arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Το αγιάζι της ενημέρωσης 04 Απριλίου 2014

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  04  Απριλίου  2014  :

Αεροπλάνο  ζωγραφίζοντας  τον ουρανό  της  Μεσσηνίας χθές !!
~* Όταν  τρελαίνονται  τα  αεροπλάνα  3/4/2014: http://youtu.be/hU4ebtblgjU ,
 
*** Μεσσηνιακά  και  άλλα  :
 *** Αεροπλάνο ζωγράφισε τον ουρανό της Καλαμάτας (φωτογραφίες και βίντεο)
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Ένα περίεργο θέαμα αντίκρισαν όσοι κοίταξαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ στον ουρανό της Καλαμάτας.
Ένα αεροπλάνο με τους κύκλους και τα σχέδια που έκανε δημιούργησε μοναδική εικόνα  στον ουρανό της Καλαμάτας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέαμα ήταν ορατό μέχρι και στην Πύλο από όπου είναι και οι τελευταίες φωτογραφίες.
Video


*** Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας          
            
Στην εκλογή του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου στη θέση του προέδρου του Τμήματος Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε σήμερα η συνέλευση των διδασκόντων του Τμήματος.
Το βιογραφικό του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεώργιος Σαββάτος) γεννήθηκε στό Περιστέρι Ἀττικῆς τό ἔτος 1961, ὅπου καί περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1980-1983) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν - Τμῆμα Θεολογίας (1983-1987).
Τό ἔτος 1988 χειροτονήθηκε Διάκονος καί ἔτυχε ὑποτροφίας ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία (Comite Catholique pour la collaborati-on Culturele) γιά Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (Pontificio Insti-tuto Orientale καί Pontificio Universita Gregoriana, 1988-1990). Τό ἔτος 1990 ἔλαβε τό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εἰδίκευσης (Master) στήν Πατερική Θεολογία καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση, μέ βαθμό «Ἄριστα» (Summa cum Laude). Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας καί Διπλωματικῆς, στήν ἀντίστοιχη «Scuola di Paleografia Diplomatica e Archivistica» τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.
Κατά τά ἔτη 1990-1991, ὡς ὑπότροφος καί πάλιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, παρακολούθησα τόν τρίτο κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (Διδακτορικοῦ Διπλώματος) στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου (Faculte de Theologie Catholique). Τόν Νοέμβριο τοῦ ἔτους 1990 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.
Το ἔτος 2007 (15 Μαρτίου) ἐξελέγη, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Τό ἔτος 1995 ἀναγορεύθηκε Διδάκτορας τῆς Θεολογίας, τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα : «Ἡ θεολογική ὁρολογία καί προβληματική τῆς Πνευματολογίας τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Β' τοῦ Κυπρίου», μέ βαθμό «Λίαν Καλῶς» (Ἑπταμελής Ἐξεταστική Ἐπιτροπή: Καθηγητές κ. κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης (Πρόεδρος), Βλάσιος Φειδᾶς, Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ἠλίας Μουτσούλας, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος (Ἐπιβλέπων), Νικόλαος Ξεξάκης, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης). Τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1999 ἐξελέγη Λέκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στό Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας Δογμάτων καί Συμβολικῆς καί στό γνωστικό ἀντικείμενο «Πατερική Θεολογία μέ ἔκδοση κειμένων Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων» (ΦΕΚ 208 ΝΠΔΔ/10-12-1999) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή: Ἠλίας Μουτσούλας, Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος), τόν δέ Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2002 Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ αὐτοῦ Τμήματος, καί μέ γνωστικό ἀντικείμενο «Πατρολογία» (ΦΕΚ 216 ΝΠΔΔ/18-09-2002) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή: Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης).
Κατά τά ἔτη 1995-1998 ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας στή «Συνοδική Ἐπιτροπή τοῦ Γραφείου Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως» καί στήν «Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πα-ρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος (1998-1999), ὡς Ἐφημέριος δέ καί Τακτικός Ἱερο-κήρυκας στήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου (1988-1995) καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἀπό τό 1995 ὥς της εκλογής του. Τακτικό μέλος τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καίΝομοκανονικῶν Ζητημάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, για τή χρονική περιόδο 2003-2007, τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων» (2004-2007) καί τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς για τηδιδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν». Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν «Ἐπίσημο Θεολογικό Διάλογο μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας». Μέλος τῆς τριμελοῦς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στη Διαρκῆ καί στήν ἐν Ὁλομελείᾳ Ἐπιτροπή, τοῦ Τμήματος «Πίστης καί Τάξης» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Με ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων διορίστηκε μέλος στο «Ἀνώτατο Ἐπιστημονικό Συμβούλιο», τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν (ΦΕΚ Β’ 463/13-04-2006). Ἐκπροσώπησε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καίτήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ Διορθόδοξα Συνέδρια καί Συνδιασκέψεις καί σέ Διεκκλησιαστικές ἀποστολές. Ομιλεί τή Γαλλική καί τήν Ἰταλική γλῶσσα καί εἶναι γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς.  Μητροπολίτης Μεσσηνίας εξελέγη τον Μάρτιο του 2007.   amen,gr
 
***  Νεκρή χελώνα καρέτα – καρέτα στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)         
      
Μια νεκρή χελώνα καρέτα καρέτα βρήκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην αμμουδιά μπροστά στην Πίστα Καρτ "Σαν Νίκολας" στην Καλαμάτα.
Η άτυχη χελώνα  που φαίνεται χτυπημένη πιθανότατα από κάποιο πλοίο, ξεβράστηκε στις ακτές της δυτικής παραλίας της Καλαμάτας
 
 
 
 
*** Δημοπράτηση του Τσακώνα – Καλό Νερό το φθινόπωρο δεσμεύτηκε ο Μ.Χρυσοχοϊδης         
         
Για την πορεία υλοποίησης των μεγάλων οδικών αξόνων της Μεσσηνίας, συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν χθες ο βουλευτής Μεσσηνίας Ιωάννης Λαμπρόπουλος και ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.
Το πρώτο θέμα που τέθηκε ήταν η πορεία ολοκλήρωσης του περιφερειακού δακτυλίου της Καλαμάτας και του τμήματος Λεύκτρο – Σπάρτη.
Ο Υπουργός απάντησε πως τελειώνουν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε μετά  από την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δοθούν επιπρόσθετες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, για την χρονική περίοδο από το 2017 και μετά και για την απίθανη περίπτωση μείωσης της κυκλοφορίας. Ο κ. Χρυσοχοϊδης διαβεβαίωσε πως σε σύντομο χρόνο θα έλθει στην Βουλή για κύρωση η σύμβαση και έτσι τα δύο έργα θα ξαναρχίσουν.
Για τον δρόμο Τσακώνας – Καλό Νερό, διαβεβαίωσε πως θα γίνει άμεση δημοπράτηση των υπολειπόμενων μελετών, ώστε να δημοπρατηθεί το έργο το φθινόπωρο.
Για τον εσωτερικό οδικό άξονα Καλαμάτας - Μεθώνης, είπε πως θα προχωρήσουν οι συζητήσεις, ώστε να καταλήξει το Υπουργείο σε οριστικές αποφάσεις .
Για την λειτουργία  εξόδου – εισόδου στο τμήμα Τσακώνας – Καλαμάτας  προκειμένου να εξυπηρετούνται ο Μελιγαλάς, η Βαλύρα και η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Μεσσήνης, ο Υπουργός δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα και έδωσε εντολή να τοποθετηθούν πινακίδες για την διευκόλυνση των διερχομένων.
Για την διάβαση στις γραμμές του τραίνου, στην περιοχή της Θουρίας, ο κ. Χρυσοχοϊδης έδωσε εντολή να ανοίξει γρήγορα  ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στα αγροκτήματα οι κάτοικοι.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο και παρευρέθηκαν ο Διευθυντής ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ  Γιάννης Καρνέσης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
 
***  Ξεκίνησε χθες η γιορτή ανακύκλωσης στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)         
     
  
 
  
  
  
  
Με την παρότρυνση στα παιδιά να υποχρεώνουν τους μεγάλους να κάνουν ανακύκλωση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας, έκοψε χθες την κορδέλα των εγκαινίων της Γιορτής της Ανακύκλωσης, που ξεκίνησε από χθες στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Κατά τη σύντομη ομιλία του ο κ. Νίκας ευχαρίστησε τα παιδιά της Καλαμάτας « και τα μικρά και τα μεγάλα, γιατί την έφτασαν τόσο ψηλά, γιατί έκαναν όλη την Ελλάδα να μιλάει για το θαύμα της Ανακύκλωσης».
Ο Δήμος Καλαμάτας πρωτοπορεί πανελλαδικά στην Ανακύκλωση, έχοντας ξεπεράσει σε ποσοστό ανακυκλούμενων το 30% του συνόλου των απορριμμάτων. Για την επίδοσή του αυτή έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι στόχοι, πλέον, είναι «να εξαπλωθεί η Ανακύκλωση σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας και να υπερβούμε τον ευρωπαϊκό μέσον όρο», όπως έχει δηλώσει ο δήμαρχος. Ο κ. Νίκας ευχαρίστησε εκτός από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το γεγονός ότι κατέστησαν την Καλαμάτα πρωταθλήτρια στην Ελλάδα στην Ανακύκλωση.
 Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί για το Δήμο Καλαμάτας και τους συνδιοργανωτές φορείς μια σπουδαία ευκαιρία να υπενθυμίσουν σε όλους τα οφέλη της διαδικασίας. Σχετικά δε με τη συλλογή τηγανελαίων και την ανακύκλωσή τους, ο δήμαρχος ανέφερε πως ο Δήμος θα έχει έσοδα, που θα πηγαίνουν απευθείας στα σχολεία, καθώς, όσο περισσότερα τηγανέλαια συγκεντρώνει και οδηγεί στην ανακύκλωση ένα σχολείο, τόσο περισσότερα έσοδα θα έχει.
  Αλλαγή στο πρόγραμμα
Ωστόσο, η αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού, το Σάββατο, οδηγεί σε αναπροσαρμογή του προγράμματος της γιορτής, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει  μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Τα περίπτερα της Γιορτής θα παραμείνουν σε λειτουργία, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η τελετή κληρώσεων και βραβεύσεων θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 σήμερα το βράδυ στην κεντρική πλατεία, έναντι του Πνευματικού Κέντρου, όπου θα κληρωθούν πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων i-pad, ποδήλατα, φακοί κ.ά.
Για τις ανάγκες της τελετής κληρώσεων και βραβεύσεων, θα σταματήσει η κυκλοφορία στην οδό Αριστομένους. Η τελετή κληρώσεων και βραβεύσεων θα ολοκληρωθεί με συναυλία από νεανικό μουσικό συγκρότημα.
  Διαγωνισμοί
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έχουν προκηρυχθεί οι εξής διαγωνισμοί για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: εικαστικής δημιουργίας, μουσικής σύνθεσης – τραγουδιού, δημιουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού μηνύματος και άλλης πρωτότυπης ιδέας.
  Οι εκδηλώσεις
Επίσης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας  και στο σιντριβάνι και το φουαγιέ του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου.
Συγκεκριμένα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Κατά τη διάρκεια των εκεί εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν σε κοντέινερ, που θα τοποθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας, συγκέντρωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) και  χρησιμοποιημένων ενδυμάτων-υποδημάτων (με την παράκληση να είναι καθαρά).
Όσοι μαθητές μετάσχουν στις παραπάνω δράσεις, θα συμμετάσχουν αυτομάτως και σε κληρώσεις δώρων.
Κατά τις πρωινές ώρες (9.00 έως 14.00) θα πραγματοποιούνται επισκέψεις μαθητικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως: στο εκπαιδευτικό παιχνίδι «Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» και σε δημιουργικά εργαστήρια κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά (κοσμήματα, χρηστικά αντικείμενα κ.λπ.).
Στον ίδιο χώρο λειτουργούν πάγκοι ενημέρωσης από: το Δήμο Καλαμάτας με θέμα τα «ρεύματα» ανακύκλωσης που βρίσκονται σε λειτουργία, το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας σχετικά με το τοπικό θεματικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω» και περιβαλλοντικά παιχνίδια, διάφορους φορείς της πόλης, με θέμα δράσεις σχετικές με την ανακύκλωση και το περιβάλλον.
Τις απογευματινές ώρες (17.00 έως 21.00) θα πραγματοποιηθούν συναυλίες από το Δημοτικό Ωδείο και από μαθητικά σχήματα, καθώς και συναυλία από μουσικά νεανικά συγκροτήματα.
Στο Πνευματικό Κέντρο θα υπάρχει μέχρι το πέρας της γιορτής, διαρκής έκθεση των έργων των μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς (κατά τις ώρες λειτουργίας του χώρου).
 
***  Σήμερα το Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη με σημαντικές ομιλίες         
          
Με σημαντικές ομιλίες θα ξεκινήσει σήμερα στις 11.00 το πρωί στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, το Συνέδριο που οργανώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
  Χαιρετισμοί
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, τον Αλέξανδρο Γιαννέλο Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης, τον Παναγιώτη Νίκα Δήμαρχο Καλαμάτας και ομιλία του Δημήτρη Μανιάτη Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με θέμα «Κοινωνική επιχειρηματικότητα - Θεσμικός ρόλος και παρουσίαση δράσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας».
Επίσης, θα απευθύνουν χαιρετισμό, ο βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης.
Θα ακολουθήσουν οι εξής εισηγήσεις:
- Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως δομικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής των περιφερειών. Η συμβολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου, από τον καθηγητή, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου ΤΕΙ  Ιωάννη Παπουτσή.
- Προοπτικές για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα στην Υποσαχάρια Αφρική, από το Δημήτρη Μανιατάκη, Οικονομολόγο, Γενικό Γραμματέα Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης
- Τουρισμός-Μοχλός Ανάπτυξης της Ελλάδας, από τον Στέφανο Θεοδωρίδη, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ ΑΕ
-  Συμπεράσματα της Έκθεσης «Σχέδιο «Οδικού Χάρτη» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Περιφερειών της Ελλάδας» από τον Δρ. Κίμων Στεριώτης, Οικονομολόγο.
  Ομιλίες
Μετά από μικρό διάλλειμα, το Συνέδριο θα συνεχίσει με τις εξής ομιλίες:
-  Η ανάπτυξη μεταποιητικών βιομηχανιών στην Περιφέρεια, από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της «Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ».
- Η συμβολή των ΕΛ.ΤΑ. στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από τον Κωστή Μελαχροινό, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλο, ΕΛΤΑ Α.Ε.
- Η συμβολή της ΔΕΗ Α.Ε. στην ανάπτυξη των περιφερειών, Κωνσταντίνος Δόλογλου, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΕ.
- Η συμβολή της AEGEAN στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από τον Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Διευθυντή Διοίκησης και Υπηρεσιών Εδάφους της AEGEAN
- Κοινωνία των Πολιτών και Κοινωνική Οικονομία από τον Σταύρο Μηλιώνη, Πρόεδρος Δ.Σ., Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), Πρόεδρο Δ.Σ., Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης
- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη από τον Κωνσταντίνο Ζωντανό, Αναπλ. Γραμματέας Π.Ε. Ν.Δ.
 
***  Τι ισχύει μετά την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων
  Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα, με νέο νόμο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, στη νέα αυτή ρύθμιση περιλαμβάνονται όχι μόνον οι διοικητικές αρχές, αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λπ. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, π.χ. τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, οι Μητροπόλεις κ.ά. Ειδικότερα: Καταργείται, λοιπόν, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, φωτοαντίγραφα τους. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. - 
 
***  Ίσως σήμερα να λειτουργήσουν τα φανάρια στη Β. Γεωργίου και Λακωνικής           
           
Ολοκληρώθηκαν, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, οι αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε να αντικατασταθεί η κατεστραμμένη συσκευή φωτεινής σηματοδότησης, που ελέγχει τη λειτουργία των φαναριών στον κόμβο Λακωνικής και Βασιλέως Γεωργίου. Η συσκευή ελέγχου είχε καταστραφεί από πρόσκρουση αυτοκινήτου στο κιβώτιό της και πιθανολογείται πως η αντικατάσταση θα  γίνει σήμερα και η λειτουργία των σηματοδοτών θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Το κόστος ανέρχεται σε 9.348 ευρώ με το ΦΠΑ.
Τις παρεμβάσεις θα εκτελέσει συνεργείο της εταιρείας Siemens, που είναι η μόνη αρμόδια, καθώς ο Δήμος προβαίνει σε απλή συντήρηση στα φανάρια.
Με την ευκαιρία έλευσης στην Καλαμάτα του συνεργείου της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στους κόμβους Ναυαρίνου και Καρακούση, καθώς και Αριστομένους και Φραντζή, για την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων.
Σημειώνεται ότι επισκευάσθηκαν οι σηματοδότες στον κόμβο Βασιλέως Γεωργίου και Φαρών, που λειτουργούν συνδυαστικά με εκείνους στη συμβολή των οδών Φαρών και Βασιλίσσης Όλγας και στη διασταύρωση Φαρών και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
 
*** 
 

*** Αθλητική  ενημέρωση  :
*** Χθές  και  σήμερα  :
*** Για  το  Ευρωμπάσκετ  σήμερα  : Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της 13ης αγωνιστικής του Top 16 της Eυρωλίγκα:

Ε’ όμιλος
 Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 91-63 .-^
Παναθηναϊκός-Ουνικάχα Μάλαγα    69-60, (33-28) .-^
Λαμποράλ Κούτσα-Φενέρμπαχτσε/Ούλκερ    95-73 ,(25-21).-^
Εφές Αναντολού-Ολυμπιακός   78-83  .- ^
Βαθμολογία Ε’ ομίλου
(σε 12 αγωνιστικές)

Μπαρτσελόνα 12-1  25 β.
Αρμάνι Μιλάνο 10-3 23 β.
Παναθηναϊκός 7-6 20 β.
Ολυμπιακός 7-6  με 20  β.
----------------------
Ουνικάχα Μάλαγα 5-8  18 β.
Φενέρμπαχτσέ/Ούλκερ 5-8  18 β.
Λαμποράλ Κούτσα 4-9  17 β.
Εφές Αναντολού 2-11 15 β.
Παναθηναϊκός  και  Ολυμπιακός  προκρίνουνε  στους  8 της Ευρώπης  και  θα  αντιμετωπίσουν  με  μειονέκτημα  έδρας ΡΕΑΛ  ή ΤΣΣΚΑ , ανάλογα  με  την τελική κατάταξη .-
ΣΤ’ όμιλος
 Μπάγερν Μονάχου-Μακάμπι Τελ Αβίβ    92-94 - ^
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Γαλατασαράι    86-85 .- ^
Ρεάλ Μαδρίτης-Λοκομοτίβ Κουμπάν   81-55 .- ^
Παρτίζαν-Ζαλγκίρις Κάουνας    78-67 .- ^
Βαθμολογία ΣΤ’ ομίλου
(σε 12 αγωνιστικές)

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 11-2  24  β .
Ρεάλ Μαδρίτης 11-2  24 β.
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-5  21 β.
Λοκομοτίβ Κουμπάν 6-7  19 β.
Γαλατασαράι 6-7  19 β.
Μπάγερν Μονάχου 5-8  18 β.
Παρτίζαν 4-9  17 β.
Ζαλγκίρις Κάουνας 1-12  14 β.
Ήδη προκρίνοντε ΤΣΣΚΑ , Ρεάλ , Μακαμπί , και  .... 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  -ΟΥΝΙΚΑΧΑ  ΜΑΛΑΓΑ   69-60   (33-28) .-^

Στον  πρώτο  αγώνα  στην Ισπανία  ο  Παναθηναϊκός  είχε χάσει με 87-71 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 19-12, 33-28 , 55-41 , 69-60.-
Ούκιτς, Διαμαντίδης, Ματσιούλις, Φώσης και Λασμέ η πεντάδα του Παναθηναϊκού επίσης οι Γκίατ , Μαυρικεφαλίδης , Μπράμος ,

Κάλογουεϊ, Κέινερ-Μέντλεϊ, Ντράγκιτς, Κουζμίνσκας και Βάθκεθ οι πέντε της Μάλαγα  .
Τα δεκάλεπτα: 19-12, 33-28, 55-41, 69-60
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρόκα (Πορτογαλία), Γιαβόρ (Σλοβενία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φραγκίσκος Αλβέρτης): Μπράμος 8 (1), Κάρι 8 (2), Μπατίστ 3, Φώτσης 4 (1), Ούκιτς 7, Λάσμε 10, Μαυροκεφαλίδης 3 (1), Διαμαντίδης 13 (2), Γκιστ 6, Ματσιούλις 5 (1), Ράιτ 2.
ΟΥΝΙΚΑΧΑ (Ζοάν Πλάθα): Σαμπόνις 7, Ουρτασούν 3, Κάλογουεϊ, Σουάρεθ 7 (1), Γκρέιντζερ 8, Βάσκεθ 8, Τούλσον 6 (2), Κουζμίνσκας 2, Ντράγκιτς 6, Κάνερ Μέντλεϊ 1, Στίματς 12.
Video  από  αγώνα  :
ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ  Λίγο  πριν  το  τζάμπολ Γ.  Καλατζής 3/4/2014: http://youtu.be/KqCeMjR1dss ,
ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ πριν αγώνα Σωτ  Παναγόπουλος κόουτς 3/4/2014 : http://youtu.be/bpHrS3-fluw ,
~   ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ 1ο δεκάλεπτο 19-12 , 3/4/2014: http://youtu.be/X1CX-I7nCjo ,
~  ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ  παρουσίαση 3-4-2014: http://youtu.be/Ws78OP1k6CY ,
~ ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ 3η περίοδος  55-41   3/4/2014: http://youtu.be/2XJSADB3T_I ,
~ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΛΑΓΑ  69-60  3/4/2014: http://youtu.be/6i_OctfFoCY  ,
~* ΠΑΟ-Μάλαγα  69-60  φάσεις  σχόλια 3/4/2014: http://youtu.be/U-jw_vw5HUY ,
~* ΠΑΟ-ΜΑΛΑΓΑ  69-60  ΔΗΛΏΣΕΙΣ 3-4-2014: http://youtu.be/2FZmZLjHhgI   ,
~* ΠΑΟ-Μάλαγα   69-60  σχόλια  3-4-2014 : http://youtu.be/K0kGxuRdePg  ,
~* ΠΑΟ-Μάλαγα  69-60  δηλώσεις  κόουτς  3/4/2014 : http://youtu.be/yad5-HHuNus  ,
***Στον   1ο  αγώνα  του  Europe League για  πρόκριση στα  Ημιτελικά :
ΠΟΡΤΟ-ΣΕΒΙΛΙ  1-0 .- ^
ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ  3-0 .- ^
ΑΛΚΜΑΑΡ -ΜΠΕΝΦΙΚΑ  0-1 .-^
ΛΥΩΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ  0-1 .- ^
Οι  επαναλειπτικοί  αγώνες  10-04-2014 .-

*** ΕΦΕΣ  ΠΙΛΣΕΝ ΑΝΑΤΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   78-83 .-
Τα  δεκάλεπτα  :

***  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
  http://www.youtube.com/stamos01 ,       3232   video.-       
 http://www.youtube.com/stamatios01 , = 1683   video .-  
 http://www.youtube.com/vlasiskal , =      1705  video.-  
 Σύνολον                                                    6620   βίντεο    

 http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home , 2495    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  ,  https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258  ,  269  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,

 *** https://www.facebook.com/ArfaraKalamatasMessinias , =ARFARA MESSINIAS    537. 
***ΑΠΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014  :

~  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/03/28-2014.html  , Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Παρασκευή 28  Μαρτίου  2014  :
Δ΄ Χαιρετισμοί προς  την  Παναγία  μας .-
~  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/03/29-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 .-
~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/03/30-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 .-
~ http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/03/31-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης 31 Μαρτίου 2014  ,
~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/03/31-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014  ,

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  :
~ http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/04/01-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 01 Απριλίου 2014  , .-
~ http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/04/02-2014.html , Άρωμα ενημέρωσης Τετάρτη 02 Απριλίου 2014 .-
~ http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/04/03-2014.html , Το αγιάζι ενημέρωσης Πέμπτη 03 Απριλίου 2014  .-
http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/04/04-2014.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης 04 Απριλίου 2014  ,
~ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου