arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

  Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  27  Ιανουαρίου  2016  :
~

 ~  27 Ιανουαρίου
Η επάνοδος του ιερού Χρυσοστόμου (1) ήτοι Ανακομιδή του σεβασμίου λειψάνου αυτού (438). Κλήμεντος οσίου του Αθηναίου (†1111). Νεομάρτυρος Δημητρίου οινοπώλου (2), του εν Κων/πόλη (†1784). Μαρκιανής της βασιλίσσης. Κλαυδίνου, Κλήμεντος του Στυλίτου και Πέτρου του Αιγυπτίου.
(1)Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του παρέμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο στον τόπο της εξορίας και του μαρτυρίου του. Όταν όμως το 434 πατριάρχης εξελέγη ο μαθητής του άγιος Πρόκλος, παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι, τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου του 438 η λάρνακα με το λείψανο του αγίου μεταφέρθηκε με λαμπρή και συγκινητική πομπή στην βασιλεύουσα και τοποθετήθηκε στο Άγιο Βήμα του ναού των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο λαός έμπλεος χαράς φώναζε: “ Απόλαβε του θρόνου σου Άγιε”.
(2)Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έγινε είκοσι πέντε ετών εργαζόταν στο Γαλατά, στο οινοπωλείο του Χατζή Παναγιώτη ο οποίος ήταν χριστιανός. Εκεί σύχναζαν και κάποιοι μουσουλμάνοι από τον Πόντο, οι οποίοι προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να παρασύρουν το Δημήτριο στη θρησκεία τους. Κάποια μέρα, μετά από πολύωρη οινοποσία, οι τουρκοπόντιοι διώχθηκαν από τον οινοπώλη με τη ρωμαλέα συνδρομή του Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια όμως της συμπλοκής τραυματίσθηκε ένας από αυτούς και κατήγγειλε το γεγονός στον κριτή. Ο Δημήτριος δεν μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του και του ετέθη το δίλημμα: ή γίνεσαι Μουσουλμάνος ή πεθαίνεις. Ο άγιος απέρριψε κάθε πρόταση να αλλαξοπιστήσει κι έτσι στις 27 Ιανουαρίου 1784 αποκεφαλίσθηκε μπροστά στο οινοπωλείο που εργαζόταν.   ~
Σήμερα 27/01/2016 εορτάζουν:
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Αγία Μαρκιανή η Βασίλισσα
 
~
Βιογραφία
Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΟ Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος εκοιμήθη από εξάντληση στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της τρίτης του εξορίας από την αυτοκράτειρα Ευδοξία και τάφηκε στα Κόμανα του Πόντου. Το σεπτό λείψανό του περίμενε επί τριάντα έτη, θαμμένο στον τόπο της εξορίας και του μαρτυρίου του.
Όταν όμως το 434 μ.Χ. πατριάρχης εξελέγη ο μαθητής του Άγιος Πρόκλος (βλέπε 20 Νοεμβρίου), παρεκάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε το λείψανο του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Και πράγματι, τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου του 438 μ.Χ. έγινε η Ανακομιδή των Ιεωρών Λειψάνων του Αγίου.
Η μεταφορά των ιερών λειψάνων από τα Κόμανα συνοδεύτηκε από μια επιστολή - διαταγή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’, υιού του Αρκαδίου και της Ευδοξίας, η οποία έγραφε:
«Ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου.
Εἰς τὸν οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ Διδάσκαλον καὶ πνευματικὸν Πατέρα Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, τὴν προσκύνησιν προσφέρω ἐγὼ ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος. Ἡμεῖς, Πάτερ τίμιε, νομίζοντες, πῶς εἶναι τὸ σῶμά σου νεκρόν, καθὼς εἶναι καὶ τὰ ἄλλα σώματα τῶν ἀποθανόντων, ἠθελήσαμεν να μεταφέρωμεν αὐτὸ ἁπλῶς εἰς ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο καὶ τοῦ ποθουμένου δικαίως ὑστερήθημεν. Ἀλλὰ σύ, Πάτερ τιμιώτατε, συγχώρησον εἰς ἡμᾶς, ὀποῦ μετανοοῦμεν. Σὺ γὰρ ἐδίδαξες εἰς ὅλους τὴν μετάνοιαν. Καὶ δὸς τὸν ἑαυτόν σου, ὣς πατὴρ φιλοπαῖς, εἰς ἡμᾶς τοὺς φιλοπάτορας υἱούς σου, καὶ τοὺς σὲ ποθούντας εὔφρανον διὰ τῆς παρουσίας σου».
Αυτή την επιστολή του αυτοκράτορα την πήγαν στον Άγιο και την τοποθέτησαν πάνω στην λάρνακά του. Τότε ο Άγιος έδωσε τον εαυτό του στους απεσταλμένους του αυτοκράτορα και έτσι αυτοί μετέφεραν την λάρνακα που περιείχε το άγιο λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να κοπιάσουν καθόλου. Η υποδοχή των ιερών λειψάνων του Αγίου υπήρξε παλλαϊκή. Σύσσωμος λαός, κλήρος και μοναχοί, με επικεφαλής τον αυτοκράτορα, τους αυλικούς, τη σύγκλητο και όλους τους άρχοντες, υποδέχθηκαν και προσκύνησαν με σεβασμό τα λείψανά του. Με πολύ ευλάβεια μετέφεραν αρχικά τη λάρνακα στο ναό του Αποστόλου Θωμά, στα Αμαντίου, έπειτα δε στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Εκεί έβαλαν το άγιο λείψανο πάνω στο σύνθρονο και άπαντες εβόησαν: «Ἀπόλαβε τὸν θρόνον σου, Ἅγιε». Στη συνέχεια η λάρνακα τοποθετήθηκε σε αυτοκρατορική άμαξα και μεταφέρθηκε στο περιώνυμο ναό των Αγίων Αποστόλων. Εκεί έβαλαν το άγιο λείψανο πάνω στην ιερή καθέδρα και έγινε το θαύμα: ο Άγιος επεφώνησε προς τον λαό το «Εἰρήνη πάσι». Έπειτα το εναπέθεσαν μέσα στο Άγιο Βήμα, κάτω από την Αγία Τράπεζα.
Η Σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ετελείτο στο πάνσεπτο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ιερά λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αφιέρωσε διά χρυσοβούλλου στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής (969 - 976 μ.Χ.) και τεμάχιο της αριστεράς χειρός ο Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος (1282 - 1328 μ.Χ.), διά χρυσοβούλλου, τον Ιούλιο του έτους 1284 μ.Χ., στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Επίσης, τμήματα του ιερού λειψάνου φυλάσσονται στις μονές Βατοπαιδίου, Ιβήρων, Αγίου Διονυσίου και Δοχειαρίου.
Ο Απόστολος Παύλος υπαγορεύει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο την ερμηνεία των επιστολών του. Εικόνα του αγιογραφείου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. δ’.
Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο, τό ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
~   Πάντοτε εις την ώραν του πειρασμού να καταφεύγης εις τον Χριστόν και την Παναγίαν μας. Να επικαλήσαι την βοήθειαν των Αγίων και να προσέχης... Να φεύγης ωσάν από φωτιά τους κακούς λογισμούς, δια να μην κάμνουν μέσα σου ρίζες. Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)
~
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάνν....
 
Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων Αρκαδίου και Ιωάννη

Όσιος Ξενοφών μετά της συμβίου του Μαρία....
 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
 
Οσίες Ξένη και οι δύο θεραπαινίδες της

Οσίες Ξένη και οι δύο θεραπαινίδες της
 
Άγιοι Κλήμης Επίσκοπος Αγκύρας και Αγαθάγγελος

Άγιοι Κλήμης Επίσκοπος Αγκύρας και Αγαθά....
 
Άγιος Τιμόθεος ο Απόστολος

Άγιος Τιμόθεος ο Απόστολος
 
Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής
 
Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας
 
Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς

Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ....
 
Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και  Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας
27/01 Απολυτίκιο Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: http://youtu.be/cd5U9qqt-c4?list=PL486131D5F8EB4EE2                              


***  Τα τρακτέρ «όργωσαν» την Καλαμάτα (φωτογραφίες και βίντεο)          
       
 
Όσο περνούν οι ημέρες, όλο και μεγαλώνει το κύμα των αγροτών στα μπλόκα της Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο στον κόμβο του Ασπροχώματος, κάτι που, τελικά, επιτεύχθηκε με την προσθήκη τρακτέρ και αγροτικών αυτοκινήτων από το Σύλλογο Χανδρινού- Πυλίας.
Τα οχήματα έφτασαν στον κόμβο του Ασπροχώματος λίγα λεπτά πριν από τις 12.30 χθες το μεσημέρι και σε αυτό το κομβόι ενσωματώθηκαν τα οχήματα που ήταν παραταγμένα στο σημείο, κυρίως από τη Μεσσήνη.
Όλοι μαζί οι αγρότες κινήθηκαν προς το κέντρο της Καλαμάτας, παρατάσσοντας τα μηχανήματά τους στην κεντρική πλατεία. Εκεί συναντήθηκαν με εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων της πόλης. Μετά τη συνάντηση οι αγρότες επέστρεψαν στον κόμβο, προχωρώντας σε αποκλεισμό του.
Πλέον τα τρακτέρ θα μένουν παραταγμένα στο σημείο και ανά διαστήματα θα κλείνουν το δρόμο, σύμφωνα με τις αποφάσεις που πάρθηκαν πανελλαδικά.
Να σημειωθεί ακόμη ότι χθες τοποθετήθηκε ένας νέος οικίσκος, ώστε να αντέχουν οι αγρότες το κρύο, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους, σύμφωνα με υποδείξεις της Τροχαίας.
Μιλώντας χθες, ο Κώστας Αποστολόπουλος ευχαρίστησε τους δικηγόρους που συμπαρίστανται στον αγώνα των αγροτών και δήλωσε ότι «όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο». Επίσης, δήλωσε την πρόθεση των αγροτών να μην υποχωρήσουν, ενώ είπε ότι «δε θα πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, αν δεν αποσυρθούν πρώτα αυτά τα μέτρα».
Ο Γεράσιμος Νικολόπουλος εξήγησε ότι με την κίνηση αυτή οι αγρότες και όλες οι κοινωνικές ομάδες δίνουν το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει πίσω τα μέτρα που θέλει να περάσει. «Πρέπει να υπάρξει λαϊκή συμμαχία, ώστε να τους εξοντώσουμε εμείς και όχι αυτοί εμάς» σχολίασε.
«Ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε τη διαφωνία μας για πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, είναι και το φορολογικό. Γενικότερα είναι μια πολιτική που εδώ και χρόνια ξεκληρίζει τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, κάτι που γίνεται συνειδητά, όχι από λάθος» υποστήριξε στην αρχή ο Παναγιώτης Λάππας. «Τα προβλήματα αυτά ξεκινούν και πορεύονται μέσα από ένα λησταρχείο, κατά τη δική μου άποψη, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, άλλωστε, το ομολόγησε ο ίδιος ο Βαρουφάκης, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται, αν δεν ξέρουν αυτοί, ας έρθουν να μας ρωτήσουν. Πρέπει εμείς ως λαός με ταξική συνείδηση από τη βάση να οργανωθούμε για να μην μπορούν να περάσουν τίποτα. Με λίγα λόγια, να πάρουμε την εξουσία και τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια μας. Εμείς παράγουμε, αυτοί είναι ένα κομμάτι παρασίτων, το οποίο εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα του λαού. Ο αγώνας δεν τελειώνει και δε θα τελειώσει».
Η συνέχεια των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα
Όπως αναφέραμε, οι αγρότες της Μεσσηνίας αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει το πανελλαδικό όργανο.
Σύμφωνα με αυτό, οι εκπρόσωποι 37 μπλόκων από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε στο Πνευματικό Κέντρο Νίκαιας η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον αγώνα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το in.gr, οι αγρότες επισήμαναν πως ο αγώνας είναι μονόδρομος και αφορά στην επιβίωσή τους, ενώ στις προθέσεις τους είναι να αυξηθεί το διάστημα των αποκλεισμών της εθνικής οδού σε 6ωρα ημερησίως, σε διαστήματα που θα αποφασίζουν τα κατά τόπους μπλόκα. Πρόθεσή τους είναι οι αποκλεισμοί να γίνονται συντονισμένα και κατά τις ίδιες ώρες.
Χθες το βράδυ ο κόμβος του Ασπροχώματος έκλεισε ξανά για δύο ώρες, ενώ σήμερα θα ανακοινώσουν οι αγρότες πότε θα κλείνουν το σημείο.
Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία προς Αθήνα γίνεται με δυσκολία στο ύψος της Κορίνθου, αφού τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο η Νέα Εθνική Οδός ήταν κλειστή, με τους αγρότες να έχουν αποκλείσει προσωρινά και την παλαιά.
Καλό θα είναι, λοιπόν, όσοι είναι να ταξιδέψουν, να επικοινωνούν με την Τροχαία της περιοχής.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση
 Βίντεο  1 : Μπλόκο Καλαμάτας 26-1-2016 , https://youtu.be/JSC-GkcQh2w .-
Βίντεο 2 : Αγρότες κέντρο Καλαμάτας 26-1-2016 , https://youtu.be/Cf5HzWMSko4 .-

***  Στην κυκλοφορία η τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας την Παρασκευή          
      
Την Παρασκευή, κατά πάσα πιθανότητα, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η τοξωτή γέφυρα στην Τσακώνα, καθώς σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης του έργου προς χρήση.
Προχθές, άλλωστε, τελείωσε η στρώση της αντιολισθηρής ασφάλτου και χθες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη γέφυρα με τη διαγράμμιση στα σημεία σύνδεσής της με το δρόμο.
«Κάθε ημερομηνία από σήμερα κι ύστερα είναι πιθανή για την παράδοση του έργου» δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η κατασκευή της τοξωτής γέφυρας στην πολύπαθη περιοχή της Τσακώνας ξεκίνησε το 2008, κόστισε συνολικά περί τα 22 εκατομμύρια ευρώ κι έχει μήκος 390 μέτρα, από τον έναν αρμό του τόξου στον άλλο και ύψος τόξου 45 μέτρα, στο πιο ψηλό του σημείο, από το οδόστρωμα. Είναι δε επιβλητική και εμφανής από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της Δυτικής Μεσσηνίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας! (φωτογραφίες) 

*** Παραιτήθηκε η κυρία που έβαλε το χορό στη ζωή μας          
     
Η Βίκυ Μαραγκοπούλου είναι το πρόσωπο που έχει συμβάλει όσο κανείς στην ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα. Εδώ και 21 χρόνια έχει καταφέρει – με μεγάλες δυσκολίες- να διοργανώνει το πιο σημαντικό ελληνικό Φεστιβάλ Χορού με παγκόσμια ακτινοβολία, όχι στην Αθήνα, αλλά στην εκτός πολιτιστικού χάρτη Καλαμάτα.
Τα σημαντικότερα ονόματα του χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν περάσει από την Καλαμάτα, πολύ πριν από το Ελληνικό Φεστιβάλ κάνει σημαία του το σύγχρονο χορό.
Η σημασία του Φεστιβάλ για την πόλη της Καλαμάτας είναι τεράστια. Πέρα από τους χιλιάδες επισκέπτες που κατεβαίνουν κάθε χρόνο για τις παραστάσεις του, το Διεθνές Κέντρο Χορού της πόλης με τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, τα σεμινάρια και τα workshops έχει καταφέρει να κάνει την τέχνη του χορού προσιτή σε όλους.
Χθες το μεσημέρι, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις», η είδηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας  δεν ήταν η καλύτερη. Η Βίκυ Μαραγκοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της και το καλλιτεχνικό της δημιούργημα είναι αναγκασμένο να γυρίσει σελίδα ύστερα από δύο δεκαετίες και πλέον, στις οποίες κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση ως μια ποιοτική διοργάνωση του νεωτερικού σύγχρονου χορού.
Πριν από δύο χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε να ανακηρύξει την Βίκυ Μαραγκοπούλου ως Επίτιμο Δημότη της πόλης και του Δήμου Καλαμάτας, "γιατί με τη δική της άοκνη, συνεχή και επιτυχημένη προσπάθεια καθιερώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και επιπλέον, γιατί, με τη συνεχή και άριστη λειτουργία της Σχολής σύγχρονου Χορού την οποία διηύθυνε, καθιερώθηκε η Καλαμάτα ως Πόλη του Χορού».
Σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις της ως καλλιτεχνική διευθύντρια, μιλώντας για το 21ο Φεστιβάλ είχε πει, μεταξύ άλλων: «Δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν καλλιτεχνικό διευθυντή να φτιάξει πρόγραμμα σε τέτοια ύφεση. Και πιστέψτε με, είναι δυσκολότερο να φτιάξεις ένα φεστιβάλ μικρό, όπου κάθε εκδήλωση πρέπει να σηματοδοτεί κάτι.
Άλλωστε, ποτέ στην τέχνη δεν ήταν η ποσότητα το ζητούμενο. Μοναδικά μας κριτήρια παραμένουν η ποιότητα και ο σύγχρονος προσανατολισμός, χωρίς να κάνουμε την πρωτοπορία αυτοσκοπό. Λέμε ναι στη διαφορετική ματιά, ναι στους καλλιτέχνες που λαμβάνουν και στη συνέχεια αντικατοπτρίζουν τα ερεθίσματα της εποχής μας».
Η παραίτησή της είναι οριστική και αμετάκλητη, παρά την επιστολή που της απέστειλε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, προκειμένου να το ξανασκεφτεί. Μάλιστα, η ίδια ζήτησε η επιστολή της παραίτησής της να αναγνωστεί χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις», το οποίο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το 2016, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός του φετινού φεστιβάλ Χορού.
Για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα γίνει σύντομα σχετική προκήρυξη.  του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Οικονομόπουλος και Σταματόπουλος αναλαμβάνουν τα ηνία της παιδείας στη Μεσσηνία 

Μετά την πρόσφατη ψηφοφορία, τη συνέντευξη και τη διαδικασία των ενστάσεων, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα ανάδειξης των νέων διευθυντών Εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο. Όσον αφορά στη Μεσσηνία, έχουμε αλλαγή και στους δύο βαθμούς Εκπαίδευσης. Στην Πρωτοβάθμια, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος αναλαμβάνει διευθυντής στη θέση του Νικολάου Κλάδη, ενώ στη Δευτεροβάθμια ο νυν διευθυντής Γιάννης Πλατάρος παραδίδει τη σκυτάλη στον Γιώργο Σταματόπουλο. - 

*** Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρτέμιδος λόγω κοπής ευκαλύπτων

Σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 ξεκινούν και πάλι εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμων Καλαμάτας (τμήματα οδών Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Αρτέμιδος)». Σε αυτή τη φάση θα διενεργηθεί κοπή των δύο ευκαλύπτων που βρίσκονται στη νησίδα της οδού Αρτέμιδος, νοτίως της συμβολής της με την οδό Αγίου Γεωργίου. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εφαρμοσθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, θα αποκλεισθεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της οδού Αρτέμιδος, από τη συμβολή της με την Αγίου Γεωργίου μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Μεσσήνης, Είρας και 23ης Μαρτίου. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες προόδου του έργου, θα ισχύσει από τις 08.00 της 27ης Ιανουαρίου 2016 μέχρι το πέρας των εργασιών την ίδια μέρα. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι να αποκτήσει το μέγιστο πλάτος της η οδός Αρτέμιδος στην κάθοδό της, με τρία ρεύματα κυκλοφορίας, ένα αριστερά προς την οδό 23ης Μαρτίου (όπως ήδη έχει μετονομασθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οδός Σταδίου), ένα ευθεία προς την οδό Αρτέμιδος και ένα δεξιά προς την οδό Μεσσήνης, ώστε να αποτρέπεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις. Για τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας ισχύει η 35/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρτέμιδος θα εκτρέπεται στην οδό Μπουλούκου μέσω της Λαιΐκων, ενώ η κυκλοφορία στην άνοδο της Αρτέμιδος θα οδηγείται, μέσω του παράδρομου που είναι παράλληλος της γέφυρας και βρίσκεται βορείως αυτής, προς την οδό Νέδοντος. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να σέβονται την εργοταξιακή σήμανση και να υπακούουν στις υποδείξεις του συνεργείου, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας για την αποφυγή ατυχήματος. Μπορείτε εδώ να δείτε απεικόνιση σε χάρτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν. - 

***  Αρχίζει ο «χορός» των κινητοποιήσεων και από τους γιατρούς της Μεσσηνίας          
     
Εκτάκτως συνεδρίασε προχθές το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας λόγω της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, «που νομοτελειακά θα οδηγήσει σε οικονομική εξόντωση και κλείσιμο των ιατρείων των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων λόγω των δυσβάστακτων και εξωφρενικών εισφορών».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συμμετοχή όλων των γιατρών της Μεσσηνίας στις προειδοποιητικές κινητοποιήσεις που εξήγγειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με σκοπό την πλήρη και οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου.
Ειδικότερα:
-Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 4 Φεβρουαρίου
-Προειδοποιητικό κλείσιμο των γραφείων των Ιατρικών Συλλόγων αύριο Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου
-Αποχή όλων των ιατρών από γραφειοκρατικές υποχρεώσεις (πιστοποιητικά, γνωματεύσεις, συμμετοχές σε επιτροπές), πλην ΑμεΑ, στις 28 και 29 Ιανουαρίου
-Προειδοποιητική αποχή από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τη Δευτέρα 1η και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου. Κάθε θεραπευτική αγωγή θα αναγράφεται στην ατομική συνταγή του ιατρού, ώστε να μη διακινδυνεύσει η υγεία κανενός ασθενούς. 

***  1η Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού Alterna Messinia- Συνάντηση γνωριμίας-εργασίας σήμερα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την 1η Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού Alterna Messinia 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ ήδη 25 εκθέτες από τη Δυτική Μεσσηνία, τη Μάνη και την Καλαμάτα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Οι δε στόχοι της έκθεσης κωδικοποιούνται ως εξής: -Οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστικοί πράκτορες) να γνωρίσουν τις δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στο νομό, στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού (ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, κανό καγιάκ, θαλάσσια σπορ, καρτ, ιππασία, αναρρίχηση, paintball, beach volley) -Να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, έτσι ώστε το τουριστικό μας προϊόν να γίνεται ολοένα πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό στην ελληνική και διεθνή αγορά -Η τουριστική προβολή της Μεσσηνίας. Σήμερα, δε, Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, στις 5.00 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Horizon Blu (παραλία Καλαμάτας), θα γίνει συνάντηση γνωριμίας-εργασίας (workshop) με όλους τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, η οποία είναι ανοιχτή για όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τον τουρισμό στην περιοχή. Είσοδος ελεύθερη. - 

***  Νωπά κοτόπουλα θα διανείμει αύριο ο Δήμος Τριφυλίας

Νωπά κοτόπουλα θα διανείμει αύριο ο Δήμος Τριφυλίας, υλοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Στο Κοπανάκι από 14.00 έως 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα. Στην Κυπαρισσία από 14.00 έως 16.00 στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος. Στους Γαργαλιάνους από 14.00 έως 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα. Στα Φιλιατρά από τις 11.00 π.μ. έως τις 15.00 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό στη θέση Αγιαμπελιώτισσα. Δικαιούχοι: Οι εγκεκριμένοι του προγράμματος επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), με την επίδειξη ταυτότητας & ΑΜΚΑ. Η ενέργεια αυτή είναι συμπληρωματική με τις υπάρχουσες κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος, με κυρίαρχο στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. - 

***   Υπό κατάληψη το δημαρχείο Καλαμάτας (φωτογραφίες και βίντεο)         
       
 
 
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση νωρίς το πρωί μέλη του ΠΑΜΕ απέκλεισαν το δημαρχείο της Καλαμάτας.
Στο μπαλκόνι του δημάρχου υπάρχει ένα μεγάλο πανό που καλεί τον κόσμο να συμμετέχει στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου ενώ καλεί την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο λαιμητόμο όπως τον χαρακτηρίζει.
Όλες οι πόρτες του δημαρχείου είναι κλειστές ενώ τα μέλη του ΠΑΜΕ δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σημείο μέχρι το μεσημέρι.
Video:  Δημαρχείο Καλαμάτας- Κατάληψη , https://youtu.be/jRjt7zLBq0Q .-
 
 *** Σήμα από πολεμικό πλοίο που αναφέρει ότι "αγνοείται η τύχη του αμνού" [φωτό] - 
~ Αν δεν το διαβάζαμε με τα μάτια μας δεν θα το πιστεύαμε. Και δεν μπορούμε παρά να το μοιραστούμε μαζί σας. Είναι σήμα από πολεμικό πλοίο του Στόλου. Κι αναφέρεται σ΄ ένα περιστατικό που πρώτα απ΄ όλα -για να αρχίσουμε με τα σοβαρά- δείχνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία των πολεμικών μας πλοίων στα νησιά του Αιγαίου. Των πληρωμάτων των πλοίων μας για τους κατοίκους των νησιών. Το σήμα αναφέρεται στη βοήθεια που παρείχε ο ιατρός του πλοίου σε αντιμετώπιση περιστατικού υγείας κατοίκου της Αστυπάλαιας.
Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ευτράπελα με το σήμα. Στο οποίο αναφέρεται ότι η οικογένεια του ασθενούς για να ευχαριστήσει στην ιατρό ένα ολοκληρο …αμνό! Και συνεχίζει ότι “έκτοτε δηλώνει αναρμόδια για καθορισμό περαιτέρω τύχης του"! Του αμνού!
Δεν γνωρίζουμε αν άρχισαν …ανακρίσεις ή αν το θέμα θα εξεταστεί σε κάποιο από τα επόμενα Ανώτατα Ναυτικά Συμβούλια! Το θέμα είναι ότι σε σήμα πολεμικού πλοίου αναφέρεται ως συμβάν άξιο λόγου η τύχη …του αμνού!!!


***   Βραβείο στο Πολεμικό Ναυτικό για το ΝΝΑ (φωτό)
Στο πλαίσιο του Waste and Recycling Awards 2015 το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), βραβεύτηκε για την εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού με ειδική τεχνολογία ανακύκλωσης.
 Η βράβευση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ευαισθησίας του Πολεμικού Ναυτικού για την επίτευξη οικονομίας στην ποσότητα του νερού που απαιτείται για τον βέλτιστο καθαρισμό των χώρων του νοσοκομείου και συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο των άοκνων προσπαθειών του ΝΝΑ για την συνεχή και ορθή διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων προς την κατεύθυνση πάντα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
 

 *** Συνελήφθη 45χρονος για αρχαιοκαπηλία!

Συνελήφθη ένα άτομο για παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων στη ΛακωνίαΣε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς Κατασχέθηκαν, δώδεκα (12) αρχαία αντικείμενα Συνελήφθη, χθες (26.1.2016) το πρωί, στο 30ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τάραψας-Μονεμβασιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βλαχιώτη, 45χρονος ημεδαπός, γιατί κατείχε παράνομα αρχαία αντικείμενα. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, χθες (26.1.2016) το πρωί, στο 30ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τάραψας-Μονεμβασιάς, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βλαχιώτη, πραγματοποίησαν έρευνα σε όχημα ιδιοκτησίας του 45χρονου, όπου βρήκαν συνολικά και κατάσχεσαν: Τρία (3) νομίσματα κατασκευασμένα από άργυρο, Ελληνιστικών χρόνων. Πέντε (5) τμήματα από κύπελλο, Αρχαίων χρόνων. Δύο (2) τμήματα από οινοχόη, Αρχαίων χρόνων. Ένα (1) κλειστό αγγείο, Αρχαίων Χρόνων. Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του 45χρονου, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βλαχιώτη, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης και του Αστυνομικού Τμήματος Μολάων, βρέθηκε και κατασχέθηκε τμήμα βάσης αγγείου, ύστερων Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων. Όλα τα παραπάνω αρχαία αντικείμενα, αφού επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο, κρίθηκαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και παραδόθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία. Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σπάρτης. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βλαχιώτη. - 

***  Κυκλοφοριακό “μπάχαλο” στο κέντρο της Καλαμάτας (φωτογραφίες)        
      

 \
 
 
 
 
 
“Έμφραγμα” έχει σημειωθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Καλαμάτας από νωρίς το πρωί εξαιτίας του κλεισίματος της οδού Αρτέμιδος από το ύψος του παλιού κτελ έως και το “Μπενάκειο” Δημοτικό Σχολείο με σκοπό να κοπούν δυο ευκάλυπτοι στο πλαίσιο
των παρεμβάσεων που είναι στο να αποκτήσει το μέγιστο πλάτος της η οδός Αρτέμιδος στην κάθοδό της, με τρία ρεύματα κυκλοφορίας, ένα αριστερά προς την οδό 23ης Μαρτίου (όπως ήδη έχει μετονομασθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οδός Σταδίου), ένα ευθεία προς την οδό Αρτέμιδος και ένα δεξιά προς την οδό Μεσσήνης, ώστε να αποτρέπεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις.
Η δημοτική αρχή δεν υπολόγισε ότι σήμερα λειτουργεί η Λαϊκή στην Κεντρική Αγορά της Καλαμάτας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη κίνηση στην περιοχή, ενώ παράλληλα και οι φωτεινοί σηματοδότες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και στο σημείο δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος για να ρυθμίσει την κυκλοφορία . Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μπάχαλο στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ουρές στην οδό Αθηνών φθάνουν ως το νέο Δημαρχείο!
*Δείτε τις δηλώσεις του υπευθύνου του έργου, δημοτικού σύμβουλου Σαράντου Μαρινάκη
Video: Κλείσιμο Αρτέμιδος , https://youtu.be/EX-vc92EP4M .-
 
***   Αγρότες της Τριφυλίας κλείνουν τον κόμβο στο Καλό Νερό (φωτογραφίες)

 
 
 
Αγρότες της Τριφυλίας ξεκίνησαν, νωρίς το πρωί, από τους Γαργαλιάνους και αφού πέρασαν από τις κεντρικές πλατείες των Φιλιατρών και της Κυπαρισσίας, κατέληξαν πριν λίγη ώρα στον κόμβο του Καλού Νερού. Εκεί αναμένεται να αποκλείσουν συμβολικά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το δρόμο. Μαζί τους βρίσκονται και ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής. - 

***  Τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ελλάδας
Παραθαλάσσια ή χτισμένα σε ψηλούς βράχους, με πέτρινες τοξωτές γέφυρες, επιβλητικούς πύργους και εντυπωσιακές οχυρώσεις τα Κάστρα της Ελλάδας, στέκουν αγέρωχοι φρουροί στο πέρασμα των αιώνων, θυμίζοντας σε επισκέπτες και περαστικούς την ιστορία του εκάστοτε προορισμού. Πραγματικά στολίδια στα μάτια των «ντόπιων» αλλά και των τουριστών, συγκαταλέγονται σε εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της αδιαμφισβήτητης ομορφιάς του τόπου μας. Ξεχωρίσαμε 10 από αυτά που μας έκαναν κλικ, τόσο με το μεγαλείο όσο και με την επιβλητικότητά τους.
Γράφει η Ελπίδα Πιτάκη
Παλαμήδι
Χτισμένο ανατολικά της πόλης του Ναυπλίου, μόλις 2,5 χλμ. από το κέντρο της, σε ένα λόφο ύψους 216 μέτρων, το φρούριο του Παλαμηδίου στέκει αγέρωχο στο πέρασμα του χρόνου και παρατηρεί τα τεκταινόμενα στην αργολική πρωτεύουσα από την εποχή της Ενετοκρατίας (χτίστηκε μεταξύ 1687-1715). Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό φρούριο μπαρόκ, το οποίο αποτελείται από 8 ξεχωριστούς προμαχώνες και οφείλει το όνομά του στον ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη, γιο του Ναυπλίου. Η ανέγερσή του άρχισε το 1687 από τους Ενετούς, μετά από μια μάχη με τους Οθωμανούς για την κατάληψη του λόφου. Τα αρχικά σχέδια ήταν του Μοροζίνη, ενώ συνεχίστηκαν από τους Κόρνερ και Γκριμάνι, για να ολοκληρωθούν την περίοδο της Β' Ενετοκρατίας από τον Ενετό Γενικό Προβλεπτή του Στόλου Αυγουστίνο Σαγρέδο (1711-1714). Ο κεντρικότερος από τους συνολικά 8 προμαχώνες (ο καθένας μόνος του μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άμυνα ή επίθεση) ήταν εκείνος τους Αγίου Ανδρέα, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και ως Φρουραρχείο. Εκτός από τη σημαντική παρουσία του σε αγώνες και μάχες, το φρούριο χρησιμοποιήθηκε και ως φυλακή μέχρι το 1925, με αρκετούς πολιτικούς και ποινικούς κρατούμενους να έχουν περάσει από τα κελιά του. Εδώ μάλιστα φυλακίστηκε και το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
Διάβασε περισσότερα για το Παλαμήδι
Κάστρο Κορώνης
Πάνω από την μικρή πόλη της Κορώνης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, δεσπόζει αγέρωχο στο πέρασμα του χρόνου το Κάστρο της Κορώνης. Χτισμένο στην κορυφή του λόφου, δημιουργήθηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους στην τοποθεσία της αρχαίας Ασίνης. Οι Βενετοί ήταν εκείνοι που το ανοικοδόμησαν, βελτιώνοντας και τις οχυρώσεις του, και το επέκτειναν κατά τον 13ο αι., ενώ με την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, το κάστρο της Κορώνης έπεσε στην κυριαρχία των κατακτητών το 1500. Στα δομικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του, η κεντρική είσοδος μοιάζει με μια μεγάλη, τετράγωνη κατασκευή, ενώ για τη δημιουργία του τείχους χρησιμοποιήθηκαν πέτρες και αρχαίο οικοδομικό υλικό.
Ενημερώσου για το Κάστρο Κορώνης
Κάστρο Μολύβου
Το δεύτερο μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κάστρο της Λέσβου, είναι αυτό του Μολύβου στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πρόκειται για ένα έργο των Γατελούζων ηγεμόνων, το οποίο υπέστη προσθήκες μεταγενέστερα από τους Οθωμανούς καθώς και πιο σύγχρονες επισκευές, που δύσκολα μπορούν να διακριθούν λόγω της μεγάλης ομοιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Κάτω από τους δύο πύργους του έχουν βρεθεί υπολείμματα της αρχαίας ακρόπολης του 5ου αι. π.Χ, ενώ σε αντίθεση από εκείνη των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα σήμερα. Περί το 1373 (χωρίς να υπάρχουν επιγραφικά ή άλλα στοιχεία) τοποθετείται η ανοικοδόμησή του από την αρχή από τους Γατελούζους. Το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών στοιχείων του κάστρου ανάγεται επί τουρκοκρατίας, με την πρώτη φάση να τοποθεταίται λίγο μετά το 1462, ενώ η τελευταία χρονολογείται πριν τα μέσα του 18ου αι. Σήμερα, το Κάστρο του Μολύβου απαρτίζεται από δέκα πύργους ο καθένας με το μεταπύργιό του, δύο προπύργια, την ακρόπολη στο βορειοανατολικό κομμάτι του, πέντε κτήρια στο εσωτερικό του και δύο προτειχίσματα.

***  Αθλητική  ενημέρωση  :
«Λευκή» ισοπαλία για Παναθηναϊκό και Ατρόμητο στη Λεωφόρο
***  Συμφώνησαν για ενίσχυση Γιαννακόπουλος-Τζόρτζεβιτς
Στις θέσεις 1 και 5
Συμφώνησαν για ενίσχυση Γιαννακόπουλος-Τζόρτζεβιτς
~ Το τρίτο διαδοχικό αγωνιστικό «χαστούκι» του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη και η κάκιστη εικόνα των «πράσινων» στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δημιούργησε «τριγμούς» στο σύνολο των φιλάθλων του «τριφυλλιού», όχι όμως και στο εσωτερικό του συλλόγου, που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες εν όψει της δύσκολης συνέχειας σε πρωτάθλημα και Euroleague.
Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και από τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς με ανθρώπους της διοίκησης της ΚΑΕ, αλλά και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Από αυτές τις συναντήσεις, μάλιστα, άναψε και το «πράσινο φως» για την άμεση ενίσχυση του Παναθηναϊκού, στις θέσεις που «πονάει» και είχαν επισημανθεί εδώ και καιρό.
Στην απόκτηση δηλαδή ενός γκαρντ που θα δώσει ανάσες στους βασικούς και ενός αθλητικού ψηλού, που θα καλύπτει τις αδυναμίες που προκύπτουν στο παρκέ από τα βαριά κορμιά των Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, Ογκνιεν Κούζμιτς και Γιώργου Παπαγιάννη.
Στην περίπτωση του γκαρντ, υπενθυμίζουμε ότι o Τζόρτζεβιτς έχει ξεχωρίσει τον Τζόναθαν Γκίμπσον, ο οποίος είναι stand by για την απόφαση των Κυπελλούχων Ελλάδας, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή πλεύσης με την εύρεση μίας πιο ποιοτικής περίπτωσης.
Τέλος, απογοήτευση για την απόδοση των δύο προσωπικών επιλογών του Τζόρτζεβιτς, Σάσα Πάβλοβιτς και Όγκνιεν Κούζμιτς, μπορεί να υπάρχει, αλλά η προσεχής υποχρέωση των «πράσινων» στην Euroleague, απέναντι στην Νταρουσάφακα (29/1), δεν επιτρέπει βεβιασμένες αποφάσεις σχετικά με το μέλλον τους στο σύλλογο.

***  Ένας παλιός γνώριμος στον πάγκο της Καλαμάτας

Στην Καλαμάτα επιστρέφει σαν προπονητής πλέον ο Κώστας Καλογιαννίδης που στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Καλαμάτας. Όπως έγινε γνωστό αυτός είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων της διοίκησης με στόχο να καταφέρει τη σωτηρία της ομάδας. Ο νέος προπονητής της Καλαμάτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20/11/1976. Πρώτη φορά έπαιξε ποδόσφαιρο στους Νέους Ευγενείας στην Α” Πειραιά. Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έπαιξε σε αρκετές ομάδες όπως Κερατσίνι, Πανελευσινιακός, Καλαμάτα, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Μακεδονικός. Προπονητικά ασχολήθηκε με το κομμάτι των ακαδημιών και σε επίπεδο ανδρών διετέλεσε Α προπονητής σε ΑΡΗ Τρίπολης και ΑΕΚ Τρίπολης (Δ΄Αρκαδίας), Παναρκαδικό και Ερμιονίδα ενώ είναι και κάτοχος Διπλώματος Προπονητή UEFA B”. Επίσης βοηθός του θα είναι ο Χαράλαμπος Πενταρβάνης". - 

***  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  1ος  αγώνας , στους 8 , Τετάρτη  27/01/2016 :
Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν ΠΑΟΚ και Πανιώνιος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΟΚ  1-1  .-  ^{στο 15΄ με τον Πέλκα ,στο 34΄ με τον Μασούρα.}.^
Διαιτητής: Βοσκάκης (Ρεθύμνου)
Κίτρινες: Ανσαριφάρντ, Ρισβάνης, Σιώπης - Πέλκας, Αθανασιάδης, Τσίμιροτ, Σκόνδρας
 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Διούδης, Οικονόμου, Χατζηισαΐας, Βλάχος, Ρισβάνης, Κόρμπος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μασούρας (81΄ Χαλκιαδάκης), Μπαργκάν (69΄ Τζανδάρης), Ανσαριφάρντ (58΄ Καραμάνος)
ΠΑΟΚ (Ιγκόρ Τούντορ): Βελλίδης, Κοροβέσης, Τζαβέλλας, Κόστα, Σκόνδρας, Τζιόλης, Τσίμιροτ, Ροντρίγκες (83΄ Μυστακίδης), Πέλκας (90+1΄ Σάμπο), Μακ (56΄ Ζαϊρο), Αθανασιάδης

Live score: ΟΣΦΠ-Αστέρας (0-0), «Χ» σε Λεωφόρο και Νέα Σμύρνη
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  0-0  .- ^
Διαιτητής: Δ.Στυλιαράς (Αιτωλοακαρνανίας)
Κίτρινες: Μέστο, Αμπέντ, Κουτρουμπής - Κεϊτά, Μπίτολο, Φυτανίδης, Λαζαρίδης
 Κόκκινες: 88΄ Κουτρουμπής
 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Α.Στραματσόνι): Στιλ, Τελάντερ, Κουτρουμπής, Πράνιτς, Μέστο, Εσιέν (61΄ Εβαντζελίστα), Ζέκα, Αμπέντ (84΄ Αμπέντ), Μπουμάλ, Καλτσάς (62΄ Κλωναρίδης), Πέτριτς
 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Τρ.Δέλλας): Μπάρκας, Φυτανίδης, Ουσέρο, Ναπολεόνι (89΄ Λε Ταλέκ), Ούμπιδες, Στόιτσεφ (85΄ Λημνιός), Κιβρακίδης, Μπιτόλο, Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος (73΄ Μπρίτο), Κεϊτά.

Στους «4» ο Ολυμπιακός, «Χ» σε Λεωφόρο και Νέα Σμύρνη
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης  5-0 .- ^
Τα  γκόλ : Από δύο γκολ πέτυχαν οι Ιντέγε (13΄, 41΄) και Φορτούνης (50΄, 64΄), ενώ στο 79΄ ο Πάρντο  .-
Διαιτητής: Χρ.Μήτσιος (Ηπείρου)
Κίτρινες: Μαζουακού - Γκοιάν
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μ.Σίλβα): Καπίνο, Ελαμπντελαουί, Μποτία, Σιόβας, Μαζουακού, Μιλιβόγεβιτς, Ζντιέλαρ (74΄ Μανιάτης), Πάρντο, Φορτούνης (71΄ Φουστέρ), Ντουρμάζ, Ιντέγε
 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Στ.Βεργέτης): Θεοδωρόπουλος, Λούι (67΄ Κιτοκό), Σανκαρέ, Γκοιάν (59΄ Ζησόπουλος), Γιαννούλης, Χαμντανί, Κουρμπέλης, Ιγκλέσιας, Στανισάβλιεβιτς (46΄ Μπερτόλιο), Μάσα, Γιάννου
Ο «πεντάμορφος» και ο... Ασ-τέρας

ΠΕΜΠΤΗ
19:30 (ΟΑΚΑ) ΑΕΚ – Ηρακλής

***   Ήττα και αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την Σουργκούτ     Στο CEV Cup...Ήττα και αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την Σουργκούτ
~ Αποκλείστηκε από τους «4» του CEV Cup η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από την Σουργκούτ, στη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης, στου Ρέντη.
Η ρωσική ομάδα ήταν ανώτερη απόψε και, καθώς είχε επικρατήσει με 3-2 σετ στο τάι μπρέικ στον πρώτο προημιτελικό, «σφράγισε» την πρόκριση στους «4».
Ο Ολυμπιακός έχασε τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο σετ με 22-25, έστω κι αν στο δεύτερο ο Ολυμπιακός επέστρεψε -με υπερπροσπάθεια- από το 13-20 και το έκανε 21-21.
Στο 3ο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 20-17, αλλά τα καρφιά των Τσουκ, Μπακούν είχαν ως αποτέλεσμα το 24-26 υπέρ των Ρώσων.-

***   Για την 4η αγωνιστική των «32» του Eurocup,
O Άρης λύγισε την Άλμπα Βερολίνου και «βλέπει» πρόκριση
ΑΡΗΣ- ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ   73-63 .-^
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 42-34, 55-54, 73-63Διαιτητές: Μικιεβιτς (Πολωνία), Σίλβα (Πορτογαλία), Μπιέντιτς (Βοσνία)
ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Ξανθόπουλος, Πελεκάνος 2, Γουάιτ 6, Γουότερς 11 (1), Ζάρας, Χάγκινς 6, Κοέν 5, Μούρτος, Σίμτσακ 18, ΜακΝίλ 25 (1)
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λόουερι 7 (1), Κινγκ 1, Ακπιναρ, Κικάνοβιτς 15, Λόντσαρ 4, Βάργκας, Βόλφαρθ, Μιλοσάβλιεβιτς 14 (3), Τσέρι 14 (2), Γουάτ 8

***   Οργισμένη... επίσκεψη οπαδών του ΠΑΟ στο σπίτι του Τσίπρα                                                 
Για το «λουκέτο» στη Θύρα 13
Οργισμένη... επίσκεψη οπαδών του ΠΑΟ στο σπίτι του Τσίπρα
Η σημερινή εικόνα από την άδεια από κόσμο, αλλά γεμάτη μπαλόνια Θύρα 13 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
~ Το 0-0 με τον Ατρόμητο ουδόλως εμπόδισε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους για την απόφαση του Σταύρου Κοντονή να βάλει «λουκέτο» στις θύρες 13, 14 του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης».
- Μετά την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στους προημιτελικούς του Κυπέλλου, περισσότεροι από 1.000 οπαδοί του «τριφυλλιού» συγκεντρώθηκαν στον κεντρικό σύνδεσμο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κι από εκεί ξεκίνησαν πορεία με προορισμό την οικεία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην περιοχή της Ανω Κυψέλης.
-Σε λίγη ώρα ο κόσμος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στον προορισμό του, όπου με συνθήματα εξέφρασε την οργή του εναντίον του υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα πάρα πολλές φορές και στη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.
- Μεταξύ άλλων οι οπαδοί άναψαν καπνογόνα και σύμφωνα με πληροφοριες η αστυνομία που περιφρουρούσε την περιοχή, προχώρησε σε περίπου 10 προσαγωγές.
 


~ BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4463 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2782 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2753   video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        9997   βίντεο   .-
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4736 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 575 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.524   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   552 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  496. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139                 
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
  ~
  
~ Από τις τελευταίες  μας αναρτήσεις   του Ιανουαρίου  2016  :
~ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ  , ...Πέμπτη 14  Ιανουαρίου  2016  : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html .-
~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας
περιηγήσεις , Πέμπτη  14  Ιανουαρίου  2016 ,  Μέρος  3ο  τρίτο  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/01/14-2016-3.html .-

~Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  15  Ιανουαρίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-15-2016.html .-                                                                                                                                           
~ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας  περιηγήσεις 15-01-2016 Μέρος  4ο  τέταρτο  : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/01/15-01-2016.html .-  
 ~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ Από τις δικές  μας περιηγήσεις  15-01-2016   μέρος πέμπτο  5ο  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/01/15-01-2016-5.html .-
~  Η Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης Σάββατο  16  Ιανουαρίου  2016:  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-16-2016.html .-  
~ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  16 και  17 Ιανουαρίου  2016 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/01/16-17-2016.html .- 
~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Κυριακή 17  Ιανουαρίου  2016 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-17-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα 18  Ιανουαρίου  2016 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-18-2016.html .-   
 ~   Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Τρίτη  19 Ιανουαρίου  2016 :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-19-2016.html .-   
 ~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFAR  NEWS  στο  αγιάζι της ενημέρωσης   Τετάρτη  20  Ιανουαρίου  2016 : http://snsarfara.blogspot.gr/2016/01/arfar-news-20-2016.html .-  
~ ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Τετάρτη  20  Ιανουαρίου 2016  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/20-2016.html .-~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης   Πέμπτη  21  Ιανουαρίου  2016  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-21-2016.html .-              
~  Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης Παρασκευή  22 Ιανουαρίου  2016  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-22-2016.html  .-
Το  αγιάζι  στην ενημέρωση Παρασκευή  22  Ιανουαρίου  2016  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/01/22-2016.html .-    
 Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο 23  Ιανουαρίου  2016  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-23-2016.html .-                           
  Αθλητικό  Σαββατοκύριακο  23  και  24  Ιανουαρίου  2016  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr / .-  
~  Η  Εφημερίδα  μας ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 24  Ιανουαρίου  2016  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-24-2016.html .- 
~ Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2016 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-25-2016.html .-  
~  Η  Εφημερίδα μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη  26  Ιανουαρίου  2016  :   http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-26-2016.html
ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη  26  Ιανουαρίου  2016 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/26-2016.html .-
~    Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  27  Ιανουαρίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-27-2016.html .-                                                                       

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου