι υπήρχε αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάσει όλα τα στοιχεία που θα αποκαλύψουν την διαλεύκανση της υπόθεσης. Ως πρόταση από την πλειοψηφία ήρθε να εξεταστεί αν υπάρχει αρμοδιότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν τα αδικήματα ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή για την αρμοδιότητα.
Αν δεν προχωρήσει ουσιαστικά η διαδικασία εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται περί ευτελισμού και παραβίαση των δικονομικών κανόνων» και επισήμανε «Θέλουμε κλήση μαρτύρων, των ανωνύμων, των επωνύμων, του Φρουζή και τον νυν πρόεδρο της Novartis. Η διαδικασία είναι άκυρη και δεν προστατεύονται πλέον οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Καταγγέλλουμε το επικοινωνιακό κόλπο της πλειοψηφίας και επισημαίνουμε ότι έφτασε σε ένα απίστευτο φιάσκο παρελκυστικών μεθοδεύσεων»
Αμυράς: Η κυβέρνηση οδηγεί σε ευθανασία την προανακριτική
Από το Ποτάμι ο κ. Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Σήμερα η κυβέρνηση οδήγησε σε ευθανασία την προανακριτική της Novartis. Είναι απαράδεκτο. Εμείς αποχωρούμε. Δεν θα γίνουμε φόντο και ταπετσαρία σε ένα φτηνό πολιτικό κόλπο. Και κάτι ακόμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν μας έχει πει τη δική της άποψη για το αν έχει αρμοδιότητα ή όχι η προανακριτική. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Είναι φτηνό πολιτικό κόλπο και κρίμα γιατί απ’ ότι φαίνεται από το «όλα στο φως» θα πάμε στο «όλα στο σκότος».
Δρίτσας: Δεν θα επαναληφθούν τα λάθη της παραγραφής
Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της προανακριτικής Θοδωρής Δρίτσας υποστήριξε ότι «η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την υπόθεση και αυτό το ενδιαφέρον είναι απολύτως δικαιολογημένο. Από θέση του προέδρου θέλω να βεβαιώσω τους πάντες μετά λόγου γνώσεως και με απόλυτη ευθύνη πως η επιτροπή – για πρώτη φορά στα χρονικά – θα εξετάσει σχολαστικά όλες τις λεπτές παραμέτρους του συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος όταν σκάνδαλα που ταλαιπωρούσαν το πανελλήνιο οδηγούνταν σε παραγραφή. Αυτή ευθύνη ανήκει σε αυτή την Επιτροπή και δεν εννοώ μόνο στην πλειοψηφία της. θα είναι πλούτος νομολογιακά και ίσως νομοθετικά για το μέλλον των εργασιών. Ότι έχει γίνει έως τώρα έγινε στην βάση της εντολής που πήραμε από την Ολομέλεια την οποία τηρούμε κατά γράμμα.» protothema

*** Με βαριά κατάγματα ο Βουλγαράκης!Στη ΜΕΘ μετά το πολύωρο χειρουργείο!Όλα τα νεώτερα
 
~ Προληπτικά οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την εισαγωγή του στη ΜΕΘ – Ο πρώην υπουργός ήταν πεζός όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε έξω από το Ζάππειο – Ο συνδυασμός των καταγμάτων στο δεξί πόδι μετέτρεψαν το περιστατικό σε εξαιρετικά δύσκολο
Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών από τα μεσάνυχτα ο πρώην υπουργός, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες το βράδυ για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ορθοπεδικά τραύματα που προκλήθηκαν στα άκρα του απο τροχαίο ατύχημα.
~  Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 58χρονος πολιτικός το μεσημέρι της Τρίτης παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο έξω από το Ζάππειο, στη λεωφόρο Βασιλίσσσης Όλγας και τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και στο δεξί χέρι. Διακομίστηκε στην Κεντρική Κλινική Αθηνών όπου οι γιατροί με επικεφαλής τον ορθοπεδικό κ. Γιώργο Παπαγιαννόπουλο, διέγνωσαν συντριπτικό επιπλεγμένο κάταγμα δεξιάς κνήμης και περόνης καθώς και κάκωση δεξιάς άκρας χειρός.
Το χειρουργείο και η αποκατάσταση των τραυμάτων, ιδίως εκείνο που είχε στο πόδι, από το ύψος του γονάτου και κάτω, ήταν μονόδρομος για τους γιατρούς. Ο κ. Βουλγαράκης εισήχθη στο χειρουργείο περίπου στις 7μμ την Τρίτη και η επέμβαση ολοκληρώθηκε περίπου πέντε ώρες αργότερα. Ο συνδυασμός των καταγμάτων στο δεξί πόδι μετέτρεπαν το περιστατικό σε εξαιρετικά δύσκολο. Συντριπτικό κάταγμα σημαίνει ότι το οστό της κνήμης και της περόνης είχαν σπάσει σε περισσότερα κομμάτια. Το κάταγμα ήταν και επιπλεγμένο, δηλαδή τα σπασμένα οστά είχαν μετακινηθεί και δεν μπορούσαν να συναντιούνται στην νοητή ή πραγματική ευθεία τους. Το τραύμα στο δεξί χέρι του κ. Βουλγαράκη ήταν λιγότερο σοβαρό, άρα και απαιτητικό από πλευράς γιατρών.
Ομάδα χειρουργών ορθοπεδικών με επικεφαλής τον κ. Παπαγιαννόπουλο αποκατέστησε με τις δύο επεμβάσεις τα χτυπήματα στο πόδι και το χέρι του 58χρονου. Ωστόσο, οι γιατροί θέλοντας να αποκλείσουν καποια τυχόν μετεγχειρητική επιπλοκή στο πόδι, όπως πχ το σταμάτημα της αιμάτωσης στο πόδι λόγω της αιμορραγίας, έκριναν επιβεβλημένη την εισαγωγή του ασθενή στη ΜΕΘ, καθώς σε οποιαδήποτε ανησυχητική περίπτωση θα μπορούσαν να παρέμβουν αμέσως και να μην μετατραπεί το συμβάν σε μη αναστρέψιμο και μοιραίο. protothema

***  Κάθειρξη 15 ετών στον 83χρονο για ασέλγεια σε 12χρονο σε παιδική χαρά της Καλαμάτας 
Ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος λόγω της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής του αδυνατούσε να αντισταθεί, καθώς και αποπλάνηση παιδιού κατ’ εξακολούθηση, το οποίο έχει συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, κρίθηκε χθες από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κυπαρισσίας ο 83χρονος που είχε συλληφθεί στην Καλαμάτα για κατάχρηση σε βάρος 12χρονου.
Η υπόθεση είχε «παγώσει» την τοπική κοινωνία πέρυσι τον Ιούνιο και από τότε ο 83χρονος έχει προφυλακισθεί.
Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή καθείρξεως 15 ετών, ενώ δέχτηκε το αίτημα του δικηγόρου του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου.
Απορρίφθηκε με μία ψήφο η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Μάλιστα, ο κ. Παναγιωτόπουλος εξήγησε ότι η κάθειρξη σε αυτές τις περιπτώσεις έχει μικρή εκτιτέα ποινή, καθώς μετρώνται τα 2/5, ενώ λόγω ηλικίας η κάθε μέρα υπολογίζεται ως δύο.
Η συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας από κατάχρηση σε αποπλάνηση, καθώς και ότι από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο ανήλικος ήταν ανίκανος προς αντίσταση.
Να σημειωθεί ότι η ιατρική πραγματογνωμοσύνη δε διαπίστωσε βιασμό ή κακοποίηση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν αυτόπτης μάρτυρας πέρυσι τον Ιούνιο είδε τον 83χρονο να κάνει ασελγείς πράξεις και δίπλα του ένα μικρό αγόρι, κοντά στην παιδική χαρά Λακωνικής και Αύρας.
Ειδοποίησε την Αστυνομία και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 83χρονο την ώρα που απομακρυνόταν, κρατώντας τον ανήλικο από το χέρι.
Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Από το Σάββατο ελεγχόμενη στάθμευση στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς 
Το προσεχές Σάββατο, 24 Μαρτίου, ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της δωρεάν ελεγχόμενης στάθμευσης για το κοινό στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
Η ελεγχόμενη στάθμευση στο βόρειο πάρκινγκ θα γίνεται εκτός του χώρου ανάπτυξης των πάγκων παραγωγών – πωλητών και θα ισχύει μόνο το Σάββατο. Ο δε μέγιστος χρόνος στάθμευσης θα είναι μία ώρα, κατά το διάστημα μεταξύ 8.00 και 13.00. Τα οχήματα θα εισέρχονται από το φυλάκιο, στη βορειοδυτική πλευρά του χώρου (αμέσως μετά τη γέφυρα του Νέδοντα, με ανατολική κατεύθυνση) και θα εξέρχονται από την οδό Σπάρτης.
Ο χώρος θα ελέγχεται από τη Δημοτική Αστυνομία και μετά τη μία ώρα θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Οι επαγγελματίες θα σταθμεύουν τα οχήματά τους σε χώρο περιφραγμένο, γύρω στα 100 μέτρα βορειότερα και θα εισέρχονται σε αυτό το χώρο δωρεάν, επίσης με κάρτα.
Το μέτρο αυτό, που θα ισχύει μόνο το Σάββατο επί 5 ώρες, εντάσσεται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αυξήσει την ελκυστικότητα και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

***  Για κλοπή κυψελών με μέλισσες κατηγορείται καθηγητής 
Για κλοπή κυψελών μελισσών κατηγορείται ένας καθηγητής, ο οποίος από χθες δικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας. Η δίκη ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.
Ο ίδιος στην απολογία του χθες αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ενώ υποστήριξε ότι από μικρή ηλικία αγαπούσε τη Μελισσοκομία και ασχολούνταν ερασιτεχνικά. Όσο για τις κυψέλες που βρέθηκαν στην κατοχή του, και οι οποίες έφεραν κωδικούς άλλων μελισσοκόμων, υποστήριξε ότι τις είχε βρει πεταμένες και τις είχε πάρει.
  Μοναδικός κωδικός
Ο μελισσοκόμος που παραστάθηκε ως Πολιτική Αγωγή είπε καταθέτοντας ότι όποιος έχει πάνω από 10 κυψέλες, οφείλει να το δηλώνει και να αναγράφει πάνω τους τον ειδικό μοναδικό κωδικό που του δίδεται. Διευκρίνισε δε, ότι ο κωδικός αυτός δε σβήνεται ποτέ σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ακόμα κι αν γίνει μεταβίβαση κυψέλης, ο νέος ιδιοκτήτης αναγράφει δίπλα στον παλιό και το δικό του κωδικό. Επίσης, είπε ότι οι παλιές κυψέλες δεν πετιούνται, αλλά καταστρέφονται.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ανέφερε ότι το Μάρτιο του 2012 είχε εγκαταστήσει τις κυψέλες του σε περιοχή της Τσακώνας. Ο γιος του μια μέρα είδε ότι έλειπαν κυψέλες και διαπίστωσαν ότι τους είχαν κλέψει 40 διώροφες κυψέλες μαζί με τα μελισσοσμήνη, καθώς και 17 τελάρα με γόνο και μέλι από άλλες κυψέλες. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι οι κυψέλες είχαν τον κωδικό του, ενώ τα τελάρα ειδικά σημάδια που τους είχε κάνει, καθώς τα κατασκευάζει ο ίδιος.
Ύστερα από λίγο καιρό, όπως είπε, εντόπισε κυψέλες του σε κτήμα του κατηγορουμένου και ενημέρωσε την Αστυνομία, ενώ βρέθηκαν και του αποδόθηκαν κάποιες από τις κλεμμένες κυψέλες.
Άλλος μελισσοκόμος κατέθεσε ότι το 2004 του είχαν κλέψει 12 κυψέλες και το 2012 τον κάλεσε η Αστυνομία ότι βρήκαν στην κατοχή του κατηγορουμένου μια κυψέλη δική του πλήρη και μία σπασμένη.
Άλλος μάρτυρας από γειτονικό νομό κατέθεσε ότι του είχαν κλέψει 20 δίπατες κυψέλες και 4 τρίπατες, ενώ στο κτήμα του κατηγορουμένου βρέθηκαν 4 κυψέλες δικές του άδειες.
Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας τότε, στο κτήμα του κατηγορούμενου καθηγητή βρέθηκαν 40 κυψέλες (18 πλήρεις μελισσών και οι υπόλοιπες κενές) και από αυτές οι 17 έφεραν κωδικό του μελισσοκόμου που παρίσταται ως πολιτική αγωγή, μία κωδικό άλλου μελισσοκόμου και δύο με άλλους κωδικούς. Όταν κλήθηκε ο  κατηγορούμενος από την Αστυνομία, παρέδωσε άλλες 41 κυψέλες και 255 τελάρα. Από αυτά η Αστυνομία κατέληξε ότι 130 τελάρα μέσα σε 13  κυψέλες ανήκαν στο μελισσοκόμο που έκανε την καταγγελία, 3 κενές κυψέλες και 15 τελάρα από μελισσοκόμο που είχε καταγγείλει κλοπή το 2008, 4 κενές κυψέλες από μελισσοκόμο που είχε δηλώσει κλοπή το 2012 και άλλες 5 κενές κυψέλες που ανήκαν σε 3 άλλους μελισσοκόμους. 43 κυψέλες και 110 τελάρα επιστράφηκαν στον  κατηγορούμενο.
  Απολογία
Ο κατηγορούμενος καθηγητής στην απολογία του υποστήριξε ότι είναι ψευδή όσα ακούσθηκαν από τους μάρτυρες και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Εξήγησε ότι  από μικρό παιδί ασχολείται ερασιτεχνικά με τη Μελισσοκομία και από τον παππού του έμαθε να αγαπάει τα μελίσσια.
Δεν είχε ποτέ, όπως είπε, πάνω από 20 κυψέλες και μόνιμα στο κτήμα του, το οποίο είναι δίπλα σε δρόμο. Ισχυρίσθηκε πως τις διατηρούσε αποκλειστικά για τις ανάγκες της οικογένειάς του. Επίσης, πως είχε ρωτήσει αν χρειάζεται να πάρει κωδικό και του είχαν πει από την υπηρεσία πως αν δεν τις μετακινεί και δεν πουλά μέλι, δε χρειάζεται.
Ακολούθως ανέφερε ότι είχε βρει τις επίμαχες κυψέλες πεταμένες και τις πήρε, αλλά παραδέχθηκε πως ήταν λάθος του που δεν ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία ότι θέλει να τις πάρει και να τις χρησιμοποιήσει.
Τέλος, σημείωσε πως, όταν τον κάλεσε η Αστυνομία, μόνος του πήρε τις κυψέλες που είχε στο σπίτι του και τις πήγε, ενώ αν ήταν ένοχος, θα μπορούσε να τις έχει καταστρέψει.
Η δίκη σήμερα θα συνεχισθεί με την πρόταση της εισαγγελέως και τις αγορεύσεις του δικηγόρου Πολιτικής Αγωγής Παν. Νταή και των συνηγόρων υπεράσπισης, Θοδωρή Μαντά και Βασ. Αμανατίδη.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Τα αυθαίρετα της Καλαμάτας που «έπνιξαν» την πόλη 
Χθες ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στην καταγραφή της Πολεοδομίας Ελευσίνας για τα αυθαίρετα κτισίματα που «έπνιξαν» τη Μάνδρα πριν από μερικούς μήνες.
Ο αριθμός τους μέχρι σήμερα φθάνει τα 26.
Στην Καλαμάτα πέρασε ενάμισης χρόνος από τις φονικές πλημμύρες, αλλά κάποια αντίστοιχη θαρραλέα κίνηση δεν είδαμε.
Άραγε, υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα στις περιοχές που «πνίγηκαν» από τις πλημμύρες;
Αν ναι, πόσα είναι και τι ενέργειες έχουν γίνει έπειτα από τόσο καιρό; Π.Μπ.

***  Συναυλία με την Αρετή Κετιμέ στην Καλαμάτα 
Συναυλία με την ερμηνεύτρια Αρετή Κετιμέ διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Κοινωφελής του Επιχείρηση «Φάρις», στο Μέγαρο Χορού, στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μαρτίου 1821.
Η συναυλία, ανήμερα την 23η Μαρτίου, με έναρξη στις 8.30 το βράδυ, θα συνιστά αφιέρωμα στα τραγούδια του Αγώνα της Καλαμάτας. Την Αρετή Κετιμέ θα πλαισιώσουν ο Γιώργος Κωτσίνης, που είναι υπεύθυνος για τη μουσική επιμέλεια και θα παίξει κλαρίνο, καθώς και ο Μανώλης Κόττορος στο βιολί και το τραγούδι, ο Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο και το τραγούδι, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά και ο Γιώργος Αγγελόπουλος στο τραγούδι.
Το εισιτήριο τιμάται 7 ευρώ και προπώληση θα γίνεται μεταξύ των ωρών 10.00 και 13.00 και 18.00 έως 21.00, καθημερινά, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ανήμερα την 23η Μαρτίου προπώληση θα γίνεται το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο και το βράδυ στο Μέγαρο Χορού.

*** Αναβάλλεται η προβολή της ταινίας «Η φανέλα με το “9”» στην Πανεπιστημιακή Σχολή της Καλαμάτας 
Λόγω έκτακτου κωλύματος του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη να παραστεί στην εκδήλωση της προβολής της ταινίας  «Η φανέλα με το “9” », η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για απόψε στην Καλαμάτα, αναβάλλεται.

*** Λαμπαδηφορίες στο Σιδηρόκαστρο για τη συμμετοχή της Τριφυλίας στην Επανάσταση του ’21
Με επετειακές εκδηλώσεις, θεατρικό δρώμενο από ιστορικά γεγονότα και αναβίωση του εθίμου με τις λαμπαδηφορίες, θα τιμηθεί την Κυριακή, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, η συμμετοχή της Τριφυλίας στην Επανάσταση του ’21!
Η Τριφυλία, με γενναίους οπλαρχηγούς και πολεμιστές, έλαβε ενεργά μέρος στην προετοιμασία της Επανάστασης, καθώς και σε όλες τις μάχες για την Ελευθερία και στο Σιδηρόκαστρο, τα τελευταία χρόνια, αναβιώνει το έθιμο με τις λαμπαδηφορίες, το οποίο, σύμφωνα με τις ιστορικές έρευνες και πηγές, χρονολογείται προεπαναστατικά, με τη φωτιά να συμβολίζει το πάθος για ελευθερία και την ανάσταση του γένους.
Το απόγευμα της Κυριακής θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον οποίο φυλάσσεται το ιερό δισκοπότηρο με το οποίο κοινώνησαν οι οπλαρχηγοί πριν δώσουν τις μάχες για την απελευθέρωση της πατρίδας από τον τούρκικο ζυγό!
Στη συνέχεια, έξω από την εκκλησία, θα παρουσιαστεί θεατρικό δρώμενο και θα αναβιώσει το έθιμο με τις λαμπαδηφορίες σε δρόμους του χωριού και συγκέντρωση όλων, με τις δάδες στα χέρια, στην πλατεία, όπου και θ’ ανάψει η φωτιά, γύρω από την οποία θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια και χορούς!
Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ο Δήμος Τριφυλίας, η Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου, ο Σύνδεσμος Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας, ο Σύλλογος Γυναικών Σιδηροκάστρου «Η ΕΣΤΙΑ», ο Εξωραϊστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Δημοσθένης Κάκκαβας», με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Ελληνομνήμονες», του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, του Συλλόγου Νεδουσαίων Καλαμάτας, της Λαογραφικής Ένωσης Μεσσηνίας και του Συλλόγου Μικρασιατών Μεσσηνίας «Η ΙΩΝΙΑ».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Σε απολογία κάλεσε ο Τατούλης την Ελένη Αλειφέρη - «Παραίτησαν» τον Περικλή Μαντά! 

"Ντόμινο" εξελίξεων έχει προκαλέσει η πρωτοφανής "έφοδος" της Αστυνομίας το πρωί της Τρίτης στο Διοικητήριο Μεσσηνίας ύστερα από καταγγελίες της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένης Αλειφέρη για υποκλοπές και παρακολούθηση του γραφείου της. Με ανακοίνωση της πριν λίγα λεπτά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε γνωστό ότι η Ελένη Αλειφέρη κλήθηκε σε απολογία, καθώς της καταλογίζεται ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον Περιφερειάρχη ενώ ο  θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς αναγκάστηκε σε παραίτηση που του ζητήθηκε από τον Πέτρο Τατούλη, για τον ίδιο λόγο , ότι γνώριζε για την έρευνα και δε τον ενημέρωσε έγκαιρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας: 
Δελτίο Τύπου Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
 Τον αιφνιδιασμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη προκάλεσε η σημερινή τηλεφωνική πληροφόρηση από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κα Αλειφέρη ότι διεξάγεται αστυνομική και εισαγγελική έρευνα στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά από δική της πρωτοβουλία, σε σχέση με πιθανή υποκλοπή και παρακολούθηση του γραφείου της.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αντέδρασε άμεσα συγκαλώντας την Εκτελεστική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία ωστόσο η κα Αλειφέρη δεν παρευρέθηκε αν και εκλήθη έγκαιρα.
Η δήλωση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαντά ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι είχε ενημερωθεί από την κα Αλειφέρη για την ύπαρξη συστήματος υποκλοπής, αρκετές μέρες πριν, καθώς και για την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από την ίδια, προκάλεσε αγανάκτηση και κατάπληξη στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο κ. Μαντάς παραδέχθηκε επίσης ότι δεν ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη μετά από σχετική συνεννόηση με την κα Αλειφέρη, η οποία επίσης δεν ενημέρωσε έγκαιρα τον Περιφερειάρχη ως όφειλε.
Μετά τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζήτησε την παραίτηση του κ. Μαντά από τη θέση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά δεν συνάδει με την πολιτική ηθική και τις αρχές της διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κ. Μαντάς αφού κατέθεσε την παραίτησή του, αποχώρησε.
Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
• την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στις οποίες έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη.
• να καλέσει την κα Αλειφέρη να παράσχει όλες τις απαιτούμενες εξηγήσεις για τις μονομερείς της ενέργειες, που παραβιάζουν τόσο τη θεσμική δεοντολογία, όσο και το άρθρο 159 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο ο Περιφερειάρχης είναι αυτός που εκπροσωπεί την Περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως. 

***  Ζωές που χάνονται από την αφρικανική σκόνη 
Σχεδόν τριπλάσια
η συγκέντρωση σωματιδίων στη Μεθώνη 
 Υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες, με τους σταθμούς μέτρησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου /meteo.gr να καταγράφουν για την περιοχή μας την υψηλότερη συγκέντρωση με 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα στη Μεθώνη.
Σημειώνεται ότι το όριο είναι τα 50 μικρογραμμάρια αιωρούμενων σωματιδίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, όπως έχει θεσμοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο σύντομο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται και σήμερα.
Αν και οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι υψηλές, απέχουν πολύ από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στα μέσα του Μαρτίου του 2016, οπότε σημειώθηκαν τιμές – ρεκόρ, φτάνοντας στα Χανιά τα 2.150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και στη Μεθώνη τα 800 μικρογραμμάρια.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα.
  Τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα
Τα aerosols ή αιωρούμενα σωματίδια είναι μικροσκοπικά σωματίδια που μεταφέρονται με τη σκόνη και παίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα και να προξενήσουν σημαντικές βλάβες, όσο και στο κλίμα, καθώς επηρεάζουν τόσο το σχηματισμό σύννεφων όσο και την θερμοκρασία της γης.
Σύμφωνα με σειρά από μετρήσεις, αλλά και άλλες έρευνες, η αφρικάνικη σκόνη φαίνεται τοξική δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, σε έρευνες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων εντοπίστηκε μια λίστα από επικίνδυνα βαρέα μέταλλα στην αφρικανική σκόνη. Η σκόνη που ταξιδεύει από την Αφρική μεταφέρει στη χώρα μας βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και το νικέλιο, σε ιδιαίτερα υψηλές περιεκτικότητες.
Όπως κάθε αιωρούμενο σωματίδιο, έτσι και η αφρικανική σκόνη μπορεί να επιβαρύνει τους ανθρώπους που έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Κυρίως τα συγκεκριμένα σωματίδια είναι επικίνδυνα στα άτομα που έχουν αναπνευστικά και χρόνια καρδιολογικά νοσήματα όπως το βρογχικό άσθμα, το ΧΑΠ καθώς και καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.ο.κ., αναφέρεται σε δηλώσεις ειδικών ιατρών. Τα συμπτώματα που παρατηρούνται στις ευπαθείς ομάδες είναι, μεταξύ άλλων, δυσφορία, βήχας και ρινική συμφόρηση.
  Γιατί μεταφέρονται τα βαρέα μέταλλα;
Οι αιτίες για την ύπαρξη των βαρέων μετάλλων στη φυσική σκόνη που προέρχεται από τη Σαχάρα πολλές και όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της ρυπογόνου δραστηριότητας στις χώρες της βορείου Αφρικής και την ερημοποίηση της Σαχάρας. Επιπλέον, οι βομβαρδισμοί της Λιβύης πριν κάποια χρόνια επιδείνωσαν πιθανότατα το φαινόμενο.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ερημοποίηση στη Σαχάρα προχωρά με ανυπολόγιστα ταχείς ρυθμούς εις βάρος των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αυξάνοντας τις ποσότητες της σκόνης που μπορεί να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα.

***

*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Για την  Euroleague   στο μπάσκετ   :
Τρίτη 20-03-2018 :
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α.  87-73 ,(45-36) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 16-21 ,29-15, 29-20 . 13-17 .-^
~ ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ 77-65 ,(31-34) .-
Τα  δεκάλεπτα : 17-16 ,14-18 ,23-16 ,23-15 .- ^
~ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ   91-71 , (47-38) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 24-15 , 23-23 , 30-18, 14-15 .- ^
~ ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΡΕΑΛ Μαδρίτης  96-88 , (46-40).- ^
Τα  δεκάλεπτα : 22-21 , 22-19 ,  24-20 , 26-28 .-^
~
*** Τετάρτη  21 Μαρτίου 2018 :
~ ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  89-81 ,(44-40) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 23-26 , 21-14 , 25-22, 20-19 .- ^
~  ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -  ΚΙΜΚΙ  73-85 , (49-42) .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 29-18 , 20-24 , 12-19 , 12-24 ./- ^
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  103-79 , (50-39) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 27-14  , 23-25 ,  30- 13 , 23-27 .-^
~ ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 95-91  , (49-46) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 19-25 , 30-21 , 27-22 , 19-23 .-^

*** ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ σε 26 /27  αγωνιστικές
==========
Ν-Η

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 22-5  ^    
Φενέρμπαχτσε    19-8   ^
Ολυμπιακός        18-9   ^
Ρεάλ Μαδρίτης  16-11  ^  
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ζαλγκίρις Κάουνας 16-11  ^
Παναθηναϊκός 16-11   ^
Κίμκι               16-11   ^
Μπασκόνια     14-13     ^  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μακάμπι Τελ Αβιβ 13-14   ^
Μάλαγα 11-16   ^      
Ερυθρός Αστέρας 11-16   ^ 
Βαλένθια   10-17     ^
Μπάμπεργκ    10-17  ^ 
Αρμάνι Μιλάνο 9-18 ^  
Μπαρτσελόνα       9-18  ^  
Αναντολού Εφές 6-21 ^  

~*  Όλο το πρόγραμμα των αγώνων (αγωνιστικές)εδώ : https://www.escore.gr/basketball/europe/euroleague/fixtures /.-

***   Ο  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ : με
1.- 13-10-2017 ,  ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ήττα 98-71 εκτός .-
2.- 19-10-2017  , ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ Γερμανίας  νίκη 93-83 εντός .-
3.-25-10-2017  ,  ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήττα 61-83 εκτός .-
4.- 27-10-2017 ,   ΦΕΝΕΡ ΜΠΑΧΤΣΕ νίκη 70-68 εντός .-
5.-02-11-2017  ,   ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ Ισπανίας ήττα  85-84 εκτός
6.- 10-11-2017 ,   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  νίκη  70-62  εκτός .- * (= νίκες εκτός)
7.- 14-11-2017 ,   ΚΙΜΚΙ   93-65  νίκη  εντός .-
8.- 16-11-2017 ,   ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ   82-81 νίκη εκτός .-*
9.- 24-11-2017 ,    ΡΕΑΛ Μανδρίτης  82-80 νίκη εντός
10.-01-12-2017 ,   ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΓΑ  82-71 νίκη εντός
11.-07-12-2017 ,   ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ  80-74 ήττα , εκτός
12.-15-12-2017 ,   ΜΙΛΑΝΟ    80-72  νίκη εντός
13.- 19-12-2017 ,   ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α.   89-76  νίκη  εντός
14.- 21-12-2017 ,   ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ  69-63 νίκη εκτός .-*
15.- 28-12-2017 ,   ΒΑΛΕΝΘΙΑ   67-63 ήττα εκτός
16 .-04-01-2018 ,   ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ  90-79 νίκη εντός
17.- 11-01-2018 ,   ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ   84-75 νίκη  εντός
18.- 17-01-2018 ,  ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 67-62 Η εκτός
19.- 19-01-2018 ,    ΤΣΣΚΑ Μόσχας   70-75  ήττα   εντός (1η εντός ήττα)
20.- 25-01-2018 ,    ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ Κάουνας  παρατ. 94-93 κ.α.83-83 εντός
21.- 02-02-2018 ,   ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  95-74 ήττα  εκτός
22.- 08-02-2018  ,  ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  80-76 νίκη εντός
23 .- 23-02-2018  ,  ΚΙΜΚΙ    78-61 ήττα   εκτός
24.- 02-03-2018 ,  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  87-85   ήττα εντός
25.- 08-03-2018 , ΡΕΑΛ  Μανδρίτης  92-75 ήττα εκτός
26.- 16-03-2018 , ΟΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ  90-79 νίκη  εκτός
27.- 20-03-2018 , ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ   91-71 νίκη  εντός
28.- 22-03-2018  , ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α.      εκτός
*** Ο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  :με 
1.-12/10/2017 ,   ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 75-64 νίκη εντός .-
2.-20-10-2017 ,   ΟΥΝΙΚΑΧΑ Μάλαγα  80-75 νίκη εντός .-
3.-24-10-2017  ,  ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. 69-68 νίκη εκτός .- *
4.-26-10-2017  ,  ΚΙΜΚΙ Μόσχας 92-75 νίκη εντός .-
5.-03-11-2017   ,  Μπαρτσελόνα  73-51 ήττα  εκτός .-
6.- 10-11-2017 ,   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ   70-66 ήττα  εντός .-
7.- 15-11-2017 ,   ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕπαρατ. 90-83 νίκη κ.α.75-75 εκτός .-*
8.- 17-11-2017 ,    ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ  85-59  νίκη  εντός
9.- 23-11-2017  ,   ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ   86-85 νίκη  εκτός .-*
10.- 30-11-2017 ,  ΒΑΛΕΝΘΙΑ      72-64 νίκη  εκτός .-*
11.-08-12-2017 ,   ΡΕΑΛ Μ.   98-92  παρατ. νίκη  εντός κ.α .72-72 .-
12.- 14-12-2017 ,  ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ    67-65  ήττα εκτός .-
13.- 20-12-2017 ,  ΤΣΣΚΑ Μόσχας     88-86 νίκη  εντός
14.- 22-12-2017 ,  ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ   61-58 νίκη εκτός .-*
15.- 28-12-2017 ,  ΖΑΓΚΛΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 74-68 ήττα εκτός .-
16.- 05-01-2018 ,  ΜΙΛΑΝΟ  87-80 νίκη εντός .-
17.- 12-01-2018 ,  ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  86-54  Ήττα εκτός .-
18.- 16-01-2018 ,  ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α.   94-64 νίκη εντός .-
19.- 18-01-2018 ,  ΚΙΜΚΙ      82-54   ήττα  εκτός .-
20.- 26-01-2018 ,  ΕΡΥΘΡΟ Αστέρα  89-78 ήττα εκτός  .-
21.- 01-02-2018 ,  ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ  95-70  νίκη εντός .-
22.- 09-02-2018 ,  ΡΕΑΛ Μαδρίτης  80-79 νίκη  εκτός
23.- 22-02-2018 ,  ΒΑΛΕΝΘΙΑ  80-70 νίκη   εντός
24.- 02-03-2018 , ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 87-85  νίκη  εκτός
25.- 08-03-2018,    ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  87-79 νίκη εντός

26.- 15-03-2018 , ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ    63-90 ήττα  εντός
27.- 21-03-2018 , ΤΣΣΚΑ  Μόσχας  89-81 ήττα  εκτός
28.- 23-03-2018 , ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ    εντός

***  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ :
Αγωνιστική ημέρα: 27

20.03. 19:45ΦενερμπαχτσέΜακάμπι Τελ Αβίβ
 

20.03. 20:00Ζαλγκίρις ΚάουναςΜιλάνο


20.03. 21:15ΠαναθηναϊκόςΕρυθρός Αστέρας


20.03. 21:30ΒαλένθιαΡεάλ Μαδρίτης


21.03. 19:00ΤΣΣΚΑ ΜόσχαςΟλυμπιακός


21.03. 19:45Αναντολού ΕφέςΚίμκι


21.03. 21:30ΜπασκόνιαΜπάμπεργκ


21.03. 21:45ΟυνικάχαΜπαρτσελόνα

Αγωνιστική ημέρα: 28

22.03. 20:00Ερυθρός ΑστέραςΦενερμπαχτσέ
 

22.03. 21:05Μακάμπι Τελ ΑβίβΠαναθηναϊκός
 

22.03. 21:45ΜιλάνοΒαλένθια
 

22.03. 21:45Ρεάλ ΜαδρίτηςΖαλγκίρις Κάουνας
 

23.03. 19:00ΚίμκιΤΣΣΚΑ Μόσχας
 

23.03. 20:00ΜπάμπεργκΟυνικάχα
 

23.03. 21:00ΟλυμπιακόςΑναντολού Εφές
 

23.03. 22:00ΜπαρτσελόναΜπασκόνια
 
Αγωνιστική ημέρα: 29
29.03. 18:45ΚίμκιΦενερμπαχτσέ
 
29.03. 20:45Αναντολού ΕφέςΜπαρτσελόνα
 
29.03. 21:00ΜπάμπεργκΜιλάνο
 
29.03. 22:00ΜπασκόνιαΜακάμπι Τελ Αβίβ
 
30.03. 19:00ΟυνικάχαΟλυμπιακός
 
30.03. 20:00Ερυθρός ΑστέραςΡεάλ Μαδρίτης
 
30.03. 20:00Ζαλγκίρις ΚάουναςΤΣΣΚΑ Μόσχας
 
30.03. 21:15ΠαναθηναϊκόςΒαλένθια
 
Αγωνιστική ημέρα: 30
05.04. 20:00ΤΣΣΚΑ ΜόσχαςΕρυθρός Αστέρας
 
05.04. 20:15ΦενερμπαχτσέΟυνικάχα
 
05.04. 21:45ΜιλάνοΠαναθηναϊκός
 
05.04. 22:00ΜπαρτσελόναΚίμκι
 
05.04. 22:00ΜπασκόνιαΑναντολού Εφές
 
06.04. 19:00ΟλυμπιακόςΖαλγκίρις Κάουνας
 
06.04. 21:30ΒαλένθιαΜακάμπι Τελ Αβίβ
 
06.04. 22:00Ρεάλ ΜαδρίτηςΜπάμπεργκ

*** Για την Α1 στο μπάσκετ Ελλάδας :
  ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης -  ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης  65-66   .- ^
Τα  δεκάλεπτα :

***  Για το βόλεϊ  Challenge Cup  men  ανδρών :
~ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - Γκάζπρόμ Ούγκρα Σούργουτ  3-0  σετ .- ^
* Ο  Ολυμπιακός στον διπλό τελικό με την Ραβένα Ιταλίας {4/4/2018 και 11/4/2018 } .-
*** Για το βόλεϊ Challenge Cup γυναικών  :
~  Δυναμό  Κράσνοναρ  - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς   0-3  σετ .- ^
* Η ομάδα του Ολυμπιακού στον Τελικό  (διπλός) του Απριλίου  με την ομάδα ..

***  Πρωτιά για την ομάδα αγοριών του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας στο πρωτάθλημα μπάσκετ 
Η ομάδα του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας κατέκτησε τον τίτλο στο πρωτάθλημα μπάσκετ αγοριών Λυκείων, που διοργάνωσε η ομάδα Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας, καθώς επικράτησε με 51-38 της ομάδας του ΓΕΛ Καρδαμύλης στο μεγάλο τελικό που διεξήχθη χθες το πρωί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τέντα. Η ομάδα του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας ξεκίνησε δυνατά το πρώτο 10λεπτο και προηγήθηκε με 9-2 και 11-10. Το α΄ ημίχρονο έληξε Ισόπαλο 22-22.
Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η ομάδα του ΓΕΛ Κυπαρισσίας κατάφερε να προηγηθεί με 22- 27. Η ομάδα του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας όμως αντέδρασε και προηγήθηκε 31-29. Στη συνέχεια ξέφυγε στο σκορ και πήρε τελικά τη νίκη με 51-38. Πρώτος σκόρερ για τη ομάδα του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας ήταν ο Λαμπρινός Λόντους με 17 πόντους και 1 τρίποντο.
Από πλευράς ΓΕΛ Κυπαρισσίας πρώτος σκόρερ ήταν ο Σπύρος Πετριμέας με 20 πόντους και 1 τρίποντο.
Διαιτητές ήταν οι Λάμπρος Νάστος, Πέτρος Ρίζος.
Στη γραμματεία βρίσκονταν οι Δημήτρης  Νικολακέας, Μαρινος Τσετσενέκος.
4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Μαριάννα Τηράσκη): Βουγιούκος 1, Ηλιόπουλος 2, Μπουφέας 7 (1), Πουλουπάτης, Κατσαρέας 12, Μαλαπάνης 2, Καρούτας 10 (2), Κομπότης, Λαμπρινός 17 (1), Τασσόπουλος, Μπαγατέλας, Γιαννακόπουλος.
ΓΕΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ (Ευτύχης Τασιόπουλος): Πονηρέας, Πιτσιλής, Βοτέας, Βέλιου 1, Κολοβέας, Πετριμέας 20 (1), Μπαρμπετσέας, Φούντας 5, Δημητρόπουλος 12 (4), Κιτρινιάρης.
~ Γιατρός αγώνα ήταν η Μελία Μιχαηλίδου.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού έγινε από τα στελέχη  της ομάδας Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας, Χρήστο Φούλια, Κων/νο Κωτσάκη τον καθηγητή φυσικής Αγωγής Ευτύχη Τασιόπουλο και την καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαριάννα Τηράσκη η απονομή του Κυπέλλου και των μεταλλίων στην πρωταθλήτρια ομάδα του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας και των μεταλλίων στη φιναλίστ ομάδα του ΓΕΛ Καρδαμύλης.

***

~ Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018   :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-28-2018-28-1-750-457.html .- 

~*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 :
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης
Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 . ~ ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ  για όλους μας  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2018/03/news-01-2018.html .-
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS 1 στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Πέμπτη  01  Μαρτίου 2018 , *  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας ! : http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/news-1-01-2018.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Παρασκευή  02  Μαρτίου 2018  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/03/arfara-news-02-2018-2-326.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης,
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .Κυριακή 04  Μαρτίου 2018   : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 05 Μαρτίου 2018   :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .-
~** ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Ε΄ Μέρος  ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  Τρίτη 06  Μαρτίου  2018 ,  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/6-2018.html .-
~** ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
~ Δευτέρα 26-02-2018  με  23  Ιατρικά θέματα ,
 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/blog-post_6.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Τετάρτη 07  Μαρτίου 2018   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/03/news-07-2018.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη 08 Μαρτίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/03/news_53.html .-
 ~** ~*Ημερήσια εκδρομή - διαδρομή , από  Μελιγαλά για Εσπερινό στους Αγίους Τεσσαράκοντα (Ι. Μονή) την Πέμπτη 08-03-2018
Παρασκευή   09-03-2018 : http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/blog-post_9.html .-
~ ** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  11  Μαρτίου 2018  :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .- 
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη  13 Μαρτίου  2018
:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .- 
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018
:  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_14.html .-  
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
:  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/03/news.html .-
~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/03/arfara-news-16-2018.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/03/arfara-news_17.html .-  
~** Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .-  
~** Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html  .- 
~** Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
 Τρίτη  20 Μαρτίου 2018
  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2018/03/news.html .-
~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη  21 Μαρτίου 2018
  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/03/arfara-news.html .-
~**
 
***BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6220   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
Σύνολον                                  14.073   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών. 
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh  .-        

~ Τα σημερινά μας βίντεο :
1~Δανεισμοί Ε  Κρατών  2018:
https://youtu.be/GiBS4awyKfM  .-
2~ Γιατί δανείζουν  αφερέγγυους ; 2018:
https://youtu.be/HvX7OTY1JHY  .-
3~*Αγρότες στο ΟΠΕΚΕΠΕ  2018 :
https://youtu.be/x2FIQjkFQYg  .-
4~*Αλβανοί στα Σκόπια  2018:
https://youtu.be/19hnbThs0Hw  .-  
5~*Φέρετρα Τούρκων από Άφρημ  2018 :
https://youtu.be/5ahBAmUUBzE  .-
6~*Σατανιστές εκκλησία διαβόλου  2018:
https://youtu.be/SmYhoOLTYdw  .-
7~*Παραλήρημα  Ερντογάν   2018:
https://youtu.be/xnQ7LF8vCK4  .-
~Η Γερμανία τρέφεται από τα ελλείμματα 2018:
https://youtu.be/PWACIIDLat0  .-
9~Διεθνείς συμβάσεις για ομήρους στρατιωτικούς 2018:
https://youtu.be/z18SNKhcHUY  ,.-
10~Τουρκία 5η  χειρότερη χώρα  2018:
https://youtu.be/fXtUYopYyh0  .-
11~Αμβρόσιος  απόφαση δικαστηρίου 2018:
https://youtu.be/gcBErdFPtyA  .-
12~Αντισεισμική ευρεσιτεχνία Έλληνα 2018:
https://youtu.be/dre-bHyQ58Q   .-
13~ΙΩΣΗΦ Ο Βατοπεδινός για Τουρκία Ελλάδα:
https://youtu.be/yRiXLy5J7lU  .-
14~Αποτύπωμα παλάμης και χρήμα  2018::
https://youtu.be/tV93pDfV8u8  .-
15~Πολεμικά σκάφη στη Μεσόγειο  2018:
https://youtu.be/IGsAyQ-sM5g   .-
~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου